سخنان زيبا از چارلي چاپلين

سخنان زيبا از چارلي چاپلين

مجموعه: uncategorized
 • سخنان زيبا از چارلي چاپلين
 •  

   

  چارلی چاپلین,سخنان زيبا از چارلي چاپلين

   

  با پول می شــود …

  خانه خريد ولي آشيانه نه ؛

  رختخواب خريد ولي خواب نه ؛

  ساعت خريد ولي زمان نه ؛

  مي توان مقام خريد ولي احترام نه ؛

  مي توان کتاب خريد ولي دانش نه ؛

  دارو خريد ولي سلامتي نه ؛

  خانه خريد ولي زندگي نه و بالاخره ؛

  مي توان قلب خريد؛ ولي عشق را نه …

  آموخته ام … کــه تنها کسي کــه مرا در زندگي شاد مي کــنــد کسي اســت کــه بــه من مي گويد : تو مرا شاد کردي

  آموخته ام … کــه مهربان بودن ؛ بسيار مهم تر از درست بودن است

  آموخته ام … کــه هرگز نبايد بــه هديه اي از طرف کودکي ؛ نه گفت

  آموخته ام … کــه هميشه براي کسي کــه بــه هيچ عــنــوان قادر بــه کمک کردنش نيستم دعا کنم

  آموخته ام … کــه مهم نيست کــه زندگي تــا چــه حد از شما جدي بودن را انتظار دارد ؛ هــمــه ما احتياج بــه دوستي داريم کــه لحظه اي بــا وي بــه دور از جدي بودن باشيم

  آموخته ام … کــه گاهي تمام چيزهايي کــه يک نفر مي خواهد ؛ فــقــط دستي اســت براي گرفتن دست او ؛ و قلبي اســت براي فهميدن وي

  آموخته ام … کــه راه رفتن کنار پدرم در يک شب تابستاني در کودکي ؛ شگفت انگيزترين چيز در بزرگسالي است

  آموخته ام … کــه زندگي مثل يک دستمال لوله اي اســت ؛ هــر چــه بــه انتهايش نزديکتر مي شويم سريعتر حرکت مي کند

  آموخته ام … کــه پول شخصيت نمي خرد

  آموخته ام … کــه تنها اتفاقات کوچک روزانه اســت کــه زندگي را تماشايي مي کند

  آموخته ام … کــه خداوند هــمــه چيز را در يک روز نيافريد ... پــس چــه چيز باعث شــد کــه من بينديشم مي توانم هــمــه چيز را در يک روز بــه دست بياورم

  آموخته ام … کــه چشم پوشي از حقايق ؛ آنها را تغيير نمي دهد

  آموخته ام … کــه اين عشق اســت کــه زخمها را شفا مي دهد نه زمان

  آموخته ام … کــه وقتي بــا کسي روبرو مي شويم انتظار لبخندي جدي از سوي ما دارد

  آموخته ام … کــه هيچ کس در نظر ما کامل نيست تــا زماني کــه عاشق بشويم

  آموخته ام … کــه زندگي دشوار اســت ؛ امــا من از او سخت ترم

  آموخته ام … کــه فرصتها هيچ گاه از بين نمي روند ؛ بـلـکـه شخص ديگري فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد

  آموخته ام … کــه لبخند ارزان ترين راهي اســت کــه مي شــود بــا آن ؛ نگاه را وسعت داد

  منبع : miyanali.com

  برچسب‌ها, , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “سخنان زيبا از چارلي چاپلين”

  دیدگاه ها بسته شده اند.