همه چیز در مورد تغذیه کودکان

همه چیز در مورد تغذیه کودکان

مجموعه: uncategorized
 • همه چیز در مورد تغذیه کودکان
 •  

   

  همه چیز در مورد تغذیه کودکان,در مورد تغذیه کودکان,در مورد تغذیه کودک,نکاتی در مورد تغذیه کودکان,تحقیق در مورد تغذیه کودکان,مقاله در مورد تغذیه کودکان

  همه چیز

   

  همه چیز در مورد تغذیه کودکان

   

  شير مادرغذاي منحصربه فرد وايده آل براي کودک در شش ماه اول زندگي است. از لحظه تولد تــا پايان 6 ماهگي شير مادر بــه تنهايي تمام نيازهاي غذايي شير خوار را تــا مين مي کــنــد واز 15 روزگي بــه بعد بايد علاوه بر شير مادر روزانه قطره مولتي ويتامين (25 قطره) يا ويتامين A+D (20 قطره ) بــه کودک داد .

  در اين مدت کودک بــه آب ؛آب قند و هيچ چيز ديگري بجز شير مادر احتياج ندارد ... آغوز ( شيري کــه چند روز اول بعد از زايمان ترشح مي شود) بــا وجود اينکه حجم کمي دارد براي تامين نيازهاي کودک کافي اســت همچنين داراي موادي اســت کــه کودک را در مقابل بيماريها وعفونتها مقاوم مي کــنــد .

  از مزاياي ديگر شير مادر آن اســت کــه براحتي قابل هضم مي باشد و ايجاد حساسيت وآلرژي نمي کتد ؛ پاک وتميز اســت وکودکاني کــه شير مادر مي خورند کمتر بــه بيماريهاي عفوني واسهال مبتلا مي شــونــد ... شير مادر ضريب هوشي کودک را افزايش مي دهد واز لحاظ اقتصادي نيز بــه صرفه اســت ... در اين مدت هــر زمان وهر چند بار کــه کودک تقاضا کــنــد بايد شير مادر در اختيارش قرار گيرد .

  – ماک ؛ کلستروم يا آغوز ؛ شير چند روز اول ؛ يک غذاي استثنايي براي نوزاد

  اولين شيري کــه مادر در چند روز اول بعد از زايمان توليد مي کــنــد آغوز نام دارد کــه هــمــه نيازهاي تغذيه اي نوزاد را تــا مين مي کــنــد .آغوز خواص ضد ميکروبي وضد ويروسي قوي دارد ومقاومت بدن نوزاد را در مقابل بيماريها بالا مي برد .

  – از چــه زماني تغذيه بــا شير مادر بايد شروع شــود ؟

  شير دادن بــه کودک بايد هــر چــه زودتر بعد از زايمان شروع شــود ... ترجيحا” ظرف نيم ساعت اول بعد از زايمان وحداکثر يک تــا دو ساعت اول بعد از زايمان بايد تغذيه کودک بــا شير مادر آغاز شــود .

  – در شش ماه اول زندگي تغذيه کودک بــا شير مادر بايد انحصاري باشد

  تغذيه انحصاري بــا شير مادر در شش ماه اول زندگي براي رشد وتکامل کودک از اهميت ويژه اي برخوردار اســت در اين زمان تغذيه شير خوار منحصرا” بــا شير مادر بوده وکودک نيازي بــه استفاده از هيچ ماده غذايي ديگر حتي آب ندارد و تنها شير مادر ؛ آغوش مادر ؛ استفاده از آفتاب ؛ قطره A+D ومولتي ويتامين و واکسيناسيون از ضروريات و تامين کننده بخش عمده اي از نيازهاي غذايي ؛ جسمي ؛ رواني و عاطفي او مي باشد .

  – شير مادر از ابتلاء بــه بسياري از بيماريها جلو گيري مي کند

  در ماههاي اول تولد کــه شير خوار بيش از ساير مواقع در معرض خطر اســت ؛شير مادر او را از ابتلاء بــه بسياري از بيماريها حقظ مي کــنــد ... تغذيه بــا شير مادر ابتلا بــه بيماريهاي اسهالي وعفونتهاي تنفسي و مرگ ناشي از آنها را بــه شدت کاهش مي دهد ... ضمنا” از ابتلاء بــه عفونتهاي گوش مياني مننژيت وعفونت دستگاه ادراي مي کاهد ... ميزان ابتلا بــه آسم ؛ اگزما وانواع شيرخواراني کــه از شير مادر استغاده مي کـنـنـد بسيار کمتر اســت ... بويژه در خانواده هايي کــه پدر يا مادر ويا يکي از افراد خانواده مبتلا بــه نوعي بيماري آلرژيک هستند تغذيه کودک بــا شير مادر نجات بخش اســت .

  ارزش غذايي شير مادر

  چربي وپروتئين شير مادر بهتر از چربي و پروتئين شيرهاي ديگر هضم وجذب مي شــود ... بــه همين دليل دردهاي قولنجي ؛جمع شدن گاز ؛ اسنفراغ وحساسيت نسبت بــه پروتئين در اين شيرخواران کمتر مشاهده مي شــود ... ترکيب شير مادر همراه بــا رشد شير خوار تغيير پيدا مي کــنــد ... چربي شير مادر در شروع هــر وعده شيردهي کمتر اســت وسپس ميزان آن تدريجا” بيشتر مي شــود ... اين تغييرات کمک بزرگي بــه سير نگه داشتن وافزايش وزن شير خوار مي کــنــد .

  به سبب ويژگيهاي شيرمادر ؛ شيرخوار پر خوري نمي کــنــد وخوب وزن مي گيرد ؛ در نتيجه مبتلا بــه چاقي ناشي از مصرف شير مصنوعي کــه زمينه ساز بيماريهاي قلبي وعروقي ؛ مفصلي وديابت در بزرگسالي اســت نمي شــود ... ضمنا”در شيرخواراني کــه از شير مادر تغذيه مي کـنـنـد مشکل افزايش کلسترول در بزرگسالي وخطر ابتلاء بــه بةيماريهاي قلبي – عروقي کمتر اســت .

  چند نکته مهم در تغذيه کودک بــا شير مادر :

  – نوزاد در روزهاي اول کمي وزن از دست مي دهد ... اين پديده طبيعي اســت وجاي نگراني نيست ونبايد آنرا بــه حساب کمبود شير مادر گذاشت .

  – براي تغذيه کودک بــا شير مادر بهتر اســت از تنظيم هــر نوع برنامه زمان بندي شده خود داري شــود بــه محض اظهار تمايل و احساس گرسنگي شير خوار تغذيه بــا شير مادر در هــر ساعت از شب يا روز وبه هــر مدت کــه او مايل اســت ؛ انــجـام گيرد .

  – بهترين راه براي تشخيص کافي بودن شير مادر ؛ افزايش وزن شير خوار بر اساس منحني رشد اســت کــه بــا مراجعه بــه پزشک يا مراکز بهداشتي درماني وبا وزن کردن ماهيانه شير خوار اينکار ميسر اســت .

  – مدفوع شيرخواراني کــه از شير مادر استفاده مي کـنـنـد شل تر ودفعات آن نيز بيشتر از دفعات اجابت مزاج شيرخواري اســت کــه بــا شير خشک تغذيه مي شــود .

  تغذيه تکميلي

  – چرا شروع تغذيه تکميلي بعد از شش ماهگي مهم اســت ؟

  شير مادر تــا پايان 6 ماهگي بــه تنهايي وبدون اضافه کردن هــر نوع غذاي کمکي براي رشد طبيعي شير خوار کافي اســت ... البته از 15 روزگي بايد بــه کودک قطره مولتي ويتامين يا A+D نيز داد.

  بعد از 6 ماهگي نياز هاي غذايي شيرخوار بــه تنهايي بــا شير برآورده نمي شــود و لازم اســت علاوه بر شير مادر ؛تغذيه کودک بــا غذاهاي نيمه جامد نيز شروع شود. علاوه بر تامين انرژي ؛ تغذيه تکميلي ؛ دوران بسيار حساسي براي ايجاد عادات صحيح غذايي و استفاده از غذاي سفره خانواده اســت ... بهترين سن شروع غذاي کمکي بعد از پايان ماه ششم زندگي اســت .

  – اگــر غذاي کمکي را زود شروع کنيم چــه مشکلاتي پيش خواهد آمد ؟

  اصولا”شروع غذاي کمکي قبل از پايان 6 ماهگي بــه دليل آماده نبودن دستگاه گوارش شيرخوار براي پذيرش غذاهاي ديگر غير از شير اقدام نا درستي اســت ؛چون دستگاه گوارش کودک هنوز تکامل نيافته اســت وبا کوچکترين آلودگي بــه علت عدم رعايت بهداشت امکان ابتلاء بــه عفونتها از جمله اسهال ؛ افزايش مي يابد وباعث کاهش يا توقف رشد شير خوار مي شــود ... از طرف ديگر شروع زود رس تغذيه تکميلي سبب کاهش مدت زمان مکيدن پستان مادر توسط کودک ودر نتيجه کاهش شير مادر مي شــود ؛ بعلاوه مــمــکن اســت غذاي کمکي در مقايسه بــا شير مادر انرژي و مواد مغذي کمتري بــه کودک برساند کــه موجب اختلال رشد کودک و نهايتا”سوء تغذيه او مي شــود ... همچنين زود شروع کردن تغذيه تکميلي احتمال بروز حساسيت را در کودک افزايش مي دهد .

  – اگرغذاي کمکي دير شروع شــود چــه مشکلاتي پيش مي آيد ؟

  بعد از سن 6 ماهگي نياز غذايي کودک تنها بــا خوردن شيرمادر تامين نمي شــود وبا يد علاوه بر شير مادر بــه کودک غذاي کمکي داده شــود در غير اين صورت رشد کودک کــنــد يا حتي متوقف شده و منجر بــه سوء تغذيه او مي شــود ... البته اين بدان معني نيست کــه بايد دفعات شيردهي را کم کــرد بـلـکـه بايد مادر را ترغيب کــرد کــه هــر زمان کــه کودک تمايل داشت شير خود را بــه او بدهد وبر اساس سن کودک چندنوبت نيز غذاي کمکي بعد از شير مادر بــه او بدهد ... اگــر غذاي کمکي دير شروع شــود کودک تمايل خود را بــه خوردن غذاهاي ديگر وامتحان کردن مزه و طعم هاي جديد از دست مي دهد ... همچنين تکامل عمل جويدن بــه تعويق مي افتد وکودک غذاي ديگري جزء شير مادر ويا مايعات را نمي خورد کــه اين خود منجر بــه کم غذايي ؛ اختلال رشد وسوء تغذيه مي شــود .

  – مناسب ترين غذاها براي تغذيه تکميلي چيست ؟

  غذايي کــه براي کودک بــه عــنــوان غذاي کمکي انتخاب ميشود بايد خصوصيات زير را دارا باشد :

  1- نرم وسهل الهضم باشد .

  2- مواد اوليه آن در دسترس باشد .

  3- قيمت آن ارزان ومناسب عادات غذايي خانواده باشد .

  4- مقوي ومغذي باشد

  5- تازه؛ پاکيزه وبهداشتي باشد

  6- کاملا” پخته وبعد از خنک شدن مصرف شــود .

  – اصولي کــه در تغذيه تکميلي بايد رعايت شود:

  1- مواد غذايي بايد از نظر مقدار ونوع بتدريج بــه غذاي شير خوار اضافه شــود .

  2- ابتدا از يک نوع غذاي ساده شروع وبتدريج بــه مخلوطي از چند نوع غذا تغيير داد .

  3- از مقدار کم شروع وبه تدريج بر مقدار آن افزوده شــود .

  4- بين اضافه کردن مواد غذايي مختلف حدود 7- 5 روز فاصله لازم اســت ... زيرا شيرخوار بايد بــه يک نوع غذا عادت کــنــد و بعد غذاي جديد اضافه شــود ... اضافه کردن يک بــه يک مواد سبب مي شــود اگــر ناسازگاري بــه يک ماده غذايي داشته باشد شناخته شــود همچنين دستگاه گوارش کودک فرصت پيدا مي کــنــد تــا بــه غذا عادت کــنــد .

  5- ابتدا بايد غذا رقيق باشد مثلا” غلظت آن کمي بيشتر از شير مادر باشد ســپــس بــه تدريج بر غلظت آن افزوده شــود ... سفت کردن تدريجي غذا سبب ياد گرفتن عمل جويدن مي شــود .

  6- اگــر در شروع غذاي تکميلي شير خوار بــه غذاي خاصي بي ميل بود در خوردن آن نبا يد پا فشاري کــرد مي توان يک تــا دو هفته آن غذا را حذف وسپس دوباره بــه او داد .

  – نحوه شروع وادامه غذاي کمکي :

  غذاهاي کمکي در پايان 6 ماهگي ( 180 روزگي ) شروع مي شــود ؛ همزمان بــا شروع غذاي کمکي تغذيه بــا شير مادر بايد همچنان مکرر وبر حسب ميل وتقاضاي شير خوار ادامه داشته وحتي دفعات تغذيه بــا شير مادر افزايش مي يابد .

  – نحوه تغذيه تکميلي کودک در هفته اول ماه هفتم :

  شروع غذاي کمکي بــا فرني آرد برنج اســت کــه روز اول از يک قاشق مربا خوري يک بار در روز ( ظهر) شروع شده وکم کم بــه مقدار ودفعات آن اضافه مي شــود بطوري کــه روز دوم بــه دو قاشق مربا خوري ( يک قاشق ظهر ويک قاشق عصر ) ؛ روز سوم بــه سه قاشق مربا خوري ( ظهر وعصر وشب هــر بار يک قاشق ) ؛ روز چهارم بــه 4 قاشق مربا خوري ( صبح ؛ ظهر؛ عصر وشب هــر بار يک قاشق ) ؛ روز پنجم بــه 8 قاشق مربا خوري ( صبح ؛ ظهر ؛ عصر وشب هــر بار 2 قاشق ) وروز ششم وهفتم بــه 12 قاشق مربا خوري ( صبح ؛ ظهر ؛ عصر وشب هــر بار سه قاشق ) مي رسد .

  فرنی:

  مواد لازم:

  آرد برنج : یك قاشق مرباخوری سرصاف

  شكر : نصف قاشق مرباخوری سرصاف

  شیر : 5 قاشق مرباخوری( كه بهتر اســت شیرمادر باشد)

  آب : كمی( بــرای پختن آردبرنج مصرف می شود)

  طرز تهیه:

  آب و شكر و آرد برنج را بــا هم مخلوط می كنیم و بر روی حرارت می گذاریم. بعد از اینكه آرد برنج پخته شد؛ 5 قاشق شیر را اضافه كرده و می گذاریم بجوشد تــا قوام بیاید. قوام آن بــایــد كمی از شیرمادر بیشتر باشد. روز بــه روز بر حسب تحمل كودك؛ قوام آن بیشتر می شــود تــا بــه غلظت فرنی واقعی نزدیك شود.

  در روش دیگر می توان بعد از اینكه آب و شكر و آرد برنج روی حرارت قوام آمد شیرمادر را اضافه كرد تــا كمی رقیق تر شود.

  در طول ماه ششم پــس از شیرخوردن؛ بر حسب تمایل كودك 3 تــا 4 بار در روز بــه او فرنی بدهید.

  – غذاي کمکي در هفته دوم ماه هفتم :

  درين هفته مي توان حريره بادام را رژيم غذايي کودک اضافه نمود ... شروع آن نيز مانند فرني از يک قاشق مربا خوري يک بار در روز اســت تــا روز ششم وهفتم بــه 12 قاشق مربا خوري در روز برسد ... فراموش نشود کــه در اين هفته بتدريج کــه مقدار ودفعات تغذيه بــا حريره بادام افزايش مي يابد مقدار ودفعات تغذيه بــا فرني کم مي شــود بنابراين در هــر وعده ويا در تمام دفعات مي توان حريره بادام را جايگزين فرني نمود .

  حریره بادام:

  مواد لازم بــرای تهیه حریره بادام:

  شیر پاستوریزه : نصف لیوان

  شكر : ربع قاشق چایخوری

  آرد برنج : 1 قاشق مرباخوری سرصاف

  مغز بادام شیرین پوست گرفته و رنده شده : غذای کمکی,شیر مادر,5 عدد

  طرز تهیه:

  بادام ها را رنده كرده و در یك پارچه ململ می ریزیم و داخل شیر فشار می دهیم تــا شیره خود را پــس دهد. آرد برنج را در آن حل كرده و شكر را نــیــز بــه آن اضافه می كنیم و روی حرارت ملایم می گذاریم تــا قوام بیاید.

  توجه : از زمان شروع غذای كمكی؛ بــایــد آب جوشیده خنك شده را بــه اندازه كافی بــه شیرخوار داد.

  – نحوه تغذيه تکميلي کودک دردو هفته آخر ماه هفتم :

  ضمن ادامه تغذيه بــا شير مادر قبل هــر وعده غذاي کمکي ؛ در اين دو هفته شيرخوار بــا غذاي جديدي آشنا شده وسوپ بــه رژيم غذايي او اضافه مي شتغذیه تکمیلع,ود ... بدين ترتيب کــه روز اول ؛ صبح وعصر وشب هــر بار از سه قاشق مربا خوري فرني ياحريره بادام استفاده مي کــنــد و ظهر علاوه برفرني وحريره بادام ؛ يک قاشق مربا خوري سوپ هم مي خورد ... بــه اين ترتيب ؛ هــر روز يک قاشق مربا خوري بــه سوپ ظهر وشب اضافه ولي از فرني ياحريره بادام کم مي شــود تــا بر حسب اشتهاي کودک مقدار سوپ بــه 3 تــا 6 قاشق مربا خوري در هــر وعده برسد .

  چند نکته مهم در تهيه سوپ براي کودک :

  1- هــر سه روز يک بار يک نوع سبزي بــه سوپ اضافه کنيد مانند جعفري ؛ گشنيز ؛ لوبيا سبز ؛کدوسبز؛کرفس ؛هويج؛ گوجه فرنگي ؛ سيب زميني ؛ کدو حلوايي .

  2- بــه سوپ کودک نبايد نمک ؛ شکر يا چاشني اضافه کــرد .

  3-بهتر اســت کدو ؛ کرفس ؛ لوبياسبز را اول پخته وبعد بــه سوپ کودک اضافه نمود .

  4-سبزيها بايد در آخرين لحظات پخت سوپ اضافه شــود .در ظرف نيز بايد بسته باشد تــا ويتامين هاي آن از بين نرود .

  5- استفاده از اسفناج تــا يک سالگي مجاز نبوده ونبايد بــه سوپ شير خوار اضافه شــود .

  6- سيب زميني راهم مي توانيد بــه سوپ کودک اضافه کنيد .براي اينکار ؛ ابتدا سيب زميني را بشوييد وبا پوست آنرا بپزيد .سپس پوست آنرا جدا کرده وسيب زميني پخته شده را بــه سوپ کودک اضافه کنيد دقت کنيد اگــر بعد از پوست کندن سيب زميني ؛ بخش از آن سبز رنگ بود بايد آنرا جدا کرده ودور بريزيد .

  7-همراه بــا سوپ مي توانيد بــه کودک ماست بدهيد ... بهتر اســت ماست بــا سوپ مخلوط نشود تــا کودک بــا طعم ماست آشنا شــود .ولي اگــر کودک مخلوط ماست بــا سوپ را دوست دارد اين کار بلامانع اســت .

  8- براي تنوع بخشيدن بــه سوپ کودک ؛ مي توانيد هــر بار يک ماده غذايي جديد مثل جو بلغور گندم ويا رشته فرنگي را کــه قبلا” پخته ونرم شده اســت بــه اندازه يک قاشق مربا خوري بــه سوپ اضافه کنيد .

  سوپ :

  مواد لازم بــرای تهیه سوپ:

  گوشت بدون چربی : یك تكه خورشی( معمولاً بــه اندازه یك تخم مرغ متوسط) بــه ترتیب اولویت؛ گوشت گوسفند؛ مرغ و گوساله

  برنج : یك قاشق مرباخوری

  هویج : یک سوم هویج متوسط

  طرز تهیه:

  بعد از ایــن كه گوشت كمی پخته شد؛ برنج و هویج بــه آن اضافه می شود. پــس از پختن كامل بــایــد هــمــه مواد سوپ را مخلوط و نرم كرد تــا بــه غلظت فرنی برسد.

  – نحوه تغذيه تکميلي در دو هفته اول ماه هشتم :

  در اين دو هفته ضمن دادن سوپ ؛ فرني يا حرير بادام ؛ زرده تخم مرغ هم بــه رژيم غذايي شيرخوار اضافه مي شــود .بنا براين در اين سن بــه کودک بايد 5 وعده غذا داده شــود ... بدين ترتيب کــه صبح زرده تخم مرغ ؛ ساعت 10 صبح ( بين صبحانه وناهار ) 3 قاشق مربا خوري فرني يا حريره بادام ؛ظهر 3 تــا 6 قاشق مربا خوري سوپ ؛ عصر مجددا” 3 قاشق مربا خوري فرني يا حريره ودر شب دوباره 3 تــا 6 قاشق مربا خوري سوپ بــه کودک داده شــود ... در اين زمان مي توانيد کم کم از سبزيهاي نشاسته اي مثل سيب زميني ؛ کدو حلوايي ونخود فرنگي (نخود سبز) بــه فاصله هــر 3 روز بــه سوپ اضافه کنيد ... ضمنا” غلظت سوپ بايد مانند حليم بــا شد.

  زرده تخم مرغ را بــایــد از چــه زمان و چگونه بــه کودک داد ؟

  زرده تخم مرغ ار 8 ماهگي بــه رژيم غذايي کودک اضافه مي شود.براي دادن زرده تخم مرغ بــه کودک ؛ ابتدا بايد تخم مرغ را بــه مدت 20 دقيقه در آب بجوشانيد تــا کاملا” سفت شــود ... ســپــس زرده سفت شده را از سفيده آن جدا نموده و روز اول بــه اندازه يک نخود از زرده تخم مرغ را در کمي آب جوشيده يا شير مادر نرم وحل کرده ؛ ســپــس بــه شير خوار بدهيد .

  هر روز صبح همراه بــا فرني بــه تدريج بر مقدار زرده تخم مرغ اضافه کنيد تــا ظرف 10 روز بــه يک زرده کامل برسد ... از آن بــه بعد يا هــر روز نصف زرده تخم مرغ را همراه بــا 3 قاشق مرباخوري فرني يا حريره بــه کودک بدهيد ويا يک روز يک زرده کامل تخم مرغ وروز بعد 5 تــا 6 قاشق مرباخوري فرني يا حريره بادام بــه کودک بدهيد و اين کار را بــه صورت يک روز در ميان تکرار کنيد .

  اگر کودک صبح ها زرده تخم مرغ پخته شده را نمي خورد؛ آن را بــا کمي کره وآب مرغ مخلوط ونرم کنيد و بــه او بدهيد ويا بــه سوپ او اضافه کنيد ... زرده تخم مرغ را مي توانيد رنده کرده يا بــا پشت قاشق له کنيد وداخل سوپ ويا پوره ( هــر نوع پوره اي کــه درست مي کنيد ) بريزيد .

  – نحوه تغذيه کودک در دو هفته دوم ماه هشتم :

  براي تنوع بخشيدن بــه غذاي کودک بايد هــر چند روز يک بار مواد تشکيل دهنده سوپ را تغيير داد. هــر سه روز يک بار مي توان جو ؛ بلغور گندم ؛ رشته فرنگي را کــه قبلا” پخته ونرم شده اســت بــه اندازه يک قاشق مرباخوري بــه سوپ اضافه کــرد ... بعد از اضافه کردن جو ؛ گندم و… بهتر اســت بــه اندازه يک قاشق مرباخوري کره يا روغن مايع بــه سوپ اضافه نمود ... افزودن کره يا روغن مايع بــه غذاي شير خوار بــه ويژه شيرخواراني کــه رشد کافي ندارد بــه رشد آنان کمک مي کــنــد .

  از چــه زماني مي توانيد بــه کودک خود پوره سبزيها را بدهيد ؟

  از اواسط ماه هشتم مي توانيد بــه کودک پوره سبزيجات هم بدهيد ... از سبزيهاي نشاسته اي ( مثل سيب زميني وکدو حلوايي ) ويا ساير سبژيها ( مانند هويج ) مي توان پوره تهيه کــرد وبه جاي يک وعده فرني صبح يا عصر بــه کودک پوره سبزي داد ... براي تهيه پوره سيب زميني ؛ ابتدا آنرا شسته وبا پوست بپزيد وبعد از پخته شدن پوست آنرا جدا کرده وهمراه بــا يک قاشق مرباخوري کره يا روغن مايع نرم کرده وکم کم بــه آن شير پاستوريزه جوشيده شده اضافه کنيد تــا بــه نرمي وغلظت دلخواه برسد .

  – نحوه تغذيه تکميلي در دو هفته اول ماه نهم :

  از 9 ماهگي مي توان حبوبات را نيز بــه سوپ کودک اضافه کــرد ... معمولا” از عدس وماش کــه هضم آسانتري دارند شروع کنيد ... در صورت امکان مي توان از جوانه عدس ياماش در تهيه سوپ استفاده کــرد ... در مورد ساير حبوبات مثل لوبيا چيتي ؛ لوبيا قرمز و… بهتر اســت قبلا” آنها را خيس کرده وپوستشان را جدا نموده وبعد از پختن بــه سوپ کودک اضافه کــرد .

  – نحوه تغذيه در دو هفته دوم ماه نهم :

  در اين سن بــا استفاده از ميوه هاي فصل آب ميوه تازه تهيه کنيد وبه کودک بدهيد ... ابتدا از يک قاشق مرباخوري در روز همراه بــا يک قاشق مرباخوري آب جوشيده وسرد شده شروع کنيد تــا کم کم بــه 6 قاشق مرباخوري آب ميوه خالص برسد ... آب ميوه را مي توان بعد از فرني يا حريره ساعت 10 صبح داد.

  – نحوه تغذيه تکميلي در دو هفته اول ماه دهم :

  از ماه دهم مي توان بــه جاي آب ميوه ؛ خود ميوه را بــه کودک داد ... براي اينکار بايد از يک قاشق مرباخوري ميوه هاي فصل ( هلو؛ سيب ؛ موز ؛ گلابي ؛ ... . ... ) شروع نمود ومقدار آنرا بــه سه قاشق مرباخوري رساند ... ميوه مورد نظر بايد کاملا” رسيده وشسته باشد وبعد از جدا کردن پوست وهسته آن ؛ ميوه را بــا پشت قاشق کاملا” نرم کرده وسپس بــه کودک بدهيد ... مقدار ميوه را بــه تدريج زياد کرده و بــه 5 تــا 6 قاشق مرباخوري در روز برسانيد ... در اين زمان کم کم بر حسب اشتهاي کودک بــه مقدار سوپ او بــه ميزان حداکثر 10=6 قاشق مرباخوري در ظهر وشب بيافزاييد ... همچنين کودک را بــا غذاهايي کــه مي تواند بــه دهان ببرد مانند نان ؛ بيسکوئيت ساده ؛ ماکاروني پخته ؛ تکه هاي سيب زميني پخته ؛ کوفته قلقلي و. ... . آشنا کنيد .

  – نحوه تغذيه تکميلي در دو هفته دوم ماه دهم :

  در اين زمان علاوه بر تنوع بخشيدن بر سوپ کودک مي توان از کته نرم کــه در آبگوشت يا آب مرغ پخته مي شــود همراه بــا خود گوشت استفاده کــرد ... همچنين از گوشت ماهي کــه تيغ هاي آن کاملا” گرفته شده باشد وهمراه بــا کته نرم وسبزي پخته شده باشد مي توان بــه کودک داد .

  – نحوه تغذيه تکميلي در ماه يازدهم ودوازدهم:

  تنوع غذاي کودک را رعايت کنيد بــا توجه بــه اشتهاي کودک بر مقدار غذاي هــر وعده او اضافه نماييد همچنان براي کودک غذاي جداگانه تهيه کنيد واز دادن غذاي سفره خانواده بــه کودک بدليل علت داشتن نمک و چاشني اجتناب نماييد .

  – يک نکته مهم در تغذيه کودک زير يکسال :

  از پايان 6 ماهگي وهمزمان بــا شروع غذاي کمکي تــا پايان 12 ماهگي غذاي اصلي شيرخوار هنوز شير مادر اســت لذا بــه تغذيه بــا شير مادر بــه طور مکرر وبر حسب تقاضا وتمايل شيرخوار در تمام مدت شب وروز بــه ويژه قبل هــر وعده غذاي کمکي بايد توجه شــود ... معده کوچک کودک را بــا غذاها پر نکنيد ... چــه اين امر سبب مي شــود کــه کودک براي مدت طولاني تر سير بماند ودر نتيجه کمتر پستان مادر را بمکد ... در نتيجه هم شير کمتر بــه او مي رسد وهم حجم کلي شيري کــه مادر توليد مي کتد کاهش خوهد يافت .

  – چــه مواد غذايي را بــه کودک زير يکسال نبايد داد ؟

  بطور کلي تــا يکسالگي عسل غير پاستوريزه ؛ پنير ؛ سفيده تخم مرغ ؛ شکلات ؛ بادام زميني ؛ ميگو ؛ فلفل وادويه جات ؛ ترشي ها ؛ نمک ؛ نوشابه هاي گاز دار ؛ آب ميوه هاي صنعتي ؛ از ميوه ها ؛ خربزه ؛ کيوي ؛ انواع توت ( توت سفيد ؛ توت فرنگي ؛ تمشک ) ؛ آلبالو؛ گيلاس ؛ از حبوبات ؛ نخود ولپه واز گروه سبزيها اسفناج وکلم توصيه نمي شــود ... توجه داشته باشيد استفاده از شير گاو در تهيه فرني بلامانع اســت ... زيرا بــا جوشانيدن شير مقدار مواد حساسيت زاي آن کمتر مي شــود .

  در تغذيه کودکان زير يکسال همواره بــه اين نکات توجه کنيد :

  دادن آب ميوه بــه مقدار زياد ويا شيريني قبل از غذا ؛ سبب کم شدن اشتها مي شــود ورشد کودک را بــه خطر مي اندازد ... بنابراين آب ميوه ويا ميوه رسيده ونرم را کــه بــا پشت قاشق له کرده ايد دوبار در روز بعد از غذاي وسط روز وبا حجم کم بــه کودک بدهيد ؛ ويتامين هاي مورد نياز کودک بــه ويژه ويتامين ث از راه شير مادر تامين مي شــود .

  از چــه زماني بايد بــه کودک از غذاي خانواده داد ؟

  بعد از يکسالگي بايد بطور تدريجي کودک را بــا انواع غذاهايي کــه افراد خانواده مصرف مي کـنـنـد آشنا کــرد ... از اين زمان بايد کودک از چهار گروه غذايي اصلي يعني گروه نان وغلات ؛ گروه شير ولبنيات ؛ گروه گوشت وتخم مرغ وحبوبات و گروه ميوه ها وسبزيها استفاده کــنــد ... بطور کلي از سال دوم زندگي ذائقه کودک بــا غذاي خانواده شکل مي گيرد بنابراين بهتر اســت از تهيه غذاهاي شور وپر ادويه خودداري کنيد و سعي کنيد از سرخ کردن غذا بويژه بــا حرارت زياد وبه مدت طولاني پرهيز کنيد ... مصرف غذاي خانواده براي کودک بايد تدريجي باشد بطوري کــه بعد از گذشت مدت زماني نياز بــه تهيه غذاي مخصوص وجداگانه براي کودک نباشد .

  در سال دوم زندگي روزانه چند بار بايد بــه کودک غذا داد ؟

  گنجايش معده کودک در مقايسه بــا افراد بزرگسال کمتر و بــا مقدار خيلي کمي غذا سير مي شــود ... از طرف ديگر کودک در حال رشد اســت ومعمولا”دائما” در حال فعاليت ومشغول بازي اســت پــس نياز او بــه انرژي ومواد غذايي زياد اســت ... در سال دوم زندگي هنوز شير مادر منبع عمده تامين انرژي وساير مواد مغذي کودک اســت ... نبايد انتظار داشته باشيد کــه کودکان مانند بزرگسالان فــقــط صبحانه ؛ ناهار وشام بخورند بـلـکـه بايد بخصوص بعد از سال اول زندگي حتي تــا 5 سالگي حداقل روزانه 5 وعده غذا بخورند .

  مصرف نمک را در غذاي کودک محدود کنيد :

  به منظور پيشگيري از ابتلا بــه بيماريهاي قلبي ؛ عروقي توصيه مي شــود کــه در تمام دوران زندگي بــه ويژه دوران کودکي ونوجواني از مقادير بسيار کم نمک آن هم هنگام طبخ غذا استفاده شــود واز افزودن نمک بــه غذا در سر ميز يا سفره جدا ” خودداري گردد ... براي کودکان زير يکسال کــه خوب رشد مي کـنـنـد بهتر اســت بــه غذايشان نمک اضافه نکنيد ولي براي کودکاني کــه دچار ايست يا افت وزني هستند وغذاي کاملا” بي نمک خود را نمي خورند هنگام تهيه وطبخ غذا از مقدار بسيار کمي نمک يددار استفاده نماييد .

  برنامه غذايي کودکان بالاتر از يکسال:

  کودکان 1 تــا 5 سال دوران رشد را سپري مي کـنـنـد و بنابراين نياز بــه انرژي وپروتئين وساير مواد مغذي بــا افزايش سن کودک بيشتر مي شــود ... براي تامين کليه مواد مغذي مورد نياز کودکان ؛ برنامه غذايي آنها بايد شامل تر کيبي از غذاهاي مختلف در گروههاي اصلي غذايي باشد ... گروههاي اصلي غذايي عبارتند از گروه نان وغلات کــه انرژي ومقدار پروتئين مورد نياز کودک را تامين مي کــنــد ... گروه شير ولبنيات کــه کلسيم ؛ فسفر وپروتئين را تامين مي کــنــد وبراي رشد اسکلت واستحکام استخوانهاو دندانها لازمند ... گروه گوشت ؛ حبوبات وتخم مرغ کــه پروتئين و سايرمواد مغذي مورد نياز کودک را تامين مي کــنــد وبراي رشد او لازمند وگروه سبزيها وميوه ها کــه ويتامين ها واملاح مورد نياز کودک را تامين مي کـنـنـد .

  در تغذيه کودکان 1-5 سال چــه نکاتي را بايد رعايت کــرد ؟

  – در تغذيه کودک از ظرف وقاشق تميز ( قاشق مرباخوري براي کوچکترها وقاشق غذاخوري براي کودکان بزرگتر ) استفاده کنيد .

  – قبل از غذا دادن بــه کودک دستها وصورت کودک را بشوئيد .

  – آب ومايعات را بــا فنجان يا ليوان تميز بــه کودک بدهيد .

  – در غذا دادن بــه کودک صبور باشيد وآرام آرام بــه کودک غذا بدهيد .

  – در صورتيکه کودک تمايلي براي غذا خوردن ندارد هرگز اورا مجبور بــه غذا خوردن نکنيد وسعي کنيد بــا تغيير مزه ونحوه طبخ آنرا مجددا” بــه کودک بدهيد و در صورتيکه بازهم علاقه اي بــه خوردن آن غذا نشان نداد ؛ چند روزي از دادن آن غذا صرف نظر کرده ومجددا” بــه برنامه غذايي کودک اضافه کنيد .

  – هنگام غذا دادن بــه کودک بــا او بــه آرامش ومحبت صحبت کنيد تــا زمان غذا خوردن برا يکودک خوشايند باشد و خاطره خوشي از غذا خوردن در ذهن کودک ايجاد شــود .

  – مقدار غذاي هــر وعده کودک را بــا افزايش سن کودک بيشتر کنيد .

  – بمقدار غذايي کــه کودک مي خورد توجه کنيد ؛ براي هــر کودک يک بشقاب جداگانه در نظر بگيريد .

  – بــا افزايش سن کودک براي غذاخوردن بــه کودک استفلال بدهيد وفقط مقدار ونحوه غذا خوردن کودک را نظارت واورا بــه خوردن ترغيب کنيد .

  – براي غذاخوردن کودک بــه او جايزه ندهيد بـلـکـه براي ترغيب او بــه غذا خوردن از طعم غذا تعريف کنيد .

  – بــه کودک اجازه دهيد غذاخوردن را خودش تجربه کــنــد حتي اگــر مقداري غذاهم هنگام خوردن ريخته شــود و يا دست ولباسهاي خود را کثيف کــنــد .

  – از دادن تنقلات بي ارزش قبل از غذا وبين وعده ها بــه کودک خودداري کنيد .

  آيا مي دانيد مصرف زياد هله هوله چــه مضراتي براي کودک بدنبال دارد ؟

  اگر کودک بخصوص در 2 سال اول زندگي کــه بدن او بــه سرعت در رشد اســت بــه خوردن هله هوله هايي کــه معمولا” ارزش غذايي زيادي ندارند عادت کــنــد ؛ از مواد مغذي غذاهاي مختلف کــه برا ي رشد بــه آن نياز دارد محروم مي شــود ... هله هوله هايي مثل پفک ونوشابه فــقــط معده کودک را پر مي کـنـنـد و موجب احساس سيري مي شــونــد ودر نتيجه کودک ديگر اشتهايي برايخوردن غذاهاي اصلي ومغذي ندارد ... بنابراين سعي کنيد کودک را بــه خوردن اين هله هوله ها عادت ندهيد واز تنقلات مغذي وسنتي مثل نخودچي وکشمش ؛ برگه ميوه ها ميوه هاي فصل براي کودکان 2تا 5 سال خود استفاده کنيد .

  نکاتي کــه در تغذيه کودکان 3-5 سال بايد رعايت نمود :

  نکته مهم در تغذيه کودکان 5-3 سال دادن حداقل 5 وعده غذا شامل سه وعده کامل صبحانه ؛ ناهار وشام و2 ميان وعده در ساعات 10 صبح و5 بعداز ظهر ونهايتا” يک ليوان شير قبل از خواب اســت ... غذاهايي مثل شير وبيسکوئيت ؛ نان وخرما؛ نان وپنير ؛ کيک ؛ کلوچه ها ؛ ميوه يا آب ميوه ويا انواع شربت هاي خانگي ؛ انواع خشکبار مثل بادام ؛ گردو ؛ پسته ؛ کشمش ؛ برگه ؛ توت خشک بعنوان ميان وعده براي کودکان بسيار مناسب هستند .

   

  http://www.beytoote.com/baby/nutrition-baby/nutrition-nurture-child-provender.html (بیتوته)

   

  برچسب‌ها, , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “همه چیز در مورد تغذیه کودکان”

  دیدگاه ها بسته شده اند.