خصوصیات افراد باهوش, افراد باهوش چطور با کسانی که خوششان نمی‌آید رفتار می‌کنند

خصوصیات افراد باهوش, افراد باهوش چطور با کسانی که خوششان نمی‌آید رفتار می‌کنند

مجموعه: روانشناسی
 • خصوصیات افراد باهوش, افراد باهوش چطور با کسانی که خوششان نمی‌آید رفتار می‌کنند
 •  


  افراد باهوش حــتـی از کسانی هم کــه از آنها خوششان نمی‌آید بیشترین استفاده را می‌کنند‎..

  خصوصیات افراد باهوش

  خصوصیات افراد باهوش ,در یک دنیای ایدآل؛ هــر فردی کــه بــا او برخورد داریم مهربان؛ خوش‌برخورد؛ ملاحظه‌کار؛ سخاوتمند و بسیاری صفت‌های مثبت دیگر است. آنها لطیفه‌هایی کــه ما تعریف می‌کنیم را می‌فهمند و ما هم لطیفه‌های آنها را می‌فهمیم. در ایــن دنیا هــمــه ما در فضای سراسر شادی زندگی می‌کنیم کــه هیچکس هیچوقت ناراحت؛ افسرده یــا عصبانی نیست.

  ولی متاسفانه ما در دنیای ایدآل زندگی نمی‌کنیم.
  بعضی‌ها آنقدر عصبانی‌مان می‌کنند کــه تــا مرز دیوانگی پیش می‌رویم.
  خود ما هم ایــن بلا را سر افراد دیگر می‌آوریم. آنهایی کــه ازشان خوشمان نمی‌آید
  افرادی بی‌ملاحظه هستند کــه شخصیتمان را خراب می‌کنند؛
  انگیزه‌هایمان را زیر سوال می‌برند یــا خیلی ساده از لطیفه‌هایی کــه تعریف می‌کنیم
  خوششان نمی‌آید ولــی از ما توقع دارند کــه از ته دل بــه لطیفه‌هایشان بخندیم.

  خصوصیات افراد باهوش

  شاید دلتان بخواهد بدانید کــه آیا مــمــکن است
  بــا کسی کــه مدام از دست شما عصبانی است
  یــا کسی کــه اصلاً دلتان نمی‌خواهد کنار او ناهار بخورید؛
  عادلانه برخورد کنید یــا نه. شاید دلتان بخواهد بدانید
  کــه آیا بــایــد دوست داشتن هــمــه آدمها را یاد بگیرید یــا نه.

  براساس رابرت ساتن (پروفسور علوم مدیریتی در دانشگاه استنفورد) اینکار نه مــمــکن اســت و نه حــتـی ایدآل اســت کــه تیمی از هــمــه کسانی تشکیل دهید کــه حاضرید هــر هفته بــا آنها مهمانی بدهید.

  به همین دلیل اســت کــه افراد باهوش حــتـی از کسانی هم کــه از آنها خوششان نمی‌آید هم بیشترین استفاده را می‌کنند. روش آنها چنین است:

  ۱. می‌پذیرند کــه قرار نـیـسـت از هــمــه آدمها خوششان بیاید.

  گاهی‌اوقات بــه دام ایــن فکر می‌افتیم کــه خیلی آدم‌های خوب و مهربانی هستیم. تصور می‌کنیم کــه بــایــد از هــمــه کسانی کــه بــا آنها برخورد داریم خوشمان بیاید. ولــی ایــن عملی نیست. لاجرم بــا کسانی برخورد خواهید کــرد کــه افراد سرسختی هستند و نمی‌توانید بــا آنها کنار بیایید. افراد باهوش ایــن را می‌دانند. آنها همچنین تشخیص می‌دهند کــه تضادها و اختلافات نتیجه تفاوت ارزش‌هاست.

  آن کسی کــه از او خوشتان نمی‌آید لزوماً آدم بدی نیست. دلیل اینکه نمی‌توانید بــا او کنار بیایید ایــن اســت کــه ارزش‌های متفاوتی بــا او دارید و ایــن تفاوت در ارزش‌ها موجب قضاوت می‌شود. وقتی قبول کنید کــه هــمــه آدمها قرار نـیـسـت از شما خوششان بیاید و شما هم قرار نـیـسـت از هــمــه آدمها خوشتان بیاید؛ موقعیت برایتان بسیار ساده‌تر خواهد شــد و بهتر خواهید توانست بــه ایــن افراد برخورد کنید.

  ۲. بــا آنهایی کــه دوست ندارند کنار می‌آیند (نه اینکه آنها را نادیده بگیرند).

  مطمئناً مدام حرصتان را درمی‌آورد؛ از جوک‌های بی‌مزه‌ و مبتذلش دندان‌هایتان را بــه هم می‌سایید یــا تیک زدنهای مداومش در محل‌کار روی اعصابتان می‌رود ولــی داشتن احساسی کمتر از دلسوزی و تحمل فــقــط خودتان را اذیت خواهد کرد. رابرت ساتن می‌گوید؛ «از دید عملکردی؛ دوست داشتن زیاد کارمندانتان بسیار سخت‌تر از کم دوست داشتن آنهاست. شما بــه کسانی نیاز دارید کــه نقطه‌نظرات متفاوتی داشته باشند و از بحث کردن نترسند. اینها آن کسانی هستند کــه باعث می‌شوند سازمان مرتکب اشتباهات و کارهای احمقانه نشود.» شاید آسان نباشد ولــی بــایــد تحملشان کنید. معمولاً آنهایی کــه روی اعصابمان می‌روند هستند کــه فکرها و ایده‌های جدید بــه ذهنمان می‌آورند و خودشان هم گروه را بــه سمت موفقیت سوق می‌دهند. یادتان باشد؛ شما هم آدم کاملی نیستید و خیلی‌ها فــقــط تحملتان می‌کنند.

  خصوصیات افراد باهوش, افراد باهوش چطور بــا کسانی کــه خوششان نمی‌آید رفتار می‌کنند

  خصوصیات افراد باهوش
  ۳. بــا آنهایی کــه دوست ندارند مودبانه رفتار می‌کنند.

  احساستان نسبت بــه یک نفر هــر چــه کــه باشد؛ آن فرد نسبت بــه رفتار و کردار شما بسیار حساس اســت و همان را بــه شما منعکس خواهد کرد. اگــر بــا آنها بی‌ادبی کنید؛ آنها هم بــا بی‌ادبی محض بــا شما رفتار خواهند کرد. درنتیجه بــه خودتان بستگی دارد کــه بــا او عادلانه؛ بی‌طرف و مودبانه رفتار کنید.

  بن داتنر؛ روانشناس و نویسنده؛ می‌گوید؛ «اینکه بــا سیاست یک poker face از خودتان نشان دهید خیلی مهم است. بــایــد تــا می‌توانید مثبت و حرفه‌ای برخورد کنید. بــا ایــن روش؛ تــا سطح آنها پایین نخواهید رفت و اعصابتان بیشتر خرد نخواهد شد.»

  ۴. انتظارات و توقعات خودشان را ارزیابی می‌کنند.

  دور از انتظار نـیـسـت کــه آدمها انتظارات و توقعات غیرواقعبینانه درمورد دیگران داشته باشند. مــمــکن اســت از بقیه انتظار داشته باشیم کــه دقیقاً آنطور کــه ما رفتار می‌کنیم رفتار کـنـنـد یــا چیزهایی را بــه زبان آورند کــه ما در یک موقعیت خاص بــه زبان می‌آوریم. ولی؛ ایــن واقع بینانه نیست. آدمها خصوصیات اخلاقی دارند کــه تــا حد زیادی تعیین‌کننده واکنش‌های آنهاست. اینکه از دیگران انتظار داشته باشید مثل شما رفتار کنند؛ مطمئناً فــقــط باعث ناامیدی‌تان خواهد شد.

  اگر فردی هــر بار حالتان را بد می‌کند؛ سعی کنید انتظاراتتان را درست بچینید. بــا ایــن روش خودتان را از نظر روانی بــرای رفتار او آماده می‌کنید تــا دیگر غافلگیر نشوید. افراد باهوش همین کار را می‌کنند. آنها هیچوقت از رفتارهای کسانی کــه دوست ندارند غافلگیر نمی‌شوند.

  باهوش بودن

  اگر هــمــه آدمهایی کــه از آنها خوشمان نمی‌آید دور و برمان نباشند خیلی بهتر خواهد بود ‎

  ۵. بــه درون خودشان نگاه کرده و روی خودشان تمرکز می‌کنند.

  هر چقدر هم کــه تلاش کنید؛ باز هم مــمــکن اســت کسی بتواند روی اعصابتان برود. خیلی مهم اســت کــه یاد بگیرید در برخورد بــا چنین افرادی چطور رفتار کنید. بــه جای اینکه بــه آزاردهنده بودن آن فرد فکر کنید؛ روی ایــن تمرکز کنید کــه چرا آنطور واکنش می‌دهید. گاهی اوقات چیزی کــه در بقیه خوشمان نمی‌آید درست همان چیزی اســت کــه در خودمان خوشمان نمی‌آید.

  محرک‌هایی کــه مــمــکن اســت باعث پیچیده شدن احساساتتان شــود را پیدا کنید. آنوقت خواهد توانست واکنشتان را پیش‌بینی کرده؛ نرم‌ترش کنید یــا حــتـی آن را تغییر دهید. یادتان باشد: عوض کردن دیدگاه‌ها؛ رفتارها و نگرش خودتان بسیار آسان‌تر از ایــن اســت کــه از فرد دیگری بخواهید خودش را تغییر دهد.

  ۶. مکث می‌کنند و یک نفس عمیق می‌کشند.

  کاتلین بارتل (مشاور رواشناس از کالیفرنیا) می‌گوید؛ بعضی خصوصیات شخصیتی مــمــکن اســت همیشه باعث ناراحتی‌تان شوند. شاید آن همکاری کــه همیشه کار را بــه ضرب‌العجل‌ها نمی‌رساند یــا آن مردی کــه جوک‌های مبتذل تعریف می‌کند. ببینید چــه چیزی اســت کــه روی اعصابتان رفته است؛ بارتل می‌گوید کــه بــه ایــن ترتیب می‌تونید خودتان را بــرای دفعه بعدی کــه آن اتفاق می‌افتد آماده کنید.

  او می‌گوید؛ «اگر بتوانید کمی مکث کنید تــا آدرنالینتان پایین بیاید و بــه بخش منطقی مغزتان بروید؛ خیلی بهتر خواهید توانست بــا آن فرد حرف بزنید و قضاوت زودهنگام نکنید.» یک نفس عمیق و یک قدم بزرگ رو بــه عقب هم می‌تواند بــه آرام کردنتان کمک کــنــد و باعث شــود واکنش افراطی نشان ندهید.

  ۷. نیازهایشان را عــنــوان می‌کنند./خصوصیات افراد باهوش

  اگر افراد خاصی مداوماً روی اعصاب شما می‌روند؛
  بــا آرامش بــه آنها بگویید کــه روش برخورد و سبک روابط عمومی آنها بــرای شما مشکل‌ساز است.
  از زبان متهم‌کننده استفاده نکنید و درعوض سعی کنید از فرمول
  «وقتی تو … من احساس می‌کنم …» استفاده کنید. بعنوان مثال بــه آن فرد بگویید؛ «

  وقتی حرف من را در جلسات قطع می‌کنی؛
  احساس می‌کنم کــه بــرای نظرات من ارزشی قائل نیستی.»
  بعد یک لحظه صبر کنید و منتظر پاسخ آنها بمانید.

  ممکن اســت متوجه شوید کــه آن فرد نمی‌دانسته کــه حرف شما هنوز تمام نشده است
  یــا آنقدر بــرای بیان نظر خود هیجان‌زده بوده کــه وسط حرف شما پریده است.

  ۸. بین خودشان و آنها فاصله‌ای در نظر می‌گیرند./خصوصیات افراد باهوش

  اگر هــمــه ایــن روش‌ها عمل نکند؛
  افراد باهوش بین خودشان و کسانی کــه دوست ندارند فاصله‌ای در نظر می‌گیرند.
  عذر بخواهید و راه خودتان را بروید.
  اگــر در محل‌کار هستید؛ بــه اتاق دیگری بروید یــا در گوشه دیگر میز کنفرانس بنشینید.
  بــا کمی فاصله؛
  خواهید توانست کــه برگردید و بــا آنهایی کــه دوست دارید یــا دوست ندارید دوباره صحبت کنید.

  البته اگــر هــمــه آدمهایی کــه از آنها خوشمان نمی‌آید دور و برمان نباشند
  خیلی بهتر خواهد بود ولــی متاسفانه دنیا اینطور نیست
  و ما مجبور خواهیم بود در زندگی روزانه بــا آنها برخورد داشته باشیم.

  خصوصیات افراد باهوش, افراد باهوش چطور بــا کسانی کــه خوششان نمی‌آید رفتار می‌کنند

  منبع

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “خصوصیات افراد باهوش, افراد باهوش چطور با کسانی که خوششان نمی‌آید رفتار می‌کنند”

  دیدگاه ها بسته شده اند.