تعبیر خواب گيتار

 

 • تعبیر خواب گيتار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گيتار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گيتار

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر اهل موسيقي نباشيد و در خواب ببينيد گيتاري مي نوازيد کاري ra خراب مي کنيد ke مورد سرزنش قرار مي گيريد. گيتار هم مانند ديگر آلات موسيقي ارتکاب be گناه و تمايل be فساد و کشش be سوي خلاف تعبير مي شود. اگــر اهل موسيقي باشيد و گيتار در خواب ببينيد هيچ تعبير خاصي ندارد در غير اين صورت خواب شما مي گويد be فساد و تباهي متمايل مي شويد. اگــر در خواب ببينيد گيتاري ra شکسته و دور افکنده ايد از راه خلاف بر مي گرديد. اگــر گيتار be ديگري تعلق داشته باشد و شما از او بگيريد و بشکنيد در واقع مانع انــجـام يک کار خلاف مي شويد.خريد و فروش گيتار در خواب نيز فساد و اشتغال be گناه است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد گيتاري داريد يا مشغول نواختن گيتار هستيد ؛ علامت آن اســت كه دوستان ba شادي گرد هم جمع مي آيند و روابط كاملي ba هم برقرار مي كنند .

  2ـ اگــر دختري در خواب احساس كند سيم گيتارش از نت خارج شده اســت يا بدنة گيتارش شكسته اســت ؛ نشانة آن اســت كه در روابط عاطفي مأيوس و نوميد خواهد شــد .

  3ـ اگــر در خواب نواي سحرآميز گيتار ra بشنويد ؛ نشانة آن اســت كه وسوسه هاي شيطان شما ra تهديد مي كند ... بايد نسبت be چرب زباني و ملايمتهاي دروغي ديگران بي تفاوت باشيد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد گيتار مي نوازيد ؛ علامت آن اســت كه روابط افراد خانواده تان همواره بر اساس تفاهم اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE