روش های صحیح مطالعه

روش های صحیح مطالعه

مجموعه: uncategorized
 • روش های صحیح مطالعه
 •  

   

  روش های صحیح مطالعه,روش های صحیح مطالعه بــرای کنکور,روش های صحیح مطالعه و یادگیری,روش های صحیح یادگیری,نکات مطالعه صحیح

  روش های صحیح مطالعه …

   

  روش های صحیح مطالعه

   

  بارها شنيده ايم كه دانش آموز يا دانشجويي مي گويد :(( ديگرحال و حوصله خواندن اين كتاب را ندارم ))يا ((آنقدرازاين كتاب خسته شده ام كه قابل گفتن نيست))ويا ((هرچقدرميخوانم مثل اينكه كمتر ياد مي گيريم))ويا ((10 بار خواندم و تكرار كردم ولي بازهم ياد نگرفتم))به راستي مشكل چيست ؟ آيا براي يادگيري درس واقعا” بايد 10 بار كتاب را خواند ؟ آيا بايد دروس خود را پشت سرهم مروركرد؟وآيا بايددهها بار درس راتكراركردتا يادگرفت ؟ مطمئنا” اگــر چنين باشد ؛ مطالعه كاري سخت و طاقت فرسا اســت ... امــا واقعيت چيزي ديگر اســت ... واقعيت آن اســت كه اين گروه از فراگيران ؛ روش صحيح مطالعه را نمي دانند و متاسفانه در مدرسه و دانشگاه هم چيزي راجع بــه چگونه درس خواندن نمي آموزند ... يادگيري و مطالعه ؛ رابطه اي تنگاتنگ و مستقيم بــا يكديگر دارند؛ تــا جايي كه مي توان اين دو را لازم و ملزوم يكديگر دانست. براي اينكه ميزان يادگيري افزايش يابد بايد قبل از هرچيز مطالعه اي فعال و پويا داشت .

  شيوه صحيح مطالعه ؛چهار مزيت عمده زير را بــه دنبال دارد:

  1- زمان مطالعه را كاهش ميدهد.

  2- ميزان يادگيري را افزايش ميدهد .

  3-مدت نگهداري مطالب در حافظه را طولاني تر مي كند.

  4- بخاطر سپاري اطلاعات را آسانتر مي سازد.

  براي داشتن مطالعه اي فعال و پويا نوشتن نكات مهم درحين خواندن ضروري اســت تابراي مرور مطالب؛دوباره كتاب رانخوانده و در زماني كوتاه ازروي يادداشتهاي خود مطالب را مرور كرد .يادداشت برداري ؛ بخشي مهم و حساس از مطالعه اســت كه بايد بــه آن توجهي خاص داشت ... چــون موفقيت شما را تــا حدودي زياد تضمين خواهد كرد و مدت زمان لازم براي يادگيري را كاهش خواهد داد. خواندن بدون يادداشت برداري يك علت مهم فراموشي است.

  شش روش مطالعه :

  خواندن بدون نوشتن ؛خط كشيدن زيرنكات مهم؛ حاشيه نويسي؛ خلاصه نويسي ؛كليد برداري؛ خلاقيت و طرح شبكه اي مغز

  1-خواندن بدون نوشتن: روش نادرست مطالعه اســت ... مطالعه فرآيندي فعال و پويا اســت وبراي نيل بــه اين هدف بايد از تمام حواس خود براي درك صحيح مطالب استفاده كرد. بايد بــا چشمان خود مطالب را خواند؛ بايد در زمان مورد نياز مطالب را بلند بلند ادا كرد و نكات مهم را يادداشت كرد تــا هم بــا مطالب مورد مطالعه درگير شده و حضوري فعال و هــمــه جانبه در يادگيري داشت و هم در هنگام مورد نياز ؛ خصوصا” قبل از امتحان ؛ بتوان از روي نوشته ها مرور كرد و خيلي سريع مطالب مهم را مجددا” بــه خاطر سپرد .

  2- خط كشيدن زير نكات مهم :اين روش شايد نسبت بــه روش قبلي بهتر اســت ولي روش كاملي براي مطالعه نيست چرا كه در اين روش بعضي از افراد بجاي آنكه تمركز و توجه بروي يادگيري و درك مطالب داشته باشند ذهنشان معطوف بــه خط كشيدن زير نكات مهم مي گردد .حداقل روش صحيح خط كشيدن زير نكات مهم بــه اين صورت اســت كه ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را كاملا” درك كنند و ســپــس زير نكات مهم خط بكشند نه آنكه در كتاب بدنبال نكات مهم بگردند تــا زير آن را خط بكشند .

  3- حاشيه نويسي :اين روش نسبت بدو روش قبلي بهتر اســت ولي بازهم روشي كامل براي درك عميق مطالب و خواندن كتب درسي نيست ولي مي تواند براي يادگيري مطالبي كه از اهميتي چندان برخوردار نيستند مورد استفاده قرار گيرد.

  4- خلاصه نويسي : در اين روش شما مطالب را ميخوانيد و آنچه را كه درك كرده ايد بصورت خلاصه بروي دفتري يادداشت مي كنيد كه اين روش براي مطالعه مناسب اســت و از روشهاي قبلي بهتر مي باشد چرا كه در اين روش ابتدا مطالب را درك كرده ســپــس آنها را يادداشت مي كنيد امــا بازهم بهترين روش براي خواندن نيست .

  5- كليد برداري :كليد برداري روشي بسيار مناسب براي خواندن و نوشتن نكات مهم اســت ... در اين روش شما بعد از درك مطالب ؛ بصورت كليدي نكات مهم را يادداشت مي كنيد و در واقع كلمه كليدي كوتاهترين؛ راحتترين ؛بهترين وپرمعني ترين كلمه اي اســت كه بــا ديدن آن؛ مفهوم جمله تداعي شده و بــه خاطر آورده مي شــود .

  6- خلاقيت و طرح شبكه اي مغز: اين روش بهترين شيوه براي يادگيري خصوصا” فراگيري مطالب درسي اســت .در اين روش شما مطالب را ميخوانيد بعد از درك حقيقي آنها نكات مهم را بــه زبان خودتان و بصورت كليدي يادداشت مي كنيد و ســپــس كلمات كليدي را بروي طرح شبكه اي مغز مي نويسد ( در واقع نوشته هاي خود را بــه بهترين شكل ممكن سازماندهي مي كنيد و نكات اصلي و فرعي را مشخص مي كنيد)تا در دفعات بعد بــه جاي دوباره خواني كتاب ؛ فــقــط بــه طرح شبكه اي مراجعه كرده وبا ديدن كلمات كليدي نوشته شده بروي طرح شبكه اي مغز ؛ آنها را خيلي سريع مرور كنيد ... اين روش درصد موفقيت تحصيلي شما را تــا حدود بسيار زيادي افزايش ميدهد و درس خواندن را بسيار آسان مي كند. و بازده مطالعه را افزايش ميدهد.

  شرايط مطالعه

  ((بكارگيري شرايط مطالعه يعني بهره وري بيشتر از مطالعه ))

  شرايط مطالعه ؛ مواردي هستند كه بــا دانستن ؛ بكارگيري و يا فراهم نمودن آنها ؛ مي توان مطالعه اي مفيدتر بــا بازدهي بالاتر داشت و در واقع اين شرايط بــه شما مي آموزند كه قبل از شروع مطالعه چــه اصولي را بــه كار گيريد ؛ در حين مطالعه چــه مواردي را فراهم سازيد و چگونه بــه اهداف مطالعاتي خود برسيد و بــا دانستن آنها مي توانيد بــا آگاهي بيشتري درس خواندن را آغاز كنيد و مطالعه اي فعالتر داشته باشيد :

  1- آغاز درست :براي موفقيت در مطالعه ؛بايد درست آغازكنيد.

  2- برنامه ريزي : يكي از عوامل اصلي موفقيت ؛ داشتن برنامه منظم اســت .

  3- نظم و ترتيب: اساس هــر سازماني بــه نظم آن بستگي دارد .

  4-حفظ آرامش: آرامش ضمير ناخود آگاه را پويا و فعال ميكند.

  5- استفاده صحيح از وقت :بنيامين فرانكلين؛ ((آيا زندگي را دوست داريد؟ پــس وقت را تلف نكنيد زيرا زندگي از وقت تشكيل شده اســت .))

  6- سلامتي و تندرستي: عقل سالم در بدن سالم اســت .

  7- تغذيه مناسب: تغذيه صحيح نقش مهمي در سلامتي دارد.

  8- دوري از مشروبات الكلي : مصرف مشروبات الكلي موجب ضعف حافظه مي شــود .

  9 – ورزش : ورزش كليد عمر طولاني اســت .

  10-خواب كافي: خواب فراگيري و حافظه را تقويت مي كند.

  11 -درك مطلب:آنچه در حافظه بلند مدت باقي مي ماند ؛ يعني مطالب اســت .

  چند توصيه مهم كه بايدفراگيران علم از آن مطلع باشند.

  1- حداكثر زماني كه افراد مي توانند فكر خود را بروي موضوعي متمركز كنند بيش از 30 دقيقه نيست ؛ يعني بايد سعي شــود حدود 30 دقيقه بروي يك مطلب تمركز نمود و يا مطالعه داشت و حدود 10 الي 15 دقيقه استراحت نمود ســپــس مجددا” بــا همين روال شروع بــه مطالعه كرد.

  2- پيش از مطالعه از صرف غذاهاي چرب و سنگين خودداري كنيد. و چند ساعت پــس از صرف غذا مطالعه نمائيد چــون پــس از صرف غذاي سنگين بيشتر جريان خون متوجه دستگاه گوارش ميشود تــا بــه هضم و جذب غذا كمك كند و لذا خونرساني بــه مغز كاهش مي يابد و از قدرت تفكر و تمركز كاسته ميشود ... از مصرف الكل و دارو هم خودداري فرمائيد همچنين غذاهاي آردي مثل نان و قندي قدرت ادراك و تمركز را كم مي كند نوشابه هاي گازدارهم همينطور هستند.

  3- ذهن آدمي بــا هوش اســت اگــر يادداشت برداريد خود را راحت از حفظ و بياد سپاري مطالب مي كند و نيز همزمان نمي توانيد هم مطلبي را بنويسيد و هم گوش دهيد ... پــس در حين مطالعه لطفا” يادداشت برداري نمائيد.

   

  b e y t o o t e ... c o m (بیتوته)

  برچسب‌ها, , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “روش های صحیح مطالعه”

  دیدگاه ها بسته شده اند.