خانه تکانی در 2 روز

خانه تکانی در 2 روز

مجموعه: uncategorized
 • خانه تکانی در 2 روز
 •  

   

  خانه تکانی,خانه تکانی عید,خانه تکانی نوروز

  اگر فكر مي‌ كنيد خانه‌ تکانی و حــتـی فراتر از آن خانه‌ داری يك كار سنتي و بدون اصول و قاعده اســت ؛ سخت در اشتباهيد ! دکتر« رامبد بــاران‌ دوست » دکترای مدیریت ؛ مشاور طراحی‌ سیستم‌ های مدیریتی ؛ مدیریت آموزش و… بــه شما مــی‌ گوید چطور بــا یک مدیریت استراتژیک و ضمن رعايت نكات ساده امــا علمي مي‌ توانيد مثل يك کارشناس خانه‌ تکانی كنيد و از بازدهي كارتان لذت ببريد ... شك نداشته‌ باشيد كه خانه‌ تکانی علمي ؛ به‌ مراتب ساده‌ تر از خانه‌ تکانی‌ های سنتي اســت و وقت كمتري از شما مي‌ گيرد ... بــه احتساب ایــن برنامه‌ ریزی علمی امسال مــی‌ توانید 2 روزه خانه‌ تکانی کنید ! امتحانش مجانی اســت .

   

   

  در 2 روز

   

  1- زمان‌ تان را مدیریت کنید

  فرهنگ ؛ پدیده‌ پویایی اســت متشکل از خرده فرهنگ‌ های متعدد و در حال تغییر؛ همگام بــا شرایط روز ؛ بنابراین همان‌ طور کــه شرایط زندگی ما تغییر مــی‌ کــنــد خانه‌ داري هم به‌عنوان بخشی از خرده فرهنگ‌ها همگام بــا شرایط روز جامعه بــایــد تغییر کــنــد ... در غیر ایــن صورت بــایــد همچنان هــر سال روزها و هفته‌های پایانی سال را بــه جبران اشتباهاتی اختصاص دهیم کــه از قضا هــر سال هم تکرار مــی‌ شــود .

  یک نگاه مدیریتی و دقیق بر امور خانه و یک برنامه‌ ریزی مرتب ؛ منسجم و مستمر ؛ تمام اعضای خانه را از داستان تکراری و پردردسر خانه‌ تکانی‌ های چند روزه پایان سال خلاص مــی‌ کــنــد ... در قدم اول بــه آشنایی بــا مفهوم مدیریت زمان نیاز داریم ... بــرای آشنایی بــا ایــن مفهوم بــایــد بــا اصول صحیح برنامه‌ ریزی و اجرای درست آن آشنا شویم .

  2- قدم اول بــرای مدیریت زمان

  قدم اول در مدیریت ؛ برنامه بــرای زمان اســت ؛ امــا برنامه‌ ریزی‌ ای کاملا متفاوت بــا آنچه تاکنون به‌عنوان برنامه‌ ریزی در ذهنتان داشته ايد ... بــا شنیدن عــنــوان برنامه‌ ریزی ؛ هــمــه فکر مــی‌ کنیم کافی اســت بدانیم در ساعت‌ها یــا روزهای آتی چه‌ کاری قرار اســت انــجـام دهیم ؛ حال آنکه مشکل اصلی در اجرایی نشدن برنامه‌ها همین جاست ! برنامه‌ ریزی بــرای رسیدن بــه نتیجه‌ درست نیاز بــه یکسری مهارت‌ ها دارد و اصلي ترین بخش آن هم فکر کردن اســت ؛ فکر کردن بــه کاری کــه قصد داریم بــرای آن برنامه‌ ریزی کنیم ... بــایــد بــه تمام جزئیات فکر کنیم و البته احتمالات را در نظر بگیریم ... از در اختیار داشتن قلم و کاغذ بــرای نوشتن ریز برنامه‌ تــا خرید وسایل مورد نیاز مثلا نردبان بــرای دسترسی بــه وسایلی کــه در ارتفاع قرار دارند .

  3- 80 درصد فکر ؛ 20 درصد اجرا !

  در انــجـام هــر کار؛ از امور خانه‌ داری گرفته تــا خانه‌ تکانی ؛ اگــر قرار اســت کاری درست و بــا مدیریت زمان انــجـام شــود ؛ بــایــد 80 درصد از زمان آن را بــه برنامه‌ ریزی اختصاص دهید ... فکر کردن بــه جزئیات و در نظر گرفتن احتمالات ؛ هــمــه شامل همین زمان 80 درصدی مــی‌ شــود ... دقت کنید کــه 80 درصد از کل روند موردنیاز بــرای انــجـام یک کار ؛ یعنی اگــر قرار اســت کاری را در یک روز انــجـام دهید ؛ بــایــد 80 درصد از یک روز و اگــر یک برنامه‌  10 روزه در پیش دارید ؛ 8 روز از آن را بــه برنامه‌ ریزی و فکر کردن اختصاص بدهید .

  4- چرا 2 روزه می‌توانیم ؟!

  عجله نکنید ... تصور اینکه 8 روز از 10 روزتان را بــه فکر کردن اختصاص دهید و فــقــط در 2 روز همه‌ کارها را انــجـام بدهید ؛ اصلا ساده نـیـسـت ... امــا عملی اســت مشروط بر اینکه یک برنامه‌ ریزی اصولی داشته باشید ... بــایــد در 8 روز گام‌ به‌ گام کارها را تعریف کنید و درمورد تک‌ تک آنها فکر کنید ؛ حــتـی بــه احتمالات !

  5- برنامه‌ ریزی بــرای پاک کردن شیشه‌ها

  حق بــا شماست ... در شیوه‌های معمول برنامه‌ ریزی ؛ نیازی بــه فکر کردن بــا ایــن دقت نـیـسـت ؛ چــون مثلا بــرای تمیز کردن شیشه کافی اســت بــا یک سطل آب و دستمال ؛ شروع کنید بــه تمیز کردن پنجره ... امــا در نگاه مدیریتی و گام بــه گام مورد نظر ما ؛‌ همین شیشه پاک‌ کردن ساده از ایــن قرار اســت : ابتدا بــایــد بــه چهار پایه فکر کنید ... چهار پایه‌ ای کــه بــا ارتفاع پنجره‌ شما هماهنگ باشد ؛ بــه ماده‌ شیشه‌ شویی کــه بــرای پاک‌ کردن نیاز دارید ؛ اینکه چــه مقدار و  چطور باشد ... بــه دستمال خیس و حــتـی یک دستمال خشک بــرای پاک‌ کردن نهایی و… گام بعدی هم درنظر گرفتن احتمال‌ هاست. احتمال اینکه زمان باز کردن پرده مــمــکن اســت بــا مشکل کنده شدن گیره مواجه شوید یــا حــتـی پاره شدن احتمالی پرده‌ ای کــه بر اثر تابش مستقیم آفتاب نخ‌ نما شده اســت ... بــا در نظر گرفتن همه‌ ایــن موارد و احتمالات ؛ در زمان اجرا هــمــه چیز طبق برنامه پیش مــی‌ رود ؛ دقیق و حساب شده ... مثلا کوتاه بودن چهار پایه برنامه‌ شما را بــه تعویق نمی‌اندازد یــا حــتـی کنده شدن گیره شما را دچار مشکل نمی‌ کــنــد ؛ چــون شما از پیش بــه تمام ایــن موارد فکر کرده‌اید .

  6- گام دوم برنامه‌ ریزی

  قدم بعدی ؛ نوشتن نکته بــه نکته‌ کارهایی اســت کــه بــه آنها فکر کرده‌اید و بــایــد آنها را اجرا کنید ... نوشتن مرحله‌ مهمی اســت كه ما بيشتر از آن غافل مــی‌ شویم ... بدون نوشتن همیشه فکر مــی‌ کنیم کاری نداریم ! بــایــد لوستر را تمیز کنیم ؛ پرده را بشوییم ؛ پنجره را پاک کنیم ؛ جارو بکشیم ... یعنی روی هم رفته بــایــد 4 یــا 5 مورد فعالیت انــجـام بدهیم کــه بــه سادگی از پــس آنها بر می‌آییم ! امــا اشتباه همین‌ جاست ؛ چــون وقتی وارد فضای کار مــی‌ شوید ؛ تازه مــی‌ بینید کارهایی کــه بــایــد انــجـام بدهید ؛ خیلی بیشتر از اینهاست ؛ امــا چــون ننوشته و جزء بــه جزء نکرده بودید ؛ بــه مرحله اجرا کــه مــی‌ رسید بــا مشکل رو به‌ رو می‌شوید ! شیوه‌ درست ایــن اســت کــه هــر کاری را قبل از انــجـام در مرحله‌ فکر کردن (همان 80 درصد اولیه) یک‌ بار تمام و کمال در ذهنتان انــجـام دهید و جزء بــه جزء را در مرحله‌ بعدی یادداشت کنید .

  7- دقت در نوشتن

  دقت در نوشتن جزئیات بــه اندازه‌ خود مرحله‌ نوشتن مهم اســت ... دقت یعنی اینکه بــایــد بدانید مثلا بــرای انــجـام کاری مثل شست‌ و شوی فرش یــا کابینت ؛ بــه کمک چند نفر نیاز دارید ... آیا نیروی کمکی مــی‌ تواند فرزندتان باشد یــا بــه نیروی همسرتان نیاز دارید ؟! بــه طور کلی یک بخش از ایــن جزئیات شامل ایــن مــی‌ شــود کــه بدانید در انــجـام یک کار به‌ خصوص ؛ بــه چــه ابزاری و چــه نیروهایی نیاز دارید ... بخش دیگر هم اینکه فردی کــه قرار اســت بــه شما کمک کــنــد ؛ بــایــد چــه توانمندی‌ هایی داشته باشد .

  8- نتیجه‌ یک انتخاب حساب نشده !

  یکی از مواردی کــه در خانه‌ تکانی از توجه دور مــی‌ ماند ؛ ایــن نکته ‌است کــه چــه کسی و کجا بــایــد بــه ما کمک کــنــد ... از آنجا کــه ما معمولا بــه ایــن موضوع فکر نمی‌ کنیم اغلب از کسی کمک مــی‌ گیریم کــه یــا توانش را ندارد یــا وقتش را ... دست آخر خودمان مــی‌ مانیم و خودمان ! نتیجه ایــن انتخاب غلط هم کمر درد و زانو درد اســت و البته زمینه‌ سازی بــرای بسیاری از مشاجره‌ ها آن هم در آستانه سال نو ... ایــن مشکلات یک دلیل ساده دارد آن هم اینکه شما از کسی کمک خواسته‌ اید کــه نه زمانش را دارد و نه آمادگی ؛ پــس طبیعی اســت کــه انتظارتان را بی‌ پاسخ بگذارد !

  9- وقتی زمان‌ بندی شما بیمار اســت !

  بعد از اینکه تمام مراحل کار جزء بــه جزء یادداشت شــد ؛ نوبت بــه زمان‌ بندی مــی‌ رسد ... زمان‌ بندی هم یعنی تخمین اینکه انــجـام هــر کار حدودا چقدر زمان مــی‌ برد ... اشتباه مهمی کــه در ایــن مرحله رخ مــی‌ دهد ؛ ایــن اســت کــه کارها را کلی مــی‌ بینید و چــون جزئیات کار را تعریف نکرده‌اید ؛ فراموش مــی‌ کنید بــرای آنها زمان بگذارید ؛ درنتیجه در زمان اجرا مدام بــه زمان اضافه مــی‌ شــود تــا جایی‌ کــه پیش‌ بینی 2 روزه‌ شما حــتـی تــا ساعت‌ های بعد از تحویل‌ سال هم کش مــی‌ آید ... ایــن دقیقا همان نشانه‌ ای اســت کــه متخصصان مدیریت زمان از آن به‌عنوان یک نقص یــا بیماری در زمان‌ بندی یاد مــی‌ کـنـنـد ... البته کلی نگاه کردن بــه برنامه‌ ریزی یک عارضه دیگر هم دارد و آن چیزی نـیـسـت جز سرهم بندی کردن !

  10- فهرست خرید را فراموش نکنید

  کاری كه بهتر اســت همزمان بــا فهرست کردن جزئیات بــه آن بپردازید ؛ تهیه‌ فهرستی بــرای خرید لوازم مورد نیاز در انــجـام كارهاي خانه اســت ... از انواع شوینده‌ها گرفته تــا دستمال و روزنامه و نردبان و بررسی اینکه کدام از ایــن موارد در خانه موجود اســت و بــرای تهیه‌ کدام آنها و چــه مقدار ؛ بــایــد برنامه‌ ریزی کنید ... گاهی کافی نبودن یک شوینده بــرای پنجره ؛ تمام روند برنامه‌ ریزی شما را دچار بحران مــی‌ کــنــد ... مثلا فکر کنید در حال پاک‌ کردن شیشه‌ هستید کــه ناگهان شوینده‌ شما تمام مــی‌ شــود ! بــایــد هــمــه چیز را نیمه‌ کاره رها کنید و راهی خرید شوید ... همین اتفاق ساده ؛ (تازه بــه فرض اینکه اولین سوپر مارکت مایع تمیز کننده‌ مورد نظر شما را داشته باشد !) کلی زمان پیش‌ بینی نشده را بــه روند‌ کاری‌ شما تحمیل مــی‌ کــنــد ... در حالی کــه تهیه‌ یک فهرست خرید ؛ به‌سادگی شما را در برابر تمام ایــن اتفاق‌ های پیش‌ بینی نشده ایمن مــی‌ کــنــد .

  11- اولویت‌ بندی

  بعد از برنامه‌ ریزی و نوشتن گام بــه گام وظایف ؛ بــایــد مشخص کنید کدام کار را کی و کجا انــجـام دهید ؛ یعنی بــایــد بــه اولویت‌ ها فکر کنید ... آنچه مهم اســت توالی کارها و چرایی آنهاست و درست بعد از ایــن مرحله اســت کــه شما مــی‌ دانید چه‌ کاری را کی ؛ چرا و بــا چــه جزئیاتی بــایــد انــجـام دهید ؛ هــر کاری شامل چــه مراحلی اســت و ابزار مورد نیازش چیست .

  12- سناریوی بحران هم داشته باشید

  در نظر گرفتن احتمال‌ ها و چاره‌ اندیشی بــرای آ‌نها بسیار مهم اســت ... مثلا در نظر گرفتن یک نیروی کمکی بــرای زماني کــه قرار اســت از نردبان بالا برويد و خالی کردن محیط اطراف از اشیای تیز ؛ برنده و شکننده بــرای جلوگیری از اتفاق‌ های غیرمنتظره ... بــایــد بــرای پیش‌ بینی هــر کدام از ایــن حوادث وقت بگذارید و چاره‌ اندیشی کنید ؛ یعنی سناریوی بحران داشته باشید .

  13- برنامه‌ تان را میلی‌ متری نچینید

  حتما فکر مــی‌ کنید میلی‌ متری چیدن برنامه‌ها یک ابتکار فوق‌العاده اســت ؛ در حالی کــه ایــن یعنی زمینه‌ چینی بــرای جاماندن از یک برنامه‌ ریزی اصولی ! پشت سر هم چیدن برنامه‌ها باعث مــی‌ شــود یک اتفاق ساده ؛ مثل یک تماس تلفنی 10 دقیقه‌ای کــه حــتـی بــه آن فکر هم نکرده بودید ؛ شما را از زمان‌ بندی عقب بيندازد و ایــن عقب ماندن در کل برنامه‌ روزانه‌ شما جاری شــود و هــمــه چیز را بــه هم بریزد .

  14- ایــن 4 زمان را فراموش نکنید

  زمان استراحت : درنظر گرفتن زمانی بــرای استراحت از ضروریات یک برنامه‌ ریزی اصولی اســت ... بدون در نظر گرفتن ایــن زمان هــر چند هم کوتاه ؛ خستگی در بدن انباشته مــی‌ شــود و توان بدنی کاهش پیدا مــی‌ کــنــد ؛ در نتیجه سرعت کار کم مــی‌ شــود ... شما بــرای جبران ایــن زمان از دست‌ رفته ناچارید بیشتر از توان جسمی‌ تان مایه بگذارید کــه ایــن هم عواقب و آسیب‌ های خاص خودش را دارد ؛ بنابراین لازم اســت بین هــر دو ساعت کار بــرای استراحتتــان دست‌ کم 10 دقیقه زمان در نظر بگیرید و چای یــا میوه‌‌ای بخورید و دوباره دست بــه کار شوید .

  زمانی بــرای حمام کردن : درنظر گرفتن زمانی بــرای دوش گرفتن در پايان يك روز پركار خيلي مهم اســت ... بعد از پایان یک روز کاری ؛ بــایــد هــر طور شده زمانی را بــه دوش گرفتن اختصاص بدهید ... ایــن دوش ساده‌ 10 دقیقه‌ای باعث مــی‌ شــود شب را آسوده بخوابید ؛ صبح بــا آرامش خیال و راحت تر بیدار شوید و روزی پربارتر داشته باشید .

  زمانی بــرای بازگرداندن اشیا و لوازم بــه جاهای خود : در پایان هــر كار ؛ كلي ابزار و وسیله از جاي اوليه خود خارج و در خانه پراکنده مــی‌ شــود ؛ بنابراین اگــر زمانی را بــه جمع و جور کردن ایــن وسایل اختصاص ندهیم ؛ هنگام نياز دوباره بــه هــر كدام از اين وسايل ؛ درگیر پیدا کردن آنها می‌شویم .

  زمان هیچ : بخشی از روز را بــرای هیچ بگذارید. بله ؛ دقیقا بــرای هیچ ! یعنی در میان فهرست کارها نیم‌ ساعتی را خالی بگذارید ... دقت کنید ایــن نیم ساعت جدا از زمان‌ های استراحت شماست و بــه هیچ چیز تعلق ندارد ؛ حــتـی بــه چای خوردن ! ایــن یعنی زمان شناور و بــه عبارت دیگر ؛ ایجاد آمادگی بــرای انــجـام کارهای غیرمنتظره ؛ بدون اینکه چیدمان برنامه ما بــه هم بریزد .

  15- حالا هــمــه چیز آماده است

  در مرحله‌ اجرا در حقیقت وارد بخش اجرایی برنامه‌ریزی یــا همان 20 درصد زمان باقی‌ مانده مــی‌ شوید ... حالا اگــر هــمــه چیز را درست پیش‌ بینی کرده و بــه هــمــه جزئیات فکر و آنها را فهرست کرده باشید ؛ دیگر نباید نگران اجرا باشید ؛ چــون بــه تک‌ تک کارها فکر کرده‌اید و بــرای آنها راهکار اندیشیده‌اید ... ایــن چنین مــی‌ شــود کــه خانه‌ تکانی شما بیشتر از 2 روز وقت نمی‌ گیرد !

   

  منبع : برترين ها

   

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “خانه تکانی در 2 روز”

  دیدگاه ها بسته شده اند.