دعوای عاشقانه

دعوای عاشقانه

مجموعه: uncategorized
 • دعوای عاشقانه
 •  

   

  دعوای عاشقانه

  دعوای عاشقانه …

   

  دعوای عاشقانه

   

  نزاع از نوع عاشقانه ! بسیاری عقیده دارند کــه زندگی زناشوئی اصولا یک نوع نزاع دوستانه اســت و اختلاف خلقت بین آن دو ایجاب می کــنــد کــه بــا یکدیگر گاهگاهی نزاع کنند؛ و خداوند حکیم طوری ایــن دو جنس مخالف را بــا همدیگر پیوند داده و بین آن ها الفت ایجاد کرده کــه پرخاش ها و تندخوئی ها در برخی از اوقات ثمربخش است. از ایــن رو کمتر خانواده ای اســت کــه در طول زندگی زناشوئی خود دچار بحران های زودگذر نشود.

  غالبا اختلافات جزئی و کلی در اکثر خانواده ها بین زن و شوهر امری اســت طبیعی کــه نه تنها بــه مراحل خطر و بحران شدید و جدائی نمی کشد بـلـکـه دنبال آن یک نوع محبت و سازش پدید می آید ... اگــر نزاع اصلا صورت نگیرد ناراحتی های دو طرفه انباشته و متراکم شده و یکباره بسان کوه آتشفشان منفجر می شــود .

  عدم موافقت ها همیشه جدایی پیش نمی آورد بـلـکـه پیش از ناسازگاری عدم توانایی هریک از طرفین در غلبه بر مشکلات موجب جدایی می شود.

  اختلافات خانوادگی را چگونه می توان حل کرد؟

  -آشنایی بــه حقوق یکدیگر و عمل کردن بــه وظایف .

  – وقتی را بــرای گفتگو و گوش دادن بــه صحبت ها و احیانا انتقادهای یکدیگر قرار دادن و هــر یک از زن و شوهر بدانند کــه وقت انتقاد چــه موقعی است. در قانون اسلام آمده اســت کــه وقتی احساسات خصومت آمیز و عصبانیت زیاد بر وجودتان مستولی اســت و سخت عصبانی هستید اصولا از تصمیم گرفتن و از هرگونه انتقاد بپرهیزید.

  مشاوران خانواده می گویند: روابط زن و شوهر وقتی صمیمانه باشد انتقاد سازنده معجزه می کند.

  بهترین موقع انتقاد زن و شوهر از یکدیگر هنگامی اســت کــه استراحت لازم را کرده باشند و بــه اصطلاح سرحال باشند. زن و شوهر ها بــایــد حــتـی الامکان سعی کـنـنـد انتقاد عملی و زبانی خود را از یکدیگر در میان اعضاء خانواده بــه خصوص در حضور افراد فامیل و خویشان مطرح نسازند.

  -سازش بــایــد دو طرفه باشد ؛ نه اینکه همیشه یکی از دو طرف کوتاه بیاید؛ اگرچه سفارش شده کوتاه آمدن از طرف زن بخاطر داشتن روحیه لطیف و محبت آمیز شروع شــود امــا مرد هم نباید همیشه منتظر شــود زن کوتاه بیاید.

  -اگر خدای ناکرده اختلافات عمیق می شــود مطابق پیشنهاد کتاب انسان ساز الهی یعنی قرآن کریم و تاکید روایات ائمه(ع) نمایندگانی از دو طرف جمع شــونــد و بــه ایــن مشکل خاتمه دهند.

  – از دخالت دادن و یــا حــتـی مطلع کردن دیگران از ایــن نزاع ها خودداری شــود ؛ حــتـی فرزندان هم نباید متوجه شــونــد کــه در روحیه لطیف آن ها موثر خواهد بود. ابتدا بچه ها را بــه منزل اقوام یــا همسایه ببرند ؛ بعد بــا هم بــرای حل اختلاف گفتگو نمایند.

  -در گفتگو سعی شــود اختلافات و صحبت های قبل را بــه میان نکشند و همدیگر را بــه ایــن خاطر ملامت نکنند کــه تو قبلا چنین و چنان بودی و یــا فامیل هایت هم همین طور لجباز بودند.

  -این را هــر دو بــه یاد داشته باشند کــه اولین راه حل آخرین راه حل نـیـسـت و از بــه زبان آوردن کلمه طلاق در خانه خودداری نـمـایـنـد ؛ وقتی کلمه طلاق بــه میان آمد بنیان خانواده بــه لرزه درمی آید. همان طور کــه وقتی طلاق عملی شــود عرش خدا بــه لرزه در می آید.

  رعایت موارد زیر می تواند بــه پیوند بیشتر شما بــا همسرتان بینجامد:

  1) ارتباط کلامی صمیمانه: یکی از مواردی کــه در تحکیم روابط زن و شوهر بسیار موثر اســت ارتباط کلامی و نوع محبت و مبادله کلمات و حرف هایی اســت کــه در طول شبانه روز بین زن و شوهر مطرح می شود.

  مصادیق ارتباط کلامی صمیمانه: «مزاح و شوخی»؛ «تمجید و تعریف از یکدیگر» و «با کلمات زیبا همدیگر را صدا کردن»

  2) زمانی را بــرای صحبت کردن بــرای همسر اختصاص دهید: همسران پرمشغله اصولا از محبت کردن غافل می شوند. در نهایت از نظر احساسی فاصله ای میان آنها ایجاد می شــود و پر کردن ایــن خلاء کاری دشوار است. بهترین راه حل بــرای جلوگیری از ایــن فاصله ؛ اختصاص روزانه چند دقیقه بــرای صحبت کردن بــا هم است.

  3) از کنجکاوی بیش از حد بپرهیزید: اگــر احساس کنید کــه همسرتان رازی را از شما مخفی می کند؛ بــه دنبال یافتن سرنخ بــه سراغ اوراق خصوصی او نروید. باز کردن نامه های طرف مقابل یــا خواندن دفتر یادداشت وی و بــه سراغ کیف او رفتن نقص مالکیت و حدود او می باشد بگذارید تــا او در زمانی کــه احساس می کــنــد مناسب اســت حقیقت را بــه شما بگوید.

  4) از اعتماد همدیگر سوء استفاده نکنیم: اغلب همسران از اسرار بــه عــنــوان حربه ای علیه یکدیگر استفاده می کنند. یک وکیل بــه همسر خود گفته بود کــه بــا همکارانش مشکل دارد مدتی بعد کــه آن دو بــا یکدیگر بحث کردند؛ همسرش بــه او گفت: «می بینی هیچ کس نمی تواند بــا تو کنار بیاید»؛ ایــن سوء استفاده از اسرار همسر؛ اعتماد بــه همدیگر را کمتر می کند.

  5) نسبت بــه هم صداقت داشته باشید: صداقت زیربنای زندگی اســت و هــمــه صفات عالیه در آن نهفته است. صداقت نهایت شکوفایی عزت در زندگی یک زن و شوهر است. عدم صداقت و دو رویی؛ آفت بزرگ خانواده اســت کــه زن و شوهر می توانند از روز اول بــا عهد و پیمان بر ایــن کــه زیر بنای زندگی شان صداقت باشد؛ ایــن آفت را دور کنند.

  6) گذشت در برابر لغزش ها: بــرای افرادی کــه مدت ها بــا یکدیگر زندگی می کـنـنـد سرزدن لغزش و اشتباه و خطا امری عادی و متعارف است. بنابراین لازم اســت بــا عفو و گذشت از خطاها و اشتباهات یکدیگر چشم پوشی نـمـایـنـد و آن ها را بــه رخ طرف مقابل نکشند.

   

  b e y t o o t e ... c o m (بیتوته)

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “دعوای عاشقانه”

  دیدگاه ها بسته شده اند.