پاک کردن انواع لکه از روي لباس

پاک کردن انواع لکه از روي لباس

مجموعه: uncategorized
 • پاک کردن انواع لکه از روي لباس
 •  

   

  لكه,پاک کردن انواع لکه از روي لباس,لكه خون

  قبل از هــر اقدامي فراموش نکنيد کــه بايد براي پاک کردن هــر نوع لکه اي سرعت عمل داشته باشيد و بطور کلي ؛ از قسمت پشت لکه بايد شروع نماييد ... بــه اين ترتيب از پخش شدن لکه جلوگيري بعمل مي آيد …

   

   

  پاک کردن انواع لکه از روي لباس

   

  – هنگامي کــه پارچه ديگري را بــه محلول لکه بر آغشته کرديد و مي خواهيد از آن براي پاک کردن لکه استفاده کنيد ؛ پارچه را بر روي لکه نماليد بـلـکـه پارچه را روي لکه بفشاريد و بــا سيستم ضربه اي عمل نماييد .

  – براي پاک کردن لکه ابتدا از محدوده خارجي لکه شروع کنيد و بــه سمت وسط لکه ادامه دهيد .

  – براي لکه هاي غيرچرب از آب سرد استفاده نماييد ؛ آب داغ لکه غيرچرب را پايدار مي نمايد .


  1) پاك كردن لکه خون :

  لکه را زير آب سرد قرار داده و آن را بــا آب سرد بشوييد ... لکه از بين مي رود ... در صورت عدم تاثير مي توانيد محلولي از نشاسته بــا کمي آب تهيه نماييد تــا خمير غليظي شــود ؛ آن را روي لکه خون بماليد ... بعد از خشک شدن نشاسته ؛ نشاسته را از پارچه جدا نماييد ؛ ســپــس لباس را بشوييد لکه خون از بين مي رود ...


  2) پاك كردن لکه گل و لاي بر روي لباس :

  يک عدد سيب زميني را بــا چاقو بــه دو نيم کنيد و بر روي لکه بماليد ؛ ســپــس لباس را در آب سرد بخيسانيد و ســپــس بــا پودر رختشويي شستشو دهيد ... در صورت پايداري لکه ؛ پارچه اي را بــه الکل آغشته کنيد و بر روي لکه بماليد .


  3) پاك كردن لکه آدامس :

  براي از بين بردن آدامس بــا يک تکه يخ چند مرتبه بر روي آدامس بکشيد تــا از روي لباس جدا شــود ... اگــر آدامس از پارچه جدا نشد مي توانيد از بنزين استفاده کنيد .


  4) پاك كردن لکه شکلات :

  ابتدا باقي شکلات را از روي پارچه برداريد ســپــس يک پارچه سفيد را چند لايه تــا کنيد و زير پارچه در محل لکه قرار دهيد ... حال بــه نسبت مساوي سرکه و الکل را مخلوط کرده بــا پنبه روي محل بکشيد و بــا پنبه ديگر روي آن را خشک کنيد ... چـنـانـچه بــا اين روش لکه پاک نشد مي توانيد از آب اکسيژنه استفاده نماييد و در آخر پارچه را بــا آب گرم و صابون بشوييد .


  5) پاك كردن لکه رژ  لب :

  خمير دندان بر روي لکه بماليد و ســپــس لکه را بــا آب گرم شستشو دهيد ... يا محل لکه را در گليسيرين بخيسانيد ســپــس روي لکه را الکل يا بنزين بماليد ... پارچه اي کــه آغشته بــه محلول پودر رختشويي شده را روي لکه بماليد بعد در محلول پودر رختشويي بشوييد ؛ ســپــس خوب آبکشي کنيد ...


  6) پاك كردن لکه بستني :

  پارچه لک شده را بــا محلول آب و مايع لباسشويي خيس کنيد و بعد بــا پنبه اي آغشته بــه بنزين روي آن بکشيد و بعد آبکشي کنيد .


  7) پاك كردن لکه آبميوه :

  اگر اين لکه بر روي پارچه سفيد بود بــا آب و صابون آن را بشوييد ... امــا اگــر لکه روي پارچه پشمي بود ؛ آب اکسيژنه را بــا چند قطره آمونياک مخلوط کرده بــا آن لکه را پاک کنيد ... اگــر لکه روي پارچه هاي ابريشمي سفيد و يا رنگي بود آب و الکل سفيد 90 درصد را بــه نسبت مساوي مخلوط کرده و بــا آن لکه را محو کنيد ... يا مقداري نمک بر روي لکه بريزيد و ســپــس آن را 10 دقيقه در آب سرد بخوابانيد ... پــس از آن بــا آب گرم و پودر رختشويي بشوييد .


  8) پاك كردن لکه ميوه هاي رنگين :

  لکه ميوه هايي کــه رنگين هستند (توت فرنگي ؛ آلبالو و…) را مي توان بــا آب و آمونياک شستشو داد و نيز مي توان مقداري نمک روي لکه ريخته و بعد از مدتي بــا پودر رختشويي بشوييد و اگــر لکه نرفت مي توان از محلول کلر استفاده کــرد .


  9) پاك كردن لکه تمشک :

  محل لکه را در محلول پودر رختشويي بخيسانيد و اگــر شستيد و نرفت مقداري ماست رويش بريزيد ... ســپــس بــا آب گرم شستشو دهيد .


  10) پاك كردن لکه آبرنگ :

  لکه را بــا آب سرد بشوييد ســپــس آن را بــا آب نيمه گرم و پودر رختشويي بشوييد و آبکشي نماييد ... اگــر هنوز لکه برطرف نشده ؛ پنبه را بــه گليسيرين آغشته نموده و روي آن بماليد ؛ ســپــس بــا آب گرم و پودر رختشويي بشوييد و آب بکشيد و اگــر نتيجه نگرفتيد از «تربانتين» استفاده نماييد ...


  11) پاك كردن لکه رنگ هاي پلاستيکي :

  باقيمانده رنگ را از روي پارچه بتراشيد ســپــس لکه بــه مدت 10 دقيقه در نفت بماند و بعد بــا آب گرم و صابون بشوييد و آبکشي نماييد .


  12) پاك كردن لکه تازه رنگ هاي روغني :

  پاک کردن لک کهنه رنگ هاي روغني تقريبا غير مــمــکن اســت امــا در صورتي کــه هنوز خشک نشده باشد اضافه رنگ را از روي پارچه بتراشيد بعد پنبه اي را بــه تربانتين آغشته کنيد و روي لکه بماليد ســپــس بــا پنبه ديگري پاک کنيد اين کار را چندين بار تکرار کنيد و ته رنگ را نيز بــا آب گرم و پودر لباسشويي از بين ببريد ...


  13 ) پاك كردن لکه زنگ زدگي :

  براي پاک کردن لکه زنگ زدگي لکه را 10 دقيقه در آب ليموي تازه کــه بــه آن نمک زده ايد خيس کنيد ســپــس لباس را بــا آب بشوييد .


  14) پاك كردن لکه شمع و مدادهاي چرب آرايشي :

  ابتدا باقي مانده لکه را بــا جسمي نوک تيز بــه آرامي برداريد ... ســپــس دو تکه دستمال كاغذي در دو طرف لکه قرار دهيد ... ســپــس اتوي گرم را بر روي يکي از کاغذها در محل لکه فشار دهيد ... بــه اين ترتيب ؛ چربي موجود در لکه آب مي شــود و جذب دستمال يا کاغذهاي طرفين مي شــود ...


  15) :

  براي از بين بردن لکه چاي ؛ فورا پارچه خيس را روي لکه بکشيد ... اگــر پاک نشد ؛ پارچه را آغشته بــه آب و پودر لباسشويي کنيد بر روي لکه بکشيد فورا تميز مي شــود ...


  16) پاك كردن لکه زردي اتو :

  اگر لباس کتاني بر اثر گرماي زياد اتو زرد رنگ شده مي توانيد پياز را دو نيم کرده و روي لکه بماليد لکه هاي زرد برطرف خواهد شــد و بعد لباس را داخل آب سرد 10 دقيقه خيس کنيد و بعد آن را بشوييد ... يا از محلول آب اکسيژنه استفاده نماييد .


  17) پاك كردن لکه واکس :

  ابتدا پارچه اي را خيس کنيد و روي آن بکشيد ... ســپــس روي پارچه مقداري مايع ظرفشويي ريخته و بر روي لکه بکشيد ... بعد دوباره بــا پارچه خيس ديگري روي لکه بکشيد اگــر لکه کاملا از بين نرفت ؛ بــا پارچه آغشته بــه الکل بر روي لکه بکشيد تــا کاملا تميز شــود ...


  18) :

  لکه قير را در بنزين بخوابانيد و ســپــس بــا آب و مواد شوينده شستشو دهيد و بعد در معرض آفتاب بگذاريد .


  19) پاك كردن لکه روي چرم :

  پنبه اي را بــا روغن زيتون آغشته نماييد و روي چرم بکشيد و بعد بــا يک پنبه تميز و نمدار روي چرم را پاک کنيد .


  20) پاک کردن لکه چربي از چرم :

  براي پاک کردن لکه چربي از روي کاپشن يا چکمه چرمي روي لکه چربي مايع ظرفشويي بماليد و بگذاريد خشک شــود و ســپــس بــا دستمال آن را جلا دهيد .


  21) :

  براي از بين بردن لکه شير آمونياک را بــه مقدار زياد رقيق کرده و کمي نمک بــه آن بيفزاييد و لکه را بــا اين محلول پاک نماييد و بلافاصله آب بکشيد .


  22) پاك كردن لکه عرق بدن :

  اگر لباس سفيد اســت ؛ کافيست مقداري محلول آب نمک تهيه کنيد و لکه را مدت يک ساعت در آن قرار دهيد تــا پاک شــود ... براي پاک کردن لکه عرق از يقه لباس ؛ از خمير جوش شيرين و سرکه سفيد کمک بگيريد ؛ اين خمير را روي محل مورد نظر بماليد بعد از چند دقيقه شستشو دهيد و براي پاک کردن لکه هاي عرق برسطح لباس مي توانيد از محلول رقيق شده سرکه يا آب ليمو نيز کمک بگيريد .


  23) پاك كردن لکه جوهر :

  براي از بين بردن لکه جوهر مي توانيد لکه را پنج دقيقه در شير بخوابانيد ؛ ســپــس آنرا بــا آب معمولي بشوييد لکه بــه راحتي از بين مي رود ...


  24) پاک کردن لکه مرکب :

  محل لکه را در مخلوطي از سرکه سفيد والکل قرار دهيد تــا مرکب در آن حل شــود بعد بــا آب سرد آن را شستشو دهيد .


  25) پاك كردن لکه سس گوجه فرنگي :

  ابتدا باقي مانده لکه را بــا جسمي نوک تيز بــه آرامي برداريد ... پارچه اي ديگر را بــه الکل آغشته کنيد ؛ و آنرا روي لکه فشار دهيد بعد در آب سرد بــا مواد شوينده بشوييد ...


  26) پاك كردن لکه چسب :

  يک تکه پارچه را آغشته بــه سرکه کرده و روي چسب بگذاريد ... چسب ؛ سفتي خود را از دست داده و از لباس جدا مي شــود ...


  27) پاك كردن لکه روغن :

  براي تميز کردن لباس هايي کــه روغني شده لباس را در نوشابه بخيسانيد و ســپــس آن را بــا آب و پودر لباسشويي بشوييد .


  28) پاك كردن لکه چربي :

  براي از بين بردن لکه چربي قسمت لکه شده را بــا کمي محلول نمک و الکل بماليد ... اگــر لکه چربي روي پارچه ابريشمي اســت بــا دستمال کاغذي روي قسمت لکه شده را بپوشانيد و اتوي داغ را محکم روي آن فشار دهيد تــا لکه ناپديد شــود .


  29) پاك كردن لکه روغن ماشين :

  اگر لباس کتاني يا ابريشمي لک سياه روغن ماشين را گرفت روي لکه ها را روغن بماليد و بگذاريد 12 ساعت بماند و ســپــس آن را بــا بنزين پاک کنيد ... براي لباس چرمي مي توانيد مقداري وازلين روي لکه بماليد و بعد از يک ساعت و نيم بــا تتراکلرورد پاک کنيد ســپــس بــا يک تکه پارچه پشمي آن را جلا دهيد .


  30) پاك كردن لکه نوشابه :

  قشر نازکي از نمک يا پودر تالک (پودر بچه) روي لکه بريزيد و آن را  تــا يک ساعت بگذاريد بماند ســپــس بــا کمي مايع ظرفشويي و آب گرم شستشو دهيد ...


  31) :

  براي پاک کردن لکه تازه تخم مرغ محل لکه را بــا آب سرد بشوييد بعد بــا آب ولرم و صابون محل لکه را شستشو دهيد و ســپــس بــا الکل و محلول رقيق آمونياک اثر لکه را برطرف نماييد ...


  32 ) پاك كردن لکه زرد سيگار :

  اگر لباس شما در اثر سوختگي يا سيگار زرد شده حبه قندي را روي لکه بکشيد و آنقدر اين کار را ادامه دهيد تــا لکه از بين برود و ســپــس آن را بــا آب و پودر لباسشويي بشوييد ...

   

  منبع : ebtekarnews.com

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “پاک کردن انواع لکه از روي لباس”

  دیدگاه ها بسته شده اند.