توصیه های سفر نوروزی

توصیه های سفر نوروزی

مجموعه: uncategorized
 • توصیه های سفر نوروزی
 •  

   

  توصیه های سفر نوروزی

  برای آن کــه در طول مسافرت نوروزی ؛ ایــن شرایط بر سلامتی و شادابی اتان تأثیر منفی نگذارد؛ بهتر اســت بــه ایــن نکات توجه کنید :

  * قبل از شروع مسافرت نوروزی؛ برنامه مسافرتتان را تنظیم کنید.

  * در ایــن برنامه؛ مدت زمان مسافرت؛ مسیر دقیق  توقفگاه های بین راه را مشخص کنید.

  * همچنین بهتر اســت از وضعیت هوای مقصد و مسیر سفر؛ اطلاع کافی داشته باشید و مراکز امداد رسانی را در طول مسیر شناسایی کنید. پیش از ترک منزل؛ یک بار دیگر وسایل مورد نیاز در طول سفر را بازبینی کنید.

  * بــرای اطمینان از ایــن کــه هــمــه وسایل مورد نیاز را مسافرت نورزی را برداشته اید؛ قبلاً صورتی از آن ها تهیه کنید و از بردن وسایل اضافی و غیرضروری خودداری کنید.

  * بــا یاد و نام خدا مسافرت نوروزیتان را شروع کنید. اگــر بــا وسایل نقلیه عمومی مسافرت می کنید؛ بــرای سوارشدن؛ بــه موقع خود را بــه محل تعیین شده برسانید تــا حوادث احتمالی باعث جاماندن شما نشود.

  * اگــر بــا وسیله نقلیه شخصی مسافرت می کنید؛ آن را از لحاظ فنی کاملاً معاینه کنید و نقایص آن را برطرف سازید.

  * لوازم یدکی و ایمنی ضروری و لوازم پرمصرف نظیر شمع؛ پلاتین؛ تسمه پروانه و چرخ یدکی را بــه همراه ببرید و از مسافرت بــا خودروی معیوب جد اً بپرهیزید. از کافی بودن سوخت خودروی خود تــا رسیدن بــه اولین جایگاه سوخت گیری مطمئن شوید و از حمل سوخت اضافی در صندوق عقب خودرو؛ بــه طور جدی خودداری کنید.

  *  بــرای مسافرت نوروزی بکوشید مسیری را انتخاب کنید کــه آشنایی کافی بــا شرایط آن دارید. درغیر ایــن صورت شرایط مسیر را از افراد آگاه جویا شوید. اگــر از مسیرهای برف گیر عبور می کنید؛ وسایل لازم مانند زنجیر چرخ و لباس گرم و مناسب نــیــز بــه همراه ببرید.

  * بــرای پیشگیری از سوانح رانندگی؛ در زمانی کــه مضطرب؛ ناراحت و خسته اید؛ رانندگی نکنید.اگر خواب آلوده هستید؛ خودروی خود را در محل مناسبی نگه دارید و استراحت کنید.

  * در هنگام بروز حادثه در مسافرتهای نوروزی؛ آرامش خود را حفظ کنید؛ چــون اگــر بــا عجله و شتاب تصمیم بگیرید؛ مشکلات را بیشتر خواهید کرد. در توقف های اضطراری نیز؛ موارد ایمنی لازم را رعایت کنید.

  * بــایــد توجه داشته باشید افرادی کــه دارای شرایط خاص هستند؛ بــایــد در طول سفرشان از دستورهای ویژه ای پیروی کنند؛ مثلاً سفرهای هوایی بــرای زنان باردار در اواخر بارداری ممنوع است. در هــر صورت؛اگر شرایط جسمی و روحی خاصی دارید یــا بــه بیماری خاصی مبتلا هستید؛ حتماً درباره نحوه مسافرتتان بــا پزشک خود مشورت کنید.

  * همیشه توجه داشته باشید کــه کودکان نسبت بــه تغییر شرایط محیط حساس تر هستند. بنابراین نسبت بــه کودکان در طول سفر؛ توجه بیشتری داشته باشید.

  * آب و غذای کافی بــه همراه داشته باشید و تــا حد مــمــکن در طول مسافرت نوروزی غذا را بــرای مصرف یک وعده غذایی تهیه کنید.

  * در طول مسافرت نوروزی در صورت باقی ماندن غذا؛ آن را در ظرف سربسته؛ در مکان سرد نگه داری کنید. همچنین قبل از مصرف غذای باقی مانده آن را بــه مدت کافی حدود ۲۰ دقیقه حرارت دهید.

  * غذاهای خانگی مطمئن ترین غذا در طول سفر هستند.

  * اگــر در طول مسیر مسافرت نوروزیتان مجبور بــه صرف غذا در اغذیه فروشی ها و رستوران های بین راه هستید؛ از تهیه بهداشتی غذاها مطمئن شوید. در غیر ایــن صورت از مصرف غذا در اماکن غیر بهداشتی دوری کنید؛ همچنیناز غذاهای بسته بندی شده استفاده کنید.

  * در طول مسافرت دقت کنید؛ قبل از خرید موادغذایی بسته بندی شده؛ حتماً بــه پروانه ساخت از وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی؛ و تاریخ تولید و انقضای محصول توجه کنید. همین طور کنسروها را قبل از مصرف حتماً بجوشانید.

  * در طی مسافرت نوروزی  از مصرف شیر و فرآورده های لبنی غیرپاستوریزه از جمله: خامه؛ کره؛ پنیر و کشک غیرپاستوریزه؛ خودداری کنید. اگــر در مسافرت مجبور بــه استفاده از شیرخام غیرپاستوریزه شدید؛ حتماً آن را جوشانده و۱۰ دقیقه در حال جوش بــه هم بزنید.

  * حتماً از آب آشامیدنی سالم استفاده کنید. در صورتی کــه از سالم بودن آب مصرفی خود اطمینان ندارید؛ بــایــد آن را جوشانده و ســپــس مصرف کنید.

  * مواد غذایی اتان را از دست فروشی ها و مغازه های غیربهداشتی تهیه نکنید.اسهال ۲۰ تــا ۵۰ درصد مسافران را مبتلا می کند. بــرای پیشگیری از اسهال در مسافرت؛ از غذاخوری های غیربهداشتی استفاده نکنید و در تهیه و مصرف غذا و میوه؛ نکات بهداشتی را بــه دقت رعایت کنید.مصرف میوه و سبزی بــایــد پــس از شست و شوی کامل؛ بــه حد کافی انگل زدایی و گندزدایی شود.

  * در صورت ابتلا بــه اسهال در مسافرتهای نوروزی ؛ بکوشید مایعات بیشتری مصرف کنید و اگــر بــه اسهال خونی یــا اسهال همراه بــا تب بالا دچار شدید؛ حتماً بــه پزشک مراجعه کنید. همچنین در صورت ابتلا بــه اسهال در مسافرت نوروزی؛ از مصرف خودسرانه داروها خودداری کنید؛ چــون عوارض آنها زیاد اســت و اثری در کاهش دوره اسهال ندارند.

  * غذاهای خام و نیم پز مــمــکن اســت آلوده بــه عوامل عفونی باشند؛ بنابراین در مسافرتهای نوروزی از مصرف آنها پرهیز کنید. علاوه بر ایــن از مصرف موادغذایی؛ بــه ویژه نوشیدنی های دست فروشان در مسافرت بپرهیزید.

  * از هر۱۰ نفر ۹ نفر در طول زندگی خود دچار بیماری مسافرتی می شوند. ایــن بیماری کــه در کودکان شایع تر اســت موجب تهوع؛ استفراغ و سردرد در افراد حساس می شود.

  * اگــر بــه حرکت حساس هستید و بــه بیماری مسافرت دچار می شوید؛ سعی کنید در طول مسیر کاملاً بــه صندلی خودرو تکیه دهید و صندلی را بــه حال نیمه خوابیده قرار دهید. بهتر اســت در قسمتی از وسیله نقلیه قرار بگیرید کــه کمترین تکان را دارد؛ مثلاً در میانه اتوبوس؛ صندلی جلوی خودرو و کنار بال هواپیما.

  * اگــر بــه بیماری مسافرت مبتلا هستید از درون خوردو بــه مناظر نگاه نکنید و یــا اگــر در قایق یــا کشتی هستید بــه موج ها ننگرید و فــقــط بــه افق چشم بدوزید. بهتر اســت از بوهای تحریک کننده مانند سیگار دوری کنید. همچنین سعی کنید از شب قبل از مسافرت؛ کمتر غذا و نوشیدنی بخورید و در طول راه نــیــز شکم خود را نسبتاً خالی نگه دارید. فــقــط زمانی از دارو استفاده کنید کــه سایر توصیه ها بــرای شما مفید نبوده باشد.

  * ایــن داروها را فــقــط بــا تجویز پزشک مصرف کنید. راننده خودرو نباید از ایــن داروها استفاده کند؛ چــون موجب کاهش هوشیاری و افزایش احتمال تصادف می شود.

  *سعی کنید در مسافرت نوروزی یک کیف مخصوص وسایل و اقلام بهداشتی بــه همراه داشته باشید. در ایــن کیف کارت یــا دفترچه بیمه خدمات درمانی خود و هم سفرانتان و آخرین نسخه های پزشکی تان را بگذارید. همچنین اگرعینک اضافی دارید آن را همراه خود ببرید. بیماران قلبی هنگام مسافرت آخرین نوار قلب و نسخه خود را همراه داشته باشند.

  * اگــر داروهایی را بــه طور مرتب مصرف می کنید؛ بــه مقدار کافی آنها را بــه همراه ببرید. اگــر مبتلا بــه آسم؛ حساسیت؛ تشنج صرعی؛ بیماریهای قلبی؛ بیماری قند یــا بیماری خاص دیگری هستید؛ هنگام مسافرت برچسب هشداردهنده روی پیراهن؛ گردن بند یــا مچ بند داشته باشید.

  * در مسافرت نوروزی مقداری داروهای اولیه مانند مسکن های ساده؛ پماد سوختگی؛ قرص مسافرت؛ محلول های ضدعفونی و وسایل زخم بندی در کیف بهداشتی خود همراه ببرید.

  * هنگام مسافرت؛ در کیف بهداشتی خود نام و نشانی نزدیک ترین اقوام و آشنایان خود را بگذارید. هنگام مسافرت؛ کودکان را تنها نگذارید. بهتر اســت برگه ای شامل نام و نشانی کامل در جیب آنان قرار دهید.

  بیتوته (b e y t o o t e ... c o m)

  برچسب‌ها, , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “توصیه های سفر نوروزی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.