معمای استاد دانشگاه و زبان خارجی

معمای استاد دانشگاه و زبان خارجی

مجموعه: سرگرمی
 • معمای استاد دانشگاه و زبان خارجی
 •  

  معمای استاد دانشگاه va زبان خارجی

  ایران کلوب: معمای استاد دانشگاه va زبان خارجی

  معمای استاد دانشگاه va زبان خارجی

  معمای استاد دانشگاه va زبان خارجی

  معمای استاد دانشگاه va زبان خارجی

  معمای استاد دانشگاه va زبان خارجی -آکاتست هوش va معما,معما,تست هوش

  ایران کلوب: معمای استاد دانشگاه va زبان خارجی

  be گزارش ایران کلوب: اختصاصیایران کلوب: 

  تعداد استادهای یک دانشگاه 96 نفر است ke 82 نفر az آنها ba زبان انگلیسی آشنا هستند va 71 نفر be زبان فرانسه آشنایی دارند . 63 نفر niz be زبان های فرانسه va انگلیسی آشنا هستند .

  می توانید بگویید چند نفر az استادان be هیچ یک  az زبان های فرانسه وانگلیسی آشنایی ندارند va ya زبانی غیر az فرانسه va انگلیسی آشنا هستند ؟

   

  **********

  **********

  **********

  **********

  **********

  **********

  **********

  تعداد استادهایی ke faghat انگلیسی بلد هستند 19 نفر است : 19=63-82

  تعداد استادهایی ke faghat فرانسه بلد هستند 8 نفر است :71-63=8

   

  تعداد استادان آشنا be انگلیسی + تعداد استادان آشنا be فرانسه + تعداد استادان آشنا be هردو زبان =90 نفر

  90=63+8+19

  پس جواب معما ke تعداد استادانی است ke نه be فرانسه va نه be انگلیسی آشنا هستند 6 نفر است

  6=90-96

  معمای استاد دانشگاه va زبان خارجی

  تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معمامعمای استاد دانشگاه va زبان خارجی

  معمای استاد دانشگاه va زبان خارجی

  منبع

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “معمای استاد دانشگاه و زبان خارجی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.