تشخیص اسکناس جعلي و تقلبی

تشخیص اسکناس جعلي و تقلبی

مجموعه: uncategorized
 • تشخیص اسکناس جعلي و تقلبی
 •  

   

  اسكناس,پول,دلار,تشخیص اسکناس جعلي و تقلبی,تشخیص اسکناس تقلبی,تشخیص اسکناس جعلی,تشخیص اسکناس,اسکناس تقلبی,اسکناس جعلي

  هاي تقلبی …

  تشخیص و تقلبی

   

  از مهمترین مشخصه های ایران چك ها ایــن اســت كه زمانی كه كپی می شــونــد تمام ویژگی های امنیتی خود را از دست می دهند .

  مشخصات امنیتی اسكناس ها و ایران چك ها بــه شهروندان كمك مــی‌ كند تــا بــه راحتی اسكناس‌ های واقعی را از تقلبی تشخیص دهند .

  در اسكناس‌های چاپ شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موارد متعددی از خصوصیات امنیتی وجود دارد كه تشخیص آنها بــا اندكی دقت بــه راحتی امكان پذیر خواهد بود .

  در بیشتر موارد بهتر اســت بــه یك خصیصه اكتفا نكرده ؛ بلكه موارد بیشتری را جهت حصول اطمینان بیشتر بررسی نمائید .

  البته بــایــد ایــن امر را نــیــز در نظر گرفت كه نگهداری و استفاده از اسكناس‌های جعلی پیگرد قانونی دارد .

  مشخصات اسكناس دو هزار تومانی

  نخ امنیتی

  نخ امنیتی ایــن اسكناس از نوع پنجره ای بــا روكش فلزی اســت و آرم بانك مركزی نــیــز در زمینه آن بــه چشم می خورد ؛ ایــن نخ درون خمیره كاغذ می باشد و فــقــط بخش هایی از آن در سطح كاغذ نمایان اســت .

  ریز چاپ برجسته

  ریز چاپ برجسته بــا نوشته بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران كه بــا استفاده از وسایل بزرگ نمایی (ذره بین) بــه سادگی قابل رؤیت می باشد .

  ریز حروف برجسته منفی ؛ مثبت

  ریز حروف برجسته جمله ‘جمهوری اسلامی ایران’ بصورت مثبت و منفی در طرح گنجانده شده كه بــا استفاده از ذره بین بــه سادگی قابل رؤیت می باشد .

  نشانه برجسته بــرای تشخیص نابینایان

  علامت مخصوص در گوشه اسكناس بطور برجسته بــرای شناسایی آن توسط افراد نابینا بصورت سه دایره كه بــه آسانی قابل لمس می باشد .

  واتر مارك

  تصویر حضرت امام (ره) بصورت سه بعدی در خمیره كاغذ وجود دارد كه بــرای رؤیت آن بــایــد اسكناس را در مقابل تابش نور مستقیم قرار داد .

  طرح زمینه خطی

  كلیه طرح های زمینه ایــن اسكناس بصورت خطی و بــا رنگ های متفاوت می باشد .

  تصویر مكمل

  این قسمت از اسكناس در مقابل نور ؛ نمایشگر عدد 20000 اســت .

  ریز متن برجسته

  ریز متن برجسته عدد 20000 روی گنبد كه بــا ذره بین قابل رؤیت می باشد .

  چاپ برجسته

  بخش هایی از ایــن اسكناس دارای چاپ برجسته می باشد كه برجستگی ایــن سطوح در مقایسه بــا چاپ های دیگر بــه سادگی بوسیله انگشتان دست قابل لمس اســت .

  طرح مخفی

  با تغییر زاویه اسكناس بــه نحوی كه روی اسكناس بصورت افقی در مقابل چشم قرار گیرد در سمت چپ تصویر حضرت امام (ره) طرح مخفی بصورت عدد 20000 نمایان می گردد .

  مركب فلورسنت

  با تابش نور ماورای بنفش بــه قسمت روی اسكناس ؛ رنگ امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس كل بانك مركزی از مشكی بــه سبز فسفری تغییر می یابد .

  قسمت هایی از طرح متمركز شده در وسط اسكناس بــه رنگ فسفری آبی و سبز تغییر می كند .

  الیاف نامرئی در خمیره كاغذ نــیــز بــه رنگ های فسفری ؛ آبی ؛ قرمز ؛ سبز و زرد نمایان خواهند شــد .

  رنگ شماره سریال از قرمز بــه طلایی تغییر خواهد كرد ؛ ضمن آن كه بــا تابش نور ماورای بنفش بــه قسمت پشت اسكناس ؛ بخش هایی از بالای میدان نقش جهان همچنین خطوط محوطه میدان و گنبد مسجد بــه فیروزه ای فسفری تغییر رنگ خواهند داد .

  مشخصات امنیتی اسكناس 000 100 ریالی

  1 – چاپ برجسته روی اسكناس در سه رنگ قهوه ای ؛ سبز یشمی و سبز روشن بوده و شامل پرتره حضرت امام (ره) ؛ بوردر و نوشته ها می باشد كه بــا انگشتان دست بــه راحتی قابل لمس اســت .

  2 – ریز چاپ روی اسكناس بــه شكل ریز چاپ برجسته و ریز نوشته می باشد .

  3 – علامت مخصوص روشن دلان بــه صورت چهار دایره برجسته در گوشه سمت چپ و پایین اسكناس بــه رنگ قهوه ای چاپ شده اســت .

  4 – كلیه نقوش اسكناس بــه صورت خطی و بــا استفاده از سیستم طراحی امنیتی ؛ طراحی شده اند كه شامل طرح های گیلوش و مدالین (طرح هندسی تكراری) و ریز نوشته ها می باشد .

  5 – بخشی از عدد ارزشی اسكناس بــه عــنــوان طرح مكمل در روی اسكناس و بخش دیگر در پشت آن چاپ شده اســت .

  6 – ریز چاپ برجسته در پشت اسكناس كه بر روی گنبد آرامگاه سعدی قرار دارد .

  7 – مشخصه طرح مخفی در بوردر پایین اسكناس بــه صورت برجسته چاپ شده اســت كه بــا قرار دادن اسكناس در راستای چشم بــه شكل تقریبا افقی و در مقابل نور ؛ عدد لاتین 100000 ریالی قابل لمس اســت .

  8 – چاپ برجسته پشت اسكناس در سه رنگ قهوه ای ؛ سبز زیتونی تیره و سبز روشن و شامل آرامگاه سعدی ؛ بوردر و نوشته های اسكناس می باشد كه بــا انگشتان دست براحتی قابل لمس اســت .

  9 – تصویر سه بعدی حضرت امام (ره) بــه عــنــوان واتر مارك در خمیره كاغذ قرار گرفته اســت .

  10 – واتر مارك بسیار روشن عدد لاتین 100000 در زیر واتر مارك تصویر اصلی (الكترو تایپ) .

  11 – نخ امنیتی پنجره ای از نوع هولوگرام بــا عرض 2.5 میلیمتر شامل آرم بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در طول نخ كه در مقابل نور بــا تغییر زاویه بصورت هفت رنگ دیده می شــود و عدد لاتین 100000 در روی آن قابل مشاهده خواهد بود .

  ایران چك

  1 – از مهمترین مشخصه های ایران چك ها ایــن اســت كه زمانی كه كپی می شــونــد تمام ویژگی های امنیتی خود را از دست می دهند .

  2 – همچنین از دیگر ویژگی های امنیتی ایران چك ها واترمارك یعنی ( تصویر مخفی در وسط كاغذ ) اســت و همچنین نخ امنیتی كه اگــر در داخل دستگاه كپی قرار بگیرد ایــن نخ بــه رنگ سیاه در می آید .

  3 – رنگ ایــن ایران چك ها بنفش و در ابعاد 75 در160 میلیمتر اســت .

  مشخصات روی چك

  1 – مزین بــه تصویر بارگاه حضرت امام رضا (ع) در سمت راست ؛ واترمارك تصویر فردوسی در سمت چپ و در خمیره و كاغذ كه در مقابل نور از دو طرف ایران چك قابل رؤیت می باشد .

  2 – نخ امنیتی پنجره‌ای كه از نوع هولوگرام و بــا نوشته 500,000 بــه صورت بی رنگ در بطن نخ می باشد .

  3 – نخ امنیتی پنهان كه درون كاغذ قرار گرفته و از نوع فلورسنت و بــا نوشته بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اســت .

  4 – فیبرهای مرئی كه در سطح چك پراكنده اســت و بدون هیچگونه ابزاری قابل مشاهده اســت .

  5 – طرح مخفی در قسمت كتیبه بالا ؛ عبارت  IRAN CHEQUE 500000  كه بــا تغییر زاویه دید در حالتی كه ایران چك بــه صورت افقی در مقابل چشم قرار گیرد قابل رؤیت می باشد .

  6 – كلیه نقاطی كه بــه رنگ بنفش و آبی روی ایران چك نشان داده شده اســت چاپ برجسته می باشند كه بــا انگشتان دست بــه سهولت قابل لمس و شناسائی اســت .

  7 – دارای شماره امنیتی فارسی در قسمت بالا سمت راست كه در مقابل اشعه ماوراء بنفش بــه رنگ طلایی تغییر می یابد .

  8 – همچنین دارای شماره سریال  MICR  بــا قابلیت كنترل ماشینی در قسمت پائین سمت چپ می باشد .

  9 – بــرای چاپ آرم بانك مركزی در قسمت وسط سطح چك از مركب حرارتی استفاده شده بــه گونه ای كه بــا لمس انگشتان دست و افزایش گرما طرح مذكور ناپدید و پــس از سردشدن مجدد ظاهر می گردد .

  10 – طرح see through (نوع اول) در سمت چپ ایران چك عدد 500,000 در پشت و روی چك بصورت عمودی و ناقص چاپ گردیده كه بــا قراردادن چك در مقابل نور عدد 500,000 بطور كامل رؤیت می‌شود .

  11 – مركب ضد كپی – درطرح see through (نوع دوم) واقع در زیر بارگاه حضرت امام رضا (ع) مركب نارنجی رنگ در كپی رنگی از ایران چك بــه رنگ قهوه‌ ای كم رنگ تغییر می یابد .

  مشخصات پشت ایران چك

  1 – در سمت چپ قسمت وسط عدد 50 بصورت نامرئی وجود دارد كه بــا تابش اشعه ماوراء بنفش قابل رویت اســت .

  2 – قسمت هایی از پشت چك در مقابل اشعه ماوراء بنفش بــه رنگ سبز روشن تغییر مــی‌ یابد .

   

  منبع : beytoote.com (بيتوته)

   

  برچسب‌ها, , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تشخیص اسکناس جعلي و تقلبی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.