در دعوای کودکان وظیفه بزرگتر ها چیست؟

در دعوای کودکان وظیفه بزرگتر ها چیست؟

مجموعه: كودكان و والدين
 • در دعوای کودکان وظیفه بزرگتر ها چیست؟
 •  

  


  در دعوای کودکان وظیفه بزرگتر ها چیست؟

  مجموعه: تعلیم و تربیت

   

  در دعوای کودکان وظیفه بزرگتر ها چیست؟

   

  دعوا؛ یکی از مزایای داشتن خواهر یــا برادر در خانه است. چــون چنین کودکی؛ قبل از ورود بــه جامعه؛ خواهر یــا برادری داردکه بــا او اختلاف سلیقه و اختلاف نظر دارد و بــا درگیری هایی روبرو می شــود کــه بــایــد سعی کــنــد آنها را حل کند. والدین بــایــد بــه فرزندان خود اجازه رویارویی بــا چنین مشکلاتی را بدهند…

   

  این کار آنها را بــرای آینده آماده می کند. اگــر دعوا یــا بحث میان کودکان؛ کلامی بود؛ بهتر اســت دخالت نکنید و بــه هیچ وجه نقش قاضی را در ایــن میان بازی نکنید. مثلا عده ای همیشه بــه فرزند کوچک تر می گویند که: «تو بــایــد بــه برادر یــا خواهر بزرگ تر خود احترام بگذاری.» یــا بــه فرزند بزرگ تر می گویند که: «تو بــایــد رعایت کنی؛ هــر چــه باشد تو بزرگ تر هستی.» بــا ایــن کار؛ کودک نسبت بــه والدین خود احساس منفی ای پیدا می کند. اگــر جنگ و دعوای کودکان؛ بــه زدو خورد کشیده شد؛ قبل از آسیب رساندن بــه خودشان یــا وسایل؛ آنها را از هم جدا کنید. بهتر اســت هــر کدام از آنها نیم ساعت در محیطی جدا از هم بمانند و اجازه هیچ ارتباطی بــا هم نداشته باشند.

   

  بعد از نیم ساعت؛ هم بــه آنها بگویید اگــر دوباره دعوا کنند؛ دیگر اجازه بازی ندارند. ما بــه عــنــوان والدین؛ بــایــد مراقب نوع درگیری های خود در خانواده باشیم. کودکان از مشاهده های خود؛ مطالب زیادی در ذهن ثبت می کنند. بحث یــا فحاشی و دعوا میان همسران در حضور کودکان؛ باعث الگوپذیری آنها می شود. در درجه اول بــایــد خودمان و شیوه روابطمان را اصلاح کنیم و بعد؛ انتظار چنین رفتارهایی را از کودکان خود داشته باشیم. در بعضی موارد؛ والدین؛ رفتار غلط را بــه کودک خود آموزش می دهند. مثلا وقتی فرزندشان بــه خانه می آید و تعریف می کــنــد کسی او را زده است؛ کودک را تحقیر می کـنـنـد و بــه او یاد می دهند کــه اگــر کسی تو را زد؛ تو هم بــایــد او را بزنی. بــا ایــن کار؛ پرخاشگری را بــه کودک آموزش می دهند کــه کار غلطی است.

   

  از آنجا کــه بیشتر خانواده ها؛ وعده شام را در کنار هم صرف می کنند؛ زمان مناسبی اســت کــه هــر کدام از اعضا در مورد خودشان حرف بزنند. پدرومادر می توانند بــا بیان غیرمستقیم بــه کودکان خود بیاموزند کــه چگونه می توان عصبانیت را کنترل کرد. مثلا پدر می تواند ماجرایی در مورد اینکه چگونه ناگهان از کسی عصبانی شده امــا سعی کرده خودش را از محیط دور کــنــد تــا درگیری پیش نیاید؛ تعریف کند. ایــن کار غیرمستقیم بــه کودکان آموزش می دهد کــه چگونه خشم خود را کنترل کنند. در مورد بچه های کوچک تر (زیر ۱۰ سال)؛ قصه خوانی یــا عروسک بازی هم روش خوبی بــرای آموزش غیرمستقیم است. می توان قصه ای را بــرای آنها در مورد اینکه چگونه مثلا دو خرس بر سر کوزه عسلی دعوا کــردنــد تعریف کــرد و از کودک خواست قصه را ادامه دهد و راهی پیدا کــنــد کــه دعوای دو خرس تمام شود.

   

  بعد می توانیم راه حلی را کــه او بیان کرده بــا هم بررسی کنیم و ببینیم کــه راه درستی اســت یــا نه. مهم اســت کــه بــه کودک اجازه بدهیم از ذهنش کمک بگیرد و راه حلی بــه او ندهیم. ایــن کار روش خوبی بــرای آموزش کودکان کم سن و سال است. می توان بــه کودک گــفــت حالا از راه حل خودت در دعوای بــا خواهرت هم می توانی استفاده کنی. بــه ایــن ترتیب احساس آرامش می کــنــد و بــه کمک راه حل خودش؛ موضوع یــا مشکل خود را حل می کند.

   

  منبع:روزنامه سلامت

  

  آنچه والدین بــایــد بدانند

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “در دعوای کودکان وظیفه بزرگتر ها چیست؟”

  دیدگاه ها بسته شده اند.