علت سرگیجه

علت سرگیجه

مجموعه: uncategorized
 • علت سرگیجه
 •  

   

  سرگیجه,علت سرگیجه

  چیست ؟

  علت سرگیجه

  ماری چهل ‌و پنج ‌ساله‌ بــا پزشک تماس‌ گرفت ... او بــه سختی‌ قادر به‌ صحبت‌ بود : اگــر چشمانم‌ را نبندم‌ و دراز نكشم ؛ سرم‌ گیج‌ می ‌رود و حالت‌ تهوع‌ شدید می ‌گیرم ... من‌ چه‌ مشكلی‌ دارم ؟

  جودی ؛ سی ‌ساله‌ كه‌ بــه ظاهر سلامت‌ به‌ نظر مــی‌ رسید ؛ بــه پزشک مراجعه‌ كرد و گــفــت : بیشتر اوقات‌ احساس‌ گیجی‌ و منگی‌ مــی‌ كنم ... اصلاً حال‌ خودم‌ را نمی‌ فهمم .

  زن‌ كهنسالی‌ به‌ دکترش‌ می گفت‌ خیلی‌ سخت‌ می ‌تواند راه‌ برود و نگران‌ غش ‌كردن‌ اســت ... زن‌ جوان‌ دیگری‌ به‌ نام‌ لورا مدعی‌ بود‌ پس‌ از ورزش‌ و فعالیت‌ بدنی‌ شدید ؛ احساس‌ ضعف‌ و منگی‌ مــی‌ كند .

  اگر چه‌ همهِ این‌ خانم ها از سرگیجه‌ رنج‌ می ‌برند ؛ امــا در واقع‌ سرگیجهِ هــر یك‌ از آنها علت‌ خاصی‌ دارد ... بیشتر اوقات‌ سرگیجه‌  مسئله‌ ساز و مهم‌ نـیـسـت ؛ امــا در مواردی‌ می ‌تواند بسیار مهم‌ و جدی‌ باشد ... چنانچه‌ عامل‌ یــا عوامل‌ سرگیجهِ خود را بشناسید ؛ به‌ كمك‌ پزشك‌ معالج‌ خود مــی‌ توانید آن‌ را برطرف‌ كنید .

  سرگیجه‌

  سرگیجه‌ در میان‌ مردم‌ بسیار شایع‌ اســت ... در این‌ حالت‌ شما احساس‌ می ‌كنید اگــر چشمان‌ خود را نبندید و آرام‌ دراز نكشید ؛ دنیای‌ اطراف‌ به‌ دور سرتان‌ می ‌چرخد ... حتی‌ ممكن‌ است‌ احساس‌ كنید در هوا هستید و حركت‌ مــی‌ كنید ... هــر دو حالت‌ مــی‌ تواند ناخوشایند و ترسناك‌ باشد .

  سرگیجه‌ زمانی‌ بروز مــی‌ كند كه‌ موازنه‌ و تعادل‌ بدن‌ مختل‌ شــود ... مركز توازن‌ و حفظ‌ آن‌ در مغز و گوش‌ داخلی‌ اســت ... در واقع‌ ماری زمانی‌ به‌ سرگیجه‌ مبتلا شــد كه‌ سرماخوردگی ‌ به‌ گوش هایش‌ سرایت‌ كرد ... پزشک برای‌ درمان‌ سرگیجهِ او نسخه‌ ای‌ تجویز كرد و پــس از چند روز وی بهبود یافت ... (البته‌ علائم‌ سرگیجه‌ همیشه‌ به‌ این‌ سادگی‌ نیستند و بــه سرعت‌ برطرف‌ نمی ‌شوند.)

  برخی‌ از افراد از التهاب‌ مزمن‌ گوش‌ داخلی‌ رنج‌ می ‌برند ... برخی‌ هم‌ بــا بروز مشكلات‌ یــا حتی‌ وزش‌ ِ باد به‌ سرشان‌ دچار چنین‌ حالتی‌ می ‌شوند ... اگــر این‌ حالت‌ تداوم‌ یابد ؛ می ‌تواند حالتی‌ حاد و وخیم‌ به‌ خود بگیرد .

  در موارد نادر ؛ سرگیجه‌ می ‌تواند نشانهِ مشكل‌ خاصی‌ در مغز (مثل‌ تومور یــا ضربهِ مغزی‌ خفیف‌) باشد ... بنابراین‌ هــر زمان‌ كه‌ به‌ سرگیجه‌ مبتلا شـُدید ؛ به‌ پزشك‌ خود اطلاع‌ دهید .

  فشار و فعالیت‌ شدید

  به‌ هنگام‌ تعرق‌ شدید ؛ آب‌ و نمك‌ زیادی‌ از بدن‌ دفع‌ مــی‌ شــود و فشارخون‌ به‌ طرز خطرناكی‌ پایین‌ می ‌آید ... اگــر در حال‌ فعالیت‌ بدنی‌ یــا ورزش ؛ احساس‌ گیجی‌ كردید ؛ بلافاصله‌ فعالیت‌ خود را قطع‌ كنید ... سپس‌ بنشینید و سر خود را میان‌ زانوها قرار دهید ... بهترین‌ راه‌ جلوگیری‌ از بروز این‌ مشكل ؛ رساندن‌ آب‌ كافی‌ به‌ بدن‌ بخصوص‌ قبل‌ و بعد از فعالیت‌ بدنی‌ شدید اســت ... اگــر در هوای‌ گرم‌ یــا در سالن های‌ ورزشی‌ گرم‌ ورزش‌ مــی‌ كنید ؛ خیلی‌ مراقب‌ باشید ... برای‌ حفظ‌ نمك‌ بدن‌ خود از غذاهای‌ نمكدار (مثل‌ چوب‌ شور؛ بیسكویت‌ شور و…) استفاده‌ كنید ؛ مگر ایــن كه‌ پزشك‌ استفادهِ نمك‌ را برای‌ شما محدود كرده‌ باشد .

  احساس‌ سرگیجه‌ و منگی‌ منتهی‌ به‌ ضعف‌ و بیحالی‌ می ‌تواند به‌ خاطر تپش‌ قلب‌ پایین‌ یــا بالا باشد ... در برخی‌ از افراد ؛ فعالیت های‌ عادی‌ نظیر سرفه ؛ ادرار و بلع‌ آهستهِ غذا ؛ مــی‌ تواند به‌ كاهش‌ ضربان‌ قلب‌ منجر شــود ... نتیجهِ كاهش‌ ضربان‌ قلب ؛‌ سرگیجه‌ اســت ! از آنجا كه‌ برخی‌ عوامل‌ ضعف‌ و بیحالی‌ خطرناك‌ است‌ هــر حالتی‌ را به‌ پزشك‌ گزارش‌ دهید .

  اضطراب‌ و دلهره‌

  جودی تنها زمانی‌ احساس‌ گیجی‌ می ‌كرد كه‌ از خانهِ خود دور بود ... ضربان‌ قلب‌ او بالا مــی‌ رفت‌ و نفس ‌نفس‌ می ‌زد ... بیشتر این‌ علائم‌ هنگام‌ حضور در جمع‌ یــا تشویش‌ شدید خود را آشكار می ‌كرد ... دکتر‌ بــا دقت‌ او را معاینه‌ كرد‌ و متوجه‌ شد‌ بیماری‌ خاصی‌ ندارد ... دکتر در نهایت‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسید‌ كه‌ او بــه شدت‌ نگران‌ اســت ؛ همسرش‌ سرطان‌ خون‌ داشت‌ و در مقابل‌ درمان‌ واكنش‌ خوبی‌ نشان‌ نمی ‌داد ... بــا استفاده‌ از روان ‌درمانی‌ و داروهای‌ ضدافسردگی ؛ علائم‌ ناراحتی‌ او بــه تدریج‌ برطرف‌ شــد .

  حركات‌ نادرست‌ و اشتباه‌

  آیا زمانی‌ كه‌ سریع‌ از جای‌ خود بلند می ‌شوید ؛ سرگیجه‌ می گیرید ؟ شما مــی‌ توانید از بروز چنین‌ مشكلی‌ جلوگیری‌ كنید ... علت‌ این‌ امر كاهش‌ موقتی‌ فشارخون‌  است‌ و مسئله‌ ساز نـیـسـت ... بهتر است‌ پیش‌ از برخاستن ؛ پاهای‌ خود را تكان‌ دهید و آنها را به‌ سمت‌ جلو و عقب‌ خم‌ كنید تــا از بروز این‌ مشكل‌ جلوگیری‌ نـمـایـیـد ... اگــر صبح ها بلافاصله‌ پس‌ از بیدار شدن‌ از خواب ؛ از جای‌ خود برخیزید ؛ بــا اُفت‌ شدید فشارخون‌ رو بــه ‌رو مــی‌ شوید و همین‌ امر باعث‌ سرگیجهِ شما مــی‌ شــود ... برای‌ پرهیز از این‌ حالت ؛ در حدود سی‌ ثانیه‌ بنشینید ؛ سپس‌ از جای‌ خود بلند شوید ... برخی‌ از افراد در اثر سفر به‌ سرگیجه‌ مبتلا مــی‌ شــونــد ... بنابراین‌ اگــر هنگام‌ مسافرت‌ بــا این‌ مشكل‌ برخورد مــی‌ كنید ؛ یك‌ ساعت‌ قبل‌ از حركت‌ از قرص های‌ مخصوص‌ استفاده‌ نـمـایـیـد .

  افزایش ‌سن‌

  ضعف‌ بینایی ؛ فرسودگی‌ مفاصل ؛ اعصاب‌ و ماهیچه‌ها و ضعف‌ ناشی‌ از عدم‌ فعالیت‌ و تحرك‌ معمولاً در سنین‌ بالا خود را بــه خوبی‌ نشان‌ می ‌دهد ... این‌ عوامل‌ در موازنهِ بدن‌ ایجاد اختلال‌ می ‌كند و شخص‌ دچار سرگیجه‌ می ‌شود ... برای‌ درمان‌ آن‌ می ‌توان‌ از حركات‌ نرمشی‌ خفیف‌ و منظم‌ استفاده‌ كرد ... اگر‌ سرگیجهِ شما مداوم‌ یــا شدید اســت ؛ بلافاصله‌ به‌ پزشك‌ مراجعه‌ كنید ... برای‌ پزشك‌ خود حالات‌ و علائم‌ ناراحتی‌ خود را به‌ طور دقیق‌ شرح‌ دهید ... آیا سرتان‌ می ‌چرخد ؟ آیا احساس‌ غش‌ و ضعف‌ دارید ؟ در این‌ حالت‌ پزشك‌ برای‌ شما آزمایش هایی‌ انجام‌ مــی‌ دهد و در نهایت‌ شما را به‌ نزد متخصص‌ می ‌فرستد .

   

  منبع : تبيان

   

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  یک دیدگاه برای “علت سرگیجه”

  1. \n1861
   مجده

   با سلام . پدرم آلان ۷۰ سالهشه و از ده سال پیش ناگهان میگه سرم گیج میره و چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه هر ماه یک بار این جویی میشه میگه اون موقع اصلا حال خودمو نمی فهم م.من خیلی مضطربم ایا بر اشون اتفاقی نمی افتد.؟هر چند باری هم آزمایش میده و سالم است یعنی قند و چربی ندارد،لطفا پاسخ این سوالمو به ایمیلم بفرستيد.با تشکر