در مقابل انتقادها چه کنیم |انتقادها دردناکند امابسیار ارزشمند و هدایتگر می توانند باشند‎

در مقابل انتقادها چه کنیم |انتقادها دردناکند امابسیار ارزشمند و هدایتگر می توانند باشند‎

مجموعه: روانشناسی
 • در مقابل انتقادها چه کنیم |انتقادها دردناکند امابسیار ارزشمند و هدایتگر می توانند باشند‎
 •  


  انتقاد سازنده در مقابل انتقادها چــه کنیم ,انتقادها معمولا دردناکند امــا در عین حال بسیار ارزشمند و هدایتگر می توانند باشند‎.اکثر اوقات وقتی کمپانی ها تلاش می کـنـنـد تــا خیلی زود بــه جایگاه بالاتری دست پیدا کنند؛ انتقادهای تند از کسب و کار پا بــه میدان می گذارند. انتقادها معمولا دردناکند امــا در عین حال […]

  انتقاد سازنده

  در مقابل انتقادها چــه کنیم ,انتقادها معمولا دردناکند امــا در عین حال بسیار ارزشمند و هدایتگر می توانند باشند‎.اکثر اوقات وقتی کمپانی ها تلاش می کـنـنـد تــا خیلی زود بــه جایگاه بالاتری دست پیدا کنند؛ انتقادهای تند از کسب و کار پا بــه میدان می گذارند.

  انتقادها معمولا دردناکند امــا در عین حال بسیار ارزشمند و هدایتگر می توانند باشند. وقتی صحبت از نقد استارت آپ ها و کسب و کار می شود؛ انتقادهای تند و تیز معمولا بسیار بــرای تیم اجرایی ناامید کننده اند.

  بنابراین چــه اتفاقی می افتد وقتی یک واکنش خیلی بد از یک گزارشگر دریافت می کنید؟ بــایــد پاسخ آن را منتشر کنید؟ بهترین راه بــرای مقابله بــا عواقب بد یک انتقاد تند و تیز چیست؟

  در برابر انتقادهای تند از کسب و کارمان چــه کنیم؟
  ۱- نقدها را ارزیابی کنید و بــه حرف مخاطبان گوش دهید!

  اگر آثار بزرگ در دنیا مورد نقد قرار می گیرند و زیر سوال می روند؛ پــس محصول شما هم احتمال دارد چنین شرایطی را تجربه کند. بازی بسیار معروف نینتندو موقع انتشار بازی ترکیبی اش بــا شبکه های اجتماعی بــا واکنش شدید منتقدان روبرو شــد و ده درصد از سهامش افت کرد. هــر چند زمانی کــه ایــن بازی ده میلیون بار دانلود شد؛ منتقدان متوجه شدند کــه اشتباه می کردند.

  بنابراین انتقادهای تند از کسب و کار چیزی نـیـسـت کــه بتواند کسب و کار را متوقف کــنــد و بــه آن خاتمه دهد. در واقع مثل یک موهبتی اســت بــرای شما کــه لباس دیگری بــه تن کرده است. جدا از اینکه فکر کنید کــه آیا انتقادها درست یــا غلط هستند؛ بــایــد بــا منتقد مانند یک مشتری ناراضی برخورد کنید و ببینید کــه چــه توصیه هایی بــرای بهتر شدن محصول ها دارد.

  مشکلی کــه در انتقادهای تند از کسب و کار آمده را پیدا کنید. آیا نقص در محصول بوده است؛ در خدمات مربوط بــه مشتریان؛ انتظاراتی کــه برآورده نشده یــا هــر سه تای ایــن موارد؟

  هر وقت بدانید کــه کجا ایستاده اید می توانید کنترل کسب و کار را بــه دست بگیرید. ایــن کار را بــا ارتباط بیشتر بــا مشتریانتان و بــا مخاطبان فضاهای مجازی کــه خلق کرده اید؛ می توانید انــجـام دهید. می توانید حــتـی تحقیقات انــجـام دهید و گروه های ویژه متمرکز بــرای ایــن کار درنظر بگیرید. از آن ها سوال بپرسید و منتظر بازخورد هایشان باشید.

  ۲- از منتقدان تشکر کنید و سعی نکنید تنها بــا زبان عذرخواهی کنید

  از منتقدانتان تشکر کنید و بــه آن ها بگویید کــه نظراتشان بــرای ادامه کارتان بسیار موثر است. امــا عذرخواهی نکنید. چــون کاری از پیش نمی برد. بــه جای آن سعی کنید تــا بــه آن ها بفهمانید کــه بازخوردهایشان برایتان اهمیت زیادی دارد. بــا ایــن کار نه تنها بــه آن ها می رسانید کــه نظراتشان اهمیت دارد؛ بـلـکـه آن ها را ترغیب می کنید تــا باز هم در آینده راجع بــه محصولات نظر بدهند و انتقاد کنند.

  تقریبا آخرین کاری کــه بــایــد بکنید شکایت کردن است.
  سعی کنید تــا بــا وجود حملات تند و تیز منتقدان باز هم صبور باشید و بــا ادبیات حرفه ای پاسخ بدهید.
  ایــن بــرای تصویر حرفه ای شما در آینده بسیار تاثیرگذار است.

  ۳- محصولاتتان را بــه روز کنید!

  قبل از اینکه دوباره در معرض پوشش رسانه ای قرار بگیرید؛
  مطمئن شوید کــه نواقص برطرف شده اند.
  اگــر دائما سعی در ارتباط بــا خبرنگاران و رسانه های مختلف داشته باشید؛
  احتمال دریافت واکنش های منفی از ســوی منتقدان کسب و کار بسیار بالاتر است.

  در مقابل انتقادها چــه کنیم |انتقادها دردناکند امابسیار ارزشمند و هدایتگر می توانند باشند‎

  در مقابل انتقادها چــه کنیم

  به یاد داشته باشید کــه بر خلاف وجود هــمــه اشکالات قبلی؛
  حافظه مشتریان امــا کوتاه اســت و بــه راحتی می توانند نواقص را فراموش کنند.
  بــرای همین سعی کنید پسوندی جدید بــرای نام محصولات خود بگذارید.
  معمولا اپلیکیشن ها ایــن کار را بــا نوشتن عدد نسخه جدید مقابل نام محصول انــجـام می دهند.
  مثلا ورژن ۲٫۰ .

  در مقابل انتقادها چــه کنیم

  می توانید محصول جدید را در معرض دید رسانه ها قرار بدهید.
  همچنین سعی کنید تــا یادداشتی را درباره ویژگی های آخرین نسخه بنویسید
  و آن را بــه خبرگزاری ها و همچنین منتقدان قبلی بفرستید.
  از ایــن پــس واکنش های احتمالی مثبت پاسخ خوبی بــرای تصویر منفی قبلی در ذهن مشتریان خواهد بود
  و اوضاع را تغییر خواهد داد.

  در مقابل انتقادها چــه کنیم

  انتقادهای تند از کسب و کار زمانی بــه وقوع می پیوندند
  کــه استارت آپ های تازه کار قبل از راه رفتن اصرار بر دویدن می کنند.
  وقتی بسیار بــه کارتان علاقه داشته باشید؛
  طبیعی اســت کــه فکر کنید بقیه هم مانند شما فکر می کنند
  و مانند شما علاقه زیادی بــه کسب و کار دارند.
  امــا واقعیت عکس آن است.
  سعی کنید از ایــن موضوع اطمینان حاصل کنید کــه محصولتان همان چیزی اســت کــه در واقع آن را ادعا می کنید
  و هیچوقت سعی نکنید تــا خلاف واقعیت های کسب و کار را بــه رسانه منتقل کنید.

  در مقابل انتقادها چــه کنیم |انتقادها دردناکند امابسیار ارزشمند و هدایتگر می توانند باشند‎

  منبع

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “در مقابل انتقادها چه کنیم |انتقادها دردناکند امابسیار ارزشمند و هدایتگر می توانند باشند‎”

  دیدگاه ها بسته شده اند.