تعبیر خواب گياه

تعبیر خواب گياه

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب گياه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گياه » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گياه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن گياه تازه بــه خواب ؛ دليل بر دين اســت و روزي فراخ. اگــر بيند در ميان گياه زار مقيم شد؛ دليل اســت در راه دين ثابت بود. اگــر بيند بر تن او گياه رسته بود؛ دليل كه نعمت بر وي زياده شود. اگــر بيند گياه از صحرا بــه خانه برد؛ دليل كه از سفر مال حاصل نمايد. اگــر بيند گياه از خانه بيرون ريخت؛ دليل اســت مال خود بــه كار خير صرف نمايد. اگــر بيند گياه مي خورد؛ دليل كه بيمار شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گياه در خواب ؛ بر پنج وجه است.

  اول: دين.

  دوم: مال.

  سوم: فرزند.

  چهارم: ولايت و فرمانروايي.

  پنجم: نيكوئي حال (خوبي وضع و حال).

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن گياهان در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در آينده نگرانيهايي بــه سراغ شما مي آيد .

  2ـ ديدن گياهان سمي در خواب ؛ علامت آن اســت كه بايد بيشتر مراقب دشمنان خود باشيد .

  3ـ ديدن گياهان دارويي در خواب ؛ نشانة آن اســت كه دوستاني صميمي در كنار شما خواهند بود و از زندگي و كار خود راضي خواهيد بود .

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب گياه”

  دیدگاه ها بسته شده اند.