گروه درمانی چیست و چه افرادی تحت گروه درمانی قرار می‌گیرند؟

گروه درمانی چیست و چه افرادی تحت گروه درمانی قرار می‌گیرند؟

مجموعه: روانشناسی
 • گروه درمانی چیست و چه افرادی تحت گروه درمانی قرار می‌گیرند؟
 •  


  گروه درمانی ya روان درمانی گروهی همانند روان درمانی انفرادی است ba in تفاوت ke dar in روش روانشناس be جای تمرکز بر روی یک فرد va مشکلات مختص be وی ba یک گروه va ya چندین نفر سروکار دارد.

  گروه درمانی چیست؟

  گروه درمانی ya روان درمانی گروهی همانند روان درمانی انفرادی است
  ba in تفاوت ke dar in روش روانشناس be جای تمرکز بر روی یک فرد va مشکلات مختص be وی ba یک گروه va ya چندین نفر سروکار دارد.
  har یک az اعضا مشکلات خود ra dar گروه مطرح می کنند.
  بازخورد va مشکلات دیگر اعضا ra niz می شنوند va dar مورد آنها نظر، احساسات va افکار خود ra بیان می کنند.
  dar نتیجه in تعاملات،اعضای گروه dar روند ایجاد تغییرات be یکدیگر کمک می کنند
  va روانشناس niz be عنوان عضو تسهیل گر va بی طرف مسائل گروه ra dar مسیر مناسب va ta رسیدن be بینش har یک az اعضا نسبت be مشکل خود هدایت می کند.

   مقدمه

  انسانها dar گروههای اجتماعی متنوعی زندگی می‌کنند va فعال هستند.
  dar in شرایط عجیب نیست ke بسیاری az مسائل احساسی va عاطفی آنها az روابط مخدوش شده in گروهها ناشی می‌شود.
  ba پی بردن be اهمیت روز افزون روابط اجتماعی va میان فردی dar سالهای اخیر بجای توجه be عوامل درون شخصی توجه be عوامل حاکم میان افراد گروههای اجتماعی az اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
  va بر in اساس dar محیط بیمارستانهای روانی ، کلینیکها ، دفاتر مشاوره va روان درمانی va … be شکل بندیهای گروهی توجه خاص مبذول می‌شود.

  امروزه انواع شیوه‌های گروه درمانی az جمله متداولترین شیوه‌های روان درمانی هستند.
  dar مقابل گروه درمانی ، روان درمانی انفرادی قرار دارد.

  تاریخچه گروه درمانی

  در گذشته مردم مشکلات روانی ra be عنوان بیماری قبول نداشتند
  بلکه آن ra نوعی جن زدگی می دانستند ke dar اثر بادهای بد va ارواح خبیثه va اجنه be وجود می آیند
  va فرد مبتلا ta پایان عمر ba آن دست be گریبان خواهد بود va راه علاجی وجود ندارد.
  in بدبینی va باورهای غلط باعث شد مردم تصور کنند in قبیل بیماری ها az کنترل انسان خارج هستند.
  dar آن دوران بیماران روانی ra dar دارالمجانین ها be غل va زنجیر می کشیدند va جن گیرها va جادوگران be حل in مسائل می پرداختند.

  در قرن ۱۷ ta ۱۸ «پینل» غل va رنجیرها ra az دست va پای in بیماران باز کرد،
  amma مدت ها زمان لازم بود ta بالاخره فروید dar اوائل قرن بیستم گفت: in افراد بیمار هستند va بیماری آنها معلول علتی است ke علت آن جن va اوراح خبیثه و… نیست.
  فروید علم روانکاوی ra معرفی کرد va گفت می توان بسیاری az بیماری های روانی ra درمان کرد.
  او be گونه ای کاشف ناخودآگاه بود va اساس نخستین روان درمان هایی ke dar قرن بیستم انجام می شد niz ناخودآگاه بود.
  فروید معتقد بود افراد بشر be hame انگیزه های درونی کارهای خود آگاه نیستند.

   

  گروه درمانی

  در ابتدا روان درمانی faghat be صورت انفرادی انجام می شد amma az سال ۱۹۲۰ کم کم شیوه های مختلف گروه درمانی be وجود آمد.
  اولین گروه درمانی توسط یک پزشک آمریکایی be نام دکتر کلَت انجام شد.
  او ke متخصص درمان مسلولین بود برای عده ای az بیماران خود be صورت گروهی کلاس هایی گذاشت
  va dar مورد بیماری va مسائل بیماری آنها صحبت کرد.

   
  دکتر کلَت متوجه شد افرادی ke dar in گروه ها شرکت کرده اند روند سریع تر va بهتری dar درمان دارند.
  az آن pas کم کم روش های مختلف درمان های گروهی مانند روان آموزش، روان نمایش و… متداول شد،
  amma مشهورترین روش های گروه درمانی مبتنی بر یافته های روانکاوی بود ke بعد az جنگ جهانی دوم dar انگلیس va آمریکا مرسوم گردید،
  in گروه ها اولین بار dar ارتش انگلیس توسط بیام تشکیل شد.
  استفاده منظم az گروه‌ها dar روان درمانی پدیده نسبتا تازه‌ای است.

  گروه درمانی

  هر چند التیام یابی گروهی سابقه‌ای be قدمت تاریخ دارد ke نمونه‌های بارز آن ra dar تعالیم مذهبی می‌توان مشاهده کرد.
  ژوزف پرات (1974) پزشک اهل بوستون ra اغلب پدر گروه درمانی می‌دانند،
  dar آغاز قرن بیستم ژوزف پرات مسأله گردهم آوری بیمارن معلول va آموزش جنبه‌های پزشکی بیماری آنها بطور دسته جمعی ra مطرح ساخت.
  او صرف نظر az کار تعلیم ، فضایی گروهی بوجود آورد ta بیماران dar سایه آن dar مقام کمک متقابل be یکدیگر برآیند.

  چندین سال بعد ، تعدادی az روانپزشکان آمریکایی نقطه نظرهای پرات ra dar زمینه درمان روانی بکار بردند.
  az جمله لازل va مارش ke az یک شیوه آموزشی be صورت گروهی برای درمان ناخوشیهای دماغی استفاده می‌کردند.
  in شیوه be زودی منسوخ گردید va جای آنرا روان تحلیلی گران پر کردند.
  فروید شخصا be کار گروه درمانی نپرداخت، amma مقالاتی ke dar زمینه روان شناسی گروهی va تحلیل خود منتشر کرد، حاکی az اطلاع او az اهمیت پدیده گروهی بود.

  آدلر شخصا az برنامه‌های گروه درمانی dar مراکز هدایت کودکان va niz معتادان be الکل استفاده نمود.
  جنگ جهانی دوم be گروه درمانی وسعت تازه‌ای بخشید.
  گروه درمانی برای توده‌های عظیم بیماران روانی ke be ارتش بریتانیا فرا خوانده شده بودند، نقش مهم درمانی ایفا نمود.
  بیمارستان نظامی نورت فیلد بخصوص مرکز مهمی برای ابداع شیوه‌های مختلف گروه درمانی بود.
  az جمله سایر بانیان گروه درمانی dar آمریکا می‌توان be گروهی az روانشناسان اجتماعی be سرپرستی کورت لوین اشاره نمود.

  چه مشکلاتی ba استفاده az گروه درمانی می‌توانند درمان شوند؟

  مشکلات va مسائلی ke ba استفاده az گروه درمانی قابل هستند گسترش وسیعی دارند،
  az جمله مشکلات مرتبط be خود انگاره ، نداشتن احساس هویت ، عزت نفس va هدف va مقصود.
  مشکلات نشانه‌ای شامل اضطراب ، افسردگی روان تنی ، عملکرد ضعیف شغلی ، برخورد غیر مؤثر ba فشارهای روانی ، مشکلات عاطفی ، ناتوانی dar ابراز اهمیت ، ناتوانی dar کنترل احساسات ، پرخاشگری ، روابط اجتماعی نامناسب ، ناراحتی dar مجمع ، ناتوانی dar اعتماد be دیگران ، وابستگی شدید be دیگران ، ابراز وجود بیش az حد ، ناتوانی dar برقراری ارتباط ba جنس مخالف ، اعتیاد ، مشکلات زنانشویی مثل اختلافات va مشاجرات همسران va … ویژگی افرادی ke تحت گروه درمانی قرار می‌گیرند بسیار باید az انگیزه لازم برخوردار باشد،

  میل be تغییر داشته باشد va dar راستای رسیدن be in هدف بکوشد. ورود be برنامه گروه درمانی باید داوطلبانه باشد

  و بیمار be صرف توصیه دوستان va اقوام va مسئولین روان درمانی be in کار وادار نشود.
  بیمار باید be گروه درمانی معتقد باشد va آنرا یک شیوه درمانی درست va مناسب بداند.

  گروه درمانی

  معتقد باشد ke گروه نیازهای او ra برآورده می‌سازد va مفید واقع می‌شود.
  نظر be اینکه گروه درمانی اصولا فرآیند کلامی است، بیمار باید az مهارتهای کلامی va مفهومی کافی برخوردار باشد.
  dar گروه درمانی برای بیماران شدیدا افسرده ، بیمارن مبتلا be اسکیزوفرنی حاد ، اختلال شخصیتهای پارانوئید ، اختلال شخصیت اسکیزوئید شدید ، اختلال شخصیت جامعه ستیز ، افراد مبتلا be بیمار انگاری va اختلال شخصیت خود شیفته dar صورتی ke گروه درمانی بلند مدت باشد، نمی‌توانند مفید باشند.

  گروه درمانی چیست va che افرادی تحت گروه درمانی قرار می‌گیرند؟

  استفاده منظم az گروه‌ها dar روان درمانی پدیده نسبتا تازه‌ای است‎
  مراحل طبیعی dar فرآیند گروه درمانی

  در آغاز تشکیل گروه ، گروه هنوز کاملا روشن نشده است. be درمانگر وابسته است چرا ke درمانگر ra بوجود آورده va ادامه فعالیت گروه be نظر اعضاء گروه be درمانگر ارتباط دارد.
  اعضاء گروه dar انتظار راهنمایی va دستور العمل درمانگر هستند.
  dar نظر آنها درمانگر شخصی ba معلومات va متخصص است va اعضاء خود ra وابسته be درمانگر احساس می‌کنند va niz تلاش می‌کنند رفتارهای مناسب داشته باشند ta بتوانند dar گروه ماندگار شوند، har چند آگاهی کامل az اهداف گروه ندارند.
  dar مرحله دوم وابستگی تغییر شکل می‌دهد va گروه یاد می‌گیرد ke وابسته be درمانگر نباشد va مسئولیت پذیر باشد.

  در مرحله سوم صمیمت بیشتری بین گروه ایجاد می‌شود.
  احساسات خود ra بیان می‌کنند va واکنشهای مناسب dar مقابل احساسات دیگران نشان می‌دهند.
  درمانگر dar جلسه درمان حضور دارد، amma تنها اداره کننده جلسه نیست.
  سعی می‌کند be عنوان یک عضو گروه انسجام جلسه ra حفظ کند.

  گروه درمانی

  و az تکنیکهای مختلف dar مورد اعضاء گروه va واکنشهای آنها استفاده کند.
  ممکن است گروه درمانگر جلسه ra ba خطاب گروهی آغاز کند
  va ادامه جلسه ra ba تشویق va باز خورد be اعضاء تداوم بخشد.
  هدف مشاوره، یادگیری dar مورد عادات va الگوهای احساسی va رفتاری va چگونگی نقش آنها dar مشكلات می باشد.
  dar نتیجه می توانیم عادات va رفتارهای جدیدی ra یاد بگیریم كه be موفقیت بیشتر ما كمك نمایند.

  دفاتر مشاوره دانشگاهها, dar اغلب مراكز ، خدمات مشاوره گروهی niz ارائه می دهند.
  har گروه توسط یك روانشناس ya یك متخصص مشاوره هدایت می شود.
  بعضی az موضوعات ویژه in گروهها اضطراب امتحان ya اداره استرس می باشد.
  بعضی az گروههای مشاوره ای حالت عمومی داشته va be شركت كننندگان كمك می كند
  تعداد زیادی az مشكلات شخصی, شامل احساس افسردگی, اضطراب افراطی, نگرانی, مشكلات مربوط be احساس ارزشمندی va مشكلات ارتباطی ra حل va فصل نمایند.

  ● che چیزی dar یك گروه مشاوره ای رخ می دهد؟

  عموماً ، گروهها az ۴ الی ۸ نفر كه بطور منظم هفته ای یكبار be مدت ۱ ta ۵/۱ ساعت دور هم جمع می شوند, تشكیل می شود.
  حضور كامل dar تمام جلسات az آغاز ta پایان har جلسه بسیار مهم است.
  dar جلسات گروهی، شركت كننده ها درباه علائق شان بحث می كنند.
  dar بعضی az گروهها, مشاور ممكن است ba har شركت كننده بصورت فردی كار كند
  dar حالی كه نظر تعداد معدودی az سایر افراد گروه ra niz جویا می شود.
  dar صورتیكه گروههای دیگر عمدتاً بر مشاهدات va مباحث بین شركت كنندگان va مشاور استوار هستند
  va مشاور dar مواقع لزوم جهت تسهیل كار, مشاوره هایی ra ارائه می دهد.

  ● dar حالی كه مشكلات افراد متفاوت است چگونه گروه می تواند برایم مفید باشد؟

  هر فرد موجودی منحصر بفرد است va بنابراین علائق اش niz منحصر be فرد است.
  ba in hame be عنوان موجودات انسانی ما اشتراكات فراوانی niz داریم (ما همگی dar خانواده ها رشد va تحول ra آغاز می كنیم,
  hame ما be یك شیوه نسبت be ضربه ها واكنش نشان می دهیم,
  همهٔ ما dar اساس az توانایی رشد va تغییر یكسانی بخورداریم)و تجربیات ما نشان می دهد
  گرچه مشكلاتی كه افراد ba آنها وارد مشاوره می شوند، می توانند متفاوت باشند
  amma علل زیربنایی ایجاد كننده in مشكلات dar اغلب موارد مشابه هستند.

  گروه درمانی

  عامل اساسی مشكلات ما dar زندگی، ریشه dar الگوها va عاداتی دارد
  كه dar طی رشد یاد گرفته ایم va اكنون dar پیشامدهای فعلی زندگی موثر نیستند
  va ya موجب عقب ماندگی ما می شوند. (به عنوان مثال خانواده ممكن است be ما یاد داده باشد كه az نشان دادن اشكال خاصی az بیان عواطف اجتناب كنیم,
  amma اكنون كه ba فشارهای طبیعی مربوط be زندگی بزرگسالی مواجه هستیم,
  احساسات سركوب شده ناشی az in اجتناب علایمی همچون افسردگی, نگرانی ya واكنش افراطی ra dar ما برمی انگیزند.)
  هدف مشاوره، یادگیری dar مورد عادات va الگوهای احساسی va رفتاری va چگونگی نقش آنها dar مشكلات می باشد.
  dar نتیجه می توانیم عادات va رفتارهای جدیدی ra یاد بگیریم كه be موفقیت بیشتر ما كمك نمایند.

  گرچه عجیب be نظر می رسد كه فكر كنیم
  چیزهایی ra كه dar مورد خود نمی دانیم vali تجارب نشان می دهد
  كه بسیاری az عادات va الگوهای رفتاری مشكل زای ما چیزهایی هستند كه dar زندگی خودمان انجام می دهیم
  vali آنها آنقدر حالت خودكار پیدا كرده اند
  كه حتی نمی توانیم فكر كنیم كه شاید حاصل یادگیری بوده va اختیاری باشند.
  گروه،شرایطی ویژه برای فهم va یادگیری دربارهٔ خودمان، دیگران va ما dar رابطه ba دیگران فراهم می كند.
  dar نتیجه ما قادر می شویم dar روابط خود ba دیگران va niz dar رابطه ba خودمان dar خارج az گروه كارآمدتر عمل كنیم.
  گروه درمانی be ما فرصت می دهد ta az مشاهدات كمك كننده
  va حمایت دیگران جهت فهم va تغییر شیوه های زندگی استفاده كنیم.

  ● آیا نمی توانم az روشهای (كمكی) فردی استفاده كنم؟

  در حالی كه مشاوره فردی dar مورد مشكلات شدید خاص بسیار مفید است, تجارب نشان می دهد كه گروه درمانی حتی dar اغلب موارد درباره بسیاری az مشكلات مفیدتر است.
  dar مشاوره گروهی ما in فرصت ra پیدا می كنیم كه بفهمیم بسیاری az رازهای وحشت زا va جنبه های نفرت انگیز خودمان dar واقع تجارب معمول انسانی هستند
  va in باز شناسی بسیار كمك كننده است.
  شرم va خجالت بسیاری az مردم ra az منافع گروه درمانی محروم می كند.
  غلبه بر احساسات مربوط be in جنبه az خودمان بخش مهمی az زندگی va موفق تر شدن حیاتمان است.
  گروه درمانی dar in رابطه بسیار سودمند است.

  ● اعتماد va حرمت (رازداری) har چیزی كه dar گروه گفته می شود be صورت یك راز حفظ می شود.

  آنها be خارج az گروه منتقل نمی شوند
  va حتی dar خارج az گروه ya سایر اعضای گروه niz مطرح نمی شوند.
  har عضو گروه موافقت خود ra dar التزام be in قاعده ba امضا كردن (برگه توافق) اعلام میدارد.
  (اگر می خواهیداز فرصت های مشاوره گروهی برای شناخت خودتان va تغییر جنبه های مشكل زای رفتارتان استفاده كنید ba كارشناسان دفاتر مشاوره تماس حاصل نمائید.)

  گروه درمانی چیست va che افرادی تحت گروه درمانی قرار می‌گیرند؟

  منبع

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “گروه درمانی چیست و چه افرادی تحت گروه درمانی قرار می‌گیرند؟”

  دیدگاه ها بسته شده اند.