سحر دولت شاهی در مورد مدل مانتو و سبک پوشش اش می گوید

سحر دولت شاهی در مورد مدل مانتو و سبک پوشش اش می گوید

مجموعه: سبك زندگی
 • سحر دولت شاهی در مورد مدل مانتو و سبک پوشش اش می گوید
 •  

  سحر دولت شاهی یکی از بازیگران شیک پوش ایرانی اســت کــه در جشنواره فجر سال گذشته بــا مدل مانتو و پوشش های بسیار زیبایی حاضر شده بود. بــه همین بهانه گزارشی خواندنی از مصاحبه مجله استایل بــا ایــن هنرمند را گردآوری کرده ایم.

  مدل مانتو و سبک پوشش سحر دولت شاهی

  مجله استایل ایران در یکی از شماره هایش گفتگویی خواندنی بــا سحر دولت شاهی بازیگر توانمند سینما و تلویزیون داشته است. در قسمتی از ایــن مصاحبه سحر دولت شاهی در مورد انتخاب و اصول پوشش صحبت های خواندنی گفته اســت کــه در ادامه می خوانید.

  نگاهت بــه پوشش و طراحی لباس؛ بــه ویژه پوششی کــه هنگام گرفتن ایران کلوب در اختتامیه سال قبل داشتی چگونه اســت و  چــه قدر از جسارت خودت اســت کهنمود بیرونی شما بوده باشد؟

  من همیشه بــه پوشش اهمیت می دهم البته بدون وسواس و نه بــا نگاه مطلق. همیشه در اولین احساس از یک آدم پوشش او و اینکه چــه طوری از طریق چشم او را میبینی وجود دارد. ایــن کــه کجا می رویم و چــه لباسی برازنده تر اســت برایم مهم است. شاید در ایــن سال ها ریسک پذیرتر شده ام و سعی کرده ام مناسب تر بپوشم.
  سال های قبل در مورد پوشش فضایی وجود نداشت و ایــن طور نبود کــه من یک شبه خوش پوش شوم. من بــرای پوشش خودم طراح دارم و حتماً سعی می کنم از سلیقه یدیگران استفاده کنم. هــمــه مدل نیستند؛ استایل از شناخت شما از خودتان و از اینکه چهطور دیده شوید شروع می شود.

  “خوش پوشی از طریق ژن بــه آدم ها منتقل نمی شود” من بــا محدودیت ها و حسن های خودم بــه استایل خودم شکل می دهم و حتماً از متخصصین کمک می گیرم. زمانی کــه در مورد فشن و یــا استایل صحبت می کنیم؛ موضوع آدم ها بــه میان می آید. حــتـی در جنس دیده شدن آدم ها محدودیت هایی وجود دارد.
   ایده آل ماجرای پوشش؛ فــقــط لباس نـیـسـت و شامل انواع بروز بیرونی از شخص است. مــمــکن اســت لباسی بــه من بیاید امــا در چارچوب فکری من نگنجد؛ پــس من هرگز آن را نخواهم پوشید.

   

  مدل مانتو سحر دولت شاهی در اختتامیه جشنواره فجر

  سحر دولت شاهی در مورد مدل مانتو و سبک پوشش اش می گوید

   

  در واقع  امضای خودت را روی پوششت می گذاری؟

  من نمی گویم کــه بــه اینجا رسیده ام کــه ادعا کنم امضا می گذارم روی لباس پوشیدنم؛ ایده آل ماجرای پوشش؛ ایــن اســت کــه شما خودتان را در نظر بگیرید. مثلاً من بــا خانم آنا ثانی و یــا خانم تارا پرورش کــه لباس افتتاحیه مرا طراحی کــرد بــه تفاهم رسیده ام. بعضی وقت ها بر اساس روحیه ام دوست دارم در یک لباس؛ خودم را پنهان کنم و بعضی وقت ها دوست دارم در یک لباس جلوه کنم و اینکه روحیات مختلف سحر؛ حتماً در طراحی های مختلفش تأثیر می گذارد.

   

  مدل مانتو سحر دولت شاهی در جشنواره فجر

  سحر دولت شاهی در مورد مدل مانتو و سبک پوشش اش می گوید

   

  و ایــن در مورد رنگ هم صدق می کند؟

  بله؛ اینکه بــا توجه بــه روحیه بعضی وقت ها دوست داریم رنگی گرم؛ مثل قرمز بپوشیم و یــا خنک و راحت؛ کفش ورزشی و ….
  من خیلی از کارها را دنبال می کنم و نه فــقــط طراحی های خارجی؛ ماکارهای یونیک و بی نظیری در ایران داریم. اگــر بازیگری تخصص من اســت کسانی هم هستند کــه لباس تخصص آن هاست. پــس بــایــد بــا اعمال سلیقه ی خودتان از آن ها کمک بگیرید کــه بهمعنی انعطاف پذیری است. پس: “دیالوگ بین ما و طراح بسیار مهم است”

   

  فضای شهرت باعث ایجاد خطر در پذیرفتن نظر دیگران در پوششت نمی شود؟

  خوب من ذائقه ی خودم را در پوشش رویدادها و موقعیت های مختلف دارم امــا حتماً از دیگران مشورت می گیرم تــا استایل خودم را حفظ کنم.

   

  چه قدر بــرای لباس هایت وقت می گذاری؟ مثل انتخاب پارچه یــا گپ زدن بــا طراح؟

  خیلی زیاد؛ امــا فــقــط بــرای رویدادی کــه در حال آمدن است. ولــی در حالت عادی واقعاً ادم اسپرتی هستم. همیشه کتانی یــا جین می پوشم. امــا حــتـی در منزل انسان آراسته ای هستم و بــایــد از کانال خودم عبور کــنــد و بــایــد حتماً شلخته نباشم و شما هــر زمانی بــه منزل من بیایید؛ از نظر پوشش؛ من آراسته هستم و حــتـی زمانی کــه تنها هستم نوع پوششم بــرای خودم هم مهم اســت و بــه خاطر دوربین ها نـیـسـت بــرای دل خودم؛ تــا روزخودم را از دست ندهم و قرار نـیـسـت کسی من را آشفته ببینید.

   

  نظرتان در مورد موج جدید لوکس پوشی کــه در رویدادهای بزرگ هنری طرحهای ایرانی و برندهای ایرانی بــه جای برندهای خارجی استفاده می شــود چیست؟

  اگر ایــن موضوع هــمــه چیز ما نباشد بد نیست. امــا ” اگــر خوش پوشی بــه معنای برند پوش بودن است؛ اصلاً اعتقادی ندارم”. من یک زن ایرانی هستم و بــایــد نوع پوششی داشته باشم کــه بــه شرایط محیطی کــه من زندگی می کنم بیاید.

   

  در سال های اخیر مردم دوست دارند بگویند پالتو مرا فلان خیاط دوخته یــا فلان طراح؛ طراحی کرده است؟

  بله خوب؛ طراحی ها خیلی هم پیشرفته  شده.

   

  در مورد پوشش های امسال کمی صحبت کنیم؟نظرت چــه بود درباره جشنواره امسال؟

  بله؛ شاید امسال ماجرای فرش قرمز و فستیوال ها قوام پیدا کرده است. بازیگرها بــا ایــن موضوع دیده می شــونــد و بــرای آدم هایی کــه در ایــن مارکت قرار دارند خوب خواهد بود. امــا شاید بحث برانگیز بودن لباس در ابتدا سوژه ای باشد کــه از پختگی و روشن فکری بــه دور اســت و مهم اســت کــه آدم ها چــه طور بــه نظر برسند.

   

  قبول داری کــه انسان بــا پوششی کــه دارد مورد قضاوت است؟

  بله؛ ما از یک آدم و پوشش او در ابتدا یک دریافت داریم و در مهم بودن قضیه شکی نیست. امــا بــایــد کم کم آن را بــه متخصصان سپرد و تــا جایی کــه وقتم اجازه می دهد و در توانم هست من هم سعی خودم را می کنم. امــا بحث اخلاقی ماجرا بحث متفاوتی اســت و آراسته بودن همیشه پسندیده است. امــا بعضی وقت ها اور درس بودن یــا زیادی لباس پوشیدن و یــا طبق معیارها لباس نپوشیدن باعث می شــود انسان بیشتر دیده  شود. ما بــایــد زمانی کــه بــه جایی می رویم بــه مراسم طرف مقابل احترام بگذاریم و مناسب بــا آن مراسم لباس بپوشیم کــه شاید هنوز در ایران شکل ویژه ای نداشته باشد.

   

   

  گردآوری : گروه سبک زندگی ایران کلوب
  seemorgh.com/lifestyle
  منبع : styleiran.com

  Save

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “سحر دولت شاهی در مورد مدل مانتو و سبک پوشش اش می گوید”

  دیدگاه ها بسته شده اند.