تعبیر خواب گوی

 

 • تعبیر خواب گوی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گوی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گوی

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب بيند ba پادشاهي گوي زد؛دليل اســت بر دشمن ظفر يابد. اگــر مرد عامي بيند گوي زد؛ دليل كه ba كسي خصومت نمايد.

  جابر مغربي گويد :

  گوي زدن در خواب ؛ سپاهي ra نيكو اســت و غيرسپاهي ra بد بود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE