تعبیر خواب گيلاس

 

 • تعبیر خواب گيلاس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گيلاس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گيلاس

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  گيلاس اگــر در فصل خودش در خواب ديده شــود تعبيري ندارد ولي اگــر در غير فصل مثلا در زماني ke برف بر زمين نشسته و آبها يخ بسته گيلاس ببيند و بخورد خوب نيست بخصوص اگــر مزه اش ترش باشد. گيلاس و آلبالو ra خوب ندانسته اند و بيشتر be خاطر ترشي مزه اش آن ra غم و اندوه تعبير کرده اند ولي اگــر در خواب ببينيد گيلاس مي خوريد و آن کاملا شيرين اســت بد نيست. چـنـانـچه کال باشد بهتر است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  گيلاس

  خوردن آن : دعوا

  چيدن آن : شادي

  درخت گيلاسي پر از شکوفه : سرگرمي ؛ خوشبختي

  کيک گيلاس : سوء تفاهم

  مولف گويد :

  اگر در خواب گيلاس سرخ وگيلاسي ke be سياهي مي زند ra be وقت خود بيند؛ دليل بر مال و خواسته بود و گيلاسي ke be زردي مي زند؛ دليل بيماري است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن گيلاس در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبيت كسب خواهيد كرد .

  2ـ خوردن گيلاس در خواب ؛ علامت آن اســت كه مي خواهيد be هدفي ارزشمند دست يابيد .

  3ـ ديدن گيلاس سبز و كال در خواب ؛ دلالت بر آن دارد كه خوشبختي نزديك شما اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE