فواید پس انداز در زندگی - آکا

فواید پس انداز در زندگی – آکا

مجموعه: uncategorized
 • فواید پس انداز در زندگی – آکا
 •  

  فواید پــس انداز در زندگی – آکا

  سایت خانوادهبخش مهارتهای زندگی

  آکاایران: فواید پــس انداز در زندگی

  پس انداز کردن از موضوعاتی اســت کــه صحبت در مورد آن از انــجـام دادن و شروع بــه ایــن کار بسیار راحت تر است. هــمــه می دانیم کــه پــس انداز کردن طی مدت زمان طولانی کاری هوشمندانه است. ولــی بــا ایــن وجود بسیاری از ما هنوز در کار و شروع پــس انداز مشکل داریم.

  فرآوری:ه. منفرد- بخش خانواده ایرانی تبیان

  آکاایران: فواید پــس انداز در زندگی

  بــه گزارش آکاایران:

  پس انداز کردن فواید زیادی نسبت بــه صرفه جویی ساده و ابتدایی دارد؛ ولــی دردسر بیشتری نــیــز دارد. افرادی کــه هوشمندانه پول پــس انداز می کنند؛ همان قدر کــه بــایــد بدانند کــه چگونه پول خود را خرج کنند؛ بــایــد راهکار چگونگی افزایش پول دریافتی خود را نــیــز بدانند.

  مخارج تان را ثبت و ضبط کنید

  در پــس انداز پول ایــن کــه بدانید چقدر پول خرج می کنید. بــرای یک ماه تمامی مخارج تان را ثبت کنید بسیار مهم است. بدین شکل کــه بهای هــر چیزی حــتـی هــر لیوان چای؛ روزنامه و چیزهای مختلفی را کــه می خورید بــرای کل یک ماه ثبت می کنید.

  اگر می خواهید بر پــس انداز دوران بازنشستگی تمرکز کنید؛ اهداف دیگران تان در حاشیه قرار خواهد گرفت در حالیکه مطمنئن هستید بــه مهم ترین هدف هایتان خواهید رسید

  بر اساس آنچه ثبت کرده اید ارقام مخارج تان را بر اساس طبقه بندی خاصی سازماندهی می کنید: بنزین؛ خواروبار؛ حمل و نقل و… در آخر هزینه کل هــمــه ی آنها را ثبت کنید تــا آماری دقیق از مصارف تان بدست بیاید.

  روی آینده تمرکز کنید

  کار آسانی اســت کــه پول خود را صرف چیزهایی کنیم کــه دوست داریم امــا در پایان روز می بینید کــه هــمــه پولی را کــه بــا زحمت زیادی کسب کرده اید خرج شده است. اهمیتی ندارد کــه درآمد شما چقدر باشد. بــه جای رضایت لحظه ای؛ تمرکز خود را روی آینده و سرانجام کار بگذارید. برخی از افراد موفق می گویند: شما می توانید در جوانی؛ بی پول باشید؛ ولــی نمی توانید پیری را بــا بی پولی سر کنید.

  بدهی های جدید ایجاد نکنید

  برخی بدهی ها اصولا اجتناب ناپذیرند. بــرای مثال فــقــط افراد ثروتمند آن قدر پول دارند کــه بــه صورت نقد و بدون بدهی خانه بخرند. هنوز میلیون ها نفر از مردم تنها بــا گرفتن وام و پرداخت تدریجی آن می توانند خانه بخرند. ولــی بــه طور کلی بدهی جدیدی بــه حساب خود اضافه نکنید. همیشه پرداخت مبلغی بــه صورت نقد؛ از پرداخت معادل همان مبلغ بــه صورت وام ارزان تر تمام می شود؛  دلیل آن اضافه شدن سود بــه وام در طول زمان اســت کــه در اطراف خودمان و وام هایی کــه تــا بــه حال گرفته ایم دیده ایم.

  بودجه ماهیانه را مشخص کنیم

  شما می توانید بــرای مخارج تان بودجه بندی کنید.خرج هایتان را محدود کنید و مطمئن شوید کــه پول بــرای روز مبادا کنار گذاشته اید. بــه خاطر داشته باشید کــه بودجه بندی شامل تمامی مخارج تان شــود مخارجی کــه معمولاً واقع می شــونــد ولــی هــر ماه هزینه هایی مانند نگهداری ماشین مدنظر نیست.

  تشخیص اولویت ها مهم است

  موقعی کــه وقت پــس انداز می شود؛ افراد مختلف اولویت های مختلفی دارند. پــس عاقلانه اســت کــه تصمیم بگیرید کــه کدامیک از هدف های پــس اندازهایتان بیشترین اهمیت را دارد. بخشی از ایــن پروسه تعیین مدت زمانی اســت کــه می توانید بــرای رسیدن بــه هدف تان صبر کنید و کنار گذاشتن ماهانه چــه مقدار پول؛ بــه دستیابی بــه هدف تان کمک می کند.
  چنان کــه ایــن کار را بــرای اهدافتان انــجـام می دهید؛ آنها را بر اساس اولویت شان مرتب کنید و بر مبنای بودجه ی ماهانه ی تان مبلغ آن را کنار بگذارید. بــه خاطر داشته باشید کــه رتبه بندی اولویت ها بدین معنی اســت کــه شما انتخاب کرده اید. اگــر می خواهید بر پــس انداز دوران بازنشستگی تمرکز کنید؛ اهداف دیگران تان در حاشیه قرار خواهد گرفت در حالیکه مطمنئن هستید بــه مهم ترین هدف هایتان خواهید رسید.

  کار آسانی اســت کــه پول خود را صرف چیزهایی کنیم کــه دوست داریم امــا در پایان روز می بینید کــه هــمــه پولی را کــه بــا زحمت زیادی کسب کرده اید خرج شده است

  ایجاد چهارچوب بــرای رسیدن بــه اهداف

  اینکه خودتان چهارچوب زمانی بــرای رسیدن بــه آرزوهابه صورت منطقی دهید؛ می تواند عامل انگیزشی بسیار خوبی باشد. بــرای هدف شما خرید یک خانه بــا فاصله ی دو سال از تاریخ امروز است. در ایــن مورد بــایــد قیمت متوسط یک خانه را در منطقه ای کــه دوست دارید بــه دست بیاورید و ســپــس شروع بــه پــس انداز بــرای پیش پرداخت خانه جدیدتان بکنید. ایــن از باب مثال بود و در خرید بزرگ دیگری ایــن قبیل انتخاب ها در نظر افراد می آید.

  بکوشید وخسته نشوید

  برخلاف گفته عوام کــه افراد ثروتمند فــقــط تفریح می کـنـنـد و از زندگی شان لذت می برند؛ واقعیت ایــن اســت کــه آنها بیشتر سال های مفید عمرشان را بسیار سخت تر از افراد معمولی کار می کنند. بنابراین شما هم سعی کنید درآمد خود را افزایش دهید و وقتی افزایش یافت؛ بخش بزرگی از آن را حــتـی بیش از پیش؛ پــس انداز کنید. بــایــد بدانیم هیچ سرمایه ای بدون تلاش و دقت جمع و ماندگار نمی شود.
  در نهایت بــایــد بدانیم هــر چیزی و هــر کاری راهکار هایی دارد کــه اگــر انسان بدان توجه کــنــد رسیدن بــه نتیجه تسهیل می شــود و از مشکلاتی کــه مــمــکن اســت بعدها اتفاق بیافتد جلوگیری می کــنــد و سبب ارتقا جایگاه فرد می گردد.
  موضوعاتی مثل پــس انداز نــیــز در زندگی ما همین گونه اند و همین اثر را دارند و همین تلاش و آگاهی را بــرای رسیدن بــه مطلوب از ما می خواهد.

  .

  منبع : فواید پــس انداز در زندگی - آکا

  گردآوری توسط بخش مهارتهای زندگی سایت آکاایران

  http://www.akairan.com/khanevadeh/zendegi/news201751322373586347.html

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “فواید پس انداز در زندگی – آکا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.