علائم بیماری آمبولی ریه پس از زایمان و راههای درمان آن!

علائم بیماری آمبولی ریه پس از زایمان و راههای درمان آن!

مجموعه: عمومی
 • علائم بیماری آمبولی ریه پس از زایمان و راههای درمان آن!
 •  


  علائم بیماری آمبولی پزشکان معمولا بــه خانم‌های باردار توصیه می‌کنند تحرک داشته باشند و پیاده‌روی را از قلم نیندازند. امــا ایــن پیاده‌روی و تحرک بــه جز اینکه باعث بهتر شدن جریان خون در رگ‌ها می‌شود؛ از بروز آمبولی ریه کــه بیماری شایعی در قبل و بعد از زایمان اســت هم جلوگیری می‌کند. بنابراین ما از […]

  علائم بیماری آمبولی

  پزشکان معمولا بــه خانم‌های باردار توصیه می‌کنند تحرک داشته باشند و پیاده‌روی را از قلم نیندازند. امــا ایــن پیاده‌روی و تحرک بــه جز اینکه باعث بهتر شدن جریان خون در رگ‌ها می‌شود؛ از بروز آمبولی ریه کــه بیماری شایعی در قبل و بعد از زایمان اســت هم جلوگیری می‌کند. بنابراین ما از دکتر فاطمه سمامی؛‌جراح و متخصص زنان و زایمان و دارای برد تخصصی؛ درباره علائم علائم بیماری آمبولی ریه پــس از زایمان و علائم و درمان آن پرسیدیم.

  علائم بیماری آمبولی ریه پــس از زایمان و راههای درمان آن!

  علائم بیماری آمبولی

  دکتر سمامی؛‌جراح و متخصص زنان و زایمان ؛ درباره آمبولی ریه پــس از زایمان می‌گوید:« آمبولی ریه بــه مسدود شدن عروق ریه و انسداد مکانیکی در شریان‌های ریه گفته می‌شود. آمبولی ریه بعد از زایمان در هــر 7‌هزار حاملگی یک‌بار رخ می‌دهد گرچه احتمال بروز آن هم قبل از زایمان و هم بعد از زایمان وجود دارد. نحوه بروز ایــن عارضه در قبل و بعد از زایمان یکسان اســت امــا آمبولی‌هایی کــه پــس از زایمان اتفاق می‌افتند؛‌ درصد مرگ و میر بیشتری دارند.»

  لخته شدن ورید‌های عمقی همراه بــا آمبولی ریه

  تقریبا 70 درصد از کسانی کــه دچار آمبولی ریه می‌شوند؛ لخته شدن ورید‌های عمقی هم در آنها مشاهده شده است. بــه همین دلیل دکتر سمامی می‌گوید:« ایــن عارضه مــمــکن اســت هم در زایمان طبیعی و هم در سزارین اتفاق بیفتد. امــا درصد آن در زایمان سزارین بیشتر اســت چــون در سزارین بیمار جراحی شده و مقداری خون از دست داده اســت که  همین می‌تواند از عوامل بروز آمبولی باشد. خطر بروز آمبولی ریه در مادران از هفته اول بعد از زایمان تــا 6 ماه بعد وجود دارد امــا در اولین هفته پــس از زایمان بیشتر اتفاق می‌افتد. خانم‌هایی کــه تازه زایمان کرده‌اند مــمــکن اســت در هفته اول تحرک‌شان کم شــود و همین کم‌تحرکی یکی از فاکتور‌های بروز آمبولی است.»

  علائم بیماری آمبولی را بشناسید

  این جراح و متخصص زنان و زایمانبه علائم آمبولی ریه اشاره می‌کند و می‌گوید:« از علائم آمبولی می‌توان بــه تنگی نفس ناگهانی در بیمار اشاره کــرد کــه شایع‌ترین نشانه اســت و تقریبا در 80 درصد از بیماران دیده می‌شود. درد قفسه سینه؛ سرفه؛ سَنکوپ؛ خونریزی ریوی ( شامل سرفه‌های خونی یــا خلط خونی می‌شود کــه از علائم بالینی آمبولی هستند ) از نشانه‌های دیگر ایــن بیماری است. در صورتی کــه آمبولی ریه بــه مرحله حاد و پر‌خطر برسد و 60 تــا 85 درصد از عروق ریه مسدود شوند؛ فشار خون ریه اتفاق می‌افتد. امــا اگــر 75 تــا 85 درصد عروق ریه مسدود شوند؛ گردش خون ریه مسدود شده و بــه مرگ ختم می‌شود. بــا لخته شدن ورید‌های عمقی؛‌لخته خون ایجاد شده و ورید مسدود می‌شود کــه بــه آن ترومبوز می‌گویند.»

   

  از علائم بیماری آمبولی می‌توان بــه تنگی نفس ناگهانی در بیمار اشاره کــرد کــه شایع‌ترین نشانه است
  علائم بیماری آمبولی

  از عوامل پر‌خطر بروز آمبولی ریه می‌توان بــه زایمان سزارین؛ دیابت؛ خونریزی؛ کم‌خونی؛‌ویار شدید حاملگی؛ بی‌تحرکی (شامل کسانی می‌شود کــه در دوره بارداری بــایــد استراحت داشته باشند و یــا کسانی کــه بعد از بارداری تحرک چندانی ندارند)؛ چاقی؛ حاملگی چند‌قلویی؛‌فشار‌خون حاملگی (پره‌اکلامپسی)؛‌عفونت بعد از زایمان؛ بارداری در سن بالاتر از 35 سالگی؛ دخانیات (بیش از 10 سیگار در روز)؛ سابقه ترومبوز یــا آمبولی؛ سرطان؛ لوپوس (نوعی بیماری پوستی)؛ مسافرت‌های طولانی و بی‌تحرکی زیاد ناشی از آن؛ سندروم نفروتیک (سندرومی مرتبط بــا کلیه‌ها)؛ خونریزی بعد از زایمان؛ تزریق خون و بیماری قلبی اشاره کرد.‌جراحی ارتوپدی بر اثر شکستگی پا کــه بی‌تحرکی ناشی از آن موجب بروز آمبولی شده و خود ایــن جراحی هم یکی از عوامل بروز آن است.

  همچنین دکتر سمامی اختلالات ژنتیکی را در بروز ایــن عارضه بسیار مهم می‌داند و می‌گوید:
  « اختلالات ژنتیکی در افراد مبتلا بــه اختلال ترومبوفیلیک ارثی هم می‌تواند باعث بروز آمبولی شود.
  ایــن اختلال ژنتیکی در ایــن افراد؛ بــه ایــن صورت اســت کــه پروتئین‌های خاصی در بدن تولید می‌شوند کــه در صورت بروز ترومبوز یــا آمبولی  باعث مهار آن می‌شوند؛ امــا ایــن پروتئین‌ها در بدن ایــن افراد بــه طور ارثی و یــا بــه دلیل بیماری سرطان؛ وجود ندارد.»

  علائم ترومبوز

  ترومبوز علائم تیپیک ندارد امــا معمولا شروع آن سریع و ناگهانی است.
  معمولا درد و ورم ساق و ران پا در ایــن افراد قابل مشاهده است.
  امــا گاهی تشخیص آن بسیار مشکل اســت چــون خانم‌های باردار بــه دلیل
  بارداری ورم می‌کنند و نمی‌توان هــر ورمی را بــه ترومبوز نسبت داد.
  البته اکثر ایــن افراد نشانه‌ای ندارند و روش‌های تشخیصی هم بــا نظر پزشک انــجـام می‌شود.

  شاید شما هم زمینه ژنتیکی داشته باشید

  جالب اســت بدانید کــه بسیاری از افراد اصلا نمی‌دانند کــه سابقه ژنتیکی ایــن بیماری را دارند.
  بر همین اساس دکتر سمامی توضیح می‌دهد:
  « افرادی کــه سابقه‌ی مرگ ناگهانی در اثر آمبولی ریه در خانواده دارند و یــا افرادی از خانواده‌ی
  نزدیک‌شان دچار ترومبوز شده‌اند و چنین تجربه‌هایی
  دارند مــمــکن اســت مشکوک بــه آمبولی ریه باشند. همچنین خانم‌هایی کــه دچار ترومبوز می‌شوند
  امــا باردار نیستند و هیچ‌کدام از علائم آمبولی هم در آنها مشاهده نشده است؛ بــه احتمال زیاد زمینه ژنتیکی دارند.»

  پیشگیری و درمان آمبولی

  دکتر سمامی خانم‌ها بــرای پیشگیری از آمبولی ریه؛ بــایــد حتما مراقبت‌های بارداری را انــجـام دهند؛ بــه پزشک شرح‌حال مناسب بدهند و اگــر سابقه‌ای از لخته شدن خون در خانواده دارند بــه او بگویند؛ نباید بی‌تحرک بمانند؛ بــایــد کم‌خونی‌شان را اصلاح کنند. ایــن افراد بعد از زایمان هم نباید بــه مدت‌های طولانی دراز بکشند؛ نباید سیگار بکشند و بــایــد از جوراب‌های واریس یــا الاستیک استفاده کنند. بــرای پیشگیری از بروز ایــن عارضه در بیمارانی کــه زمینه‌ارثی دارند و یــا مشکوک بــه آمبولی هستند؛ دارو‌های ضد‌انعقادی تجویز می‌شود. ضمن اینکه درمان آمبولی هم معمولا بــا هپارین و دارو‌های ضد‌انعقادی انــجـام می‌شود.»

  نی نی سایت

  علائم بیماری آمبولی ریه پــس از زایمان و راههای درمان آن!

  برچسب ها: آمبولی ریه زایمان کردن

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “علائم بیماری آمبولی ریه پس از زایمان و راههای درمان آن!”

  دیدگاه ها بسته شده اند.