تعبیر خواب گونی

 

 • تعبیر خواب گونی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گونی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گونی

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيد ke گوني مي بافيد کاري در جهت حفظ آبروي خويش انــجـام مي دهيد. اگــر در خواب ببينيد کيسه اي از گوني داريد ke خالي اســت be چيزي چشم مي دوزيد و طمع مي بنديد ke شايستگي آن ra نداريد. در خانه be دنبال کيسه گوني گشتن نيز همين تعبير ra دارد و مي گويد چيزي ra مي خواهيد ke احتمال تحصيل آن اندک است. اگردر خواب ببينيد کيسه اي از گوني داريد ke پر و سنگين اســت مالي be دست مي آوريد ke نمي توانيد آن ra براي مدت زمان طولاني نگه داريد. اين در صورتي اســت ke آن ra زمين بگذاريدو مجددا برداريد و اين کار ra تکرار کنيد. خواب شما مي گويد اين مال ra هزينه مي کنيد يا زيان مي بينيد.اگر در خواب ببينيد ke بر فرشي از گوني نشسته ايد و آنجا خانه و اتاق شماست ba خانواده خويش روابط صميمانه و محکمي نداريد يا اين رابطه سست و کم دوام مي شود. اين در صورتي اســت ke گوني ra بر خاک افکنده باشيد چــه اگــر گوني ra روي قالي گسترده باشد اين تعبير درست نيست. اگــر در خواب ببينيد در بستري از گوني خوابيده ايد ba زني سهل انگار و شلخته ازدواج مي کنيد يا اگــر زن داريد از همسر خويش اهمال و سهل انگاري مشاهده مي نمائيد. اگــر در خواب ببينيد کيسه اي از گوني داريد چــه پر باشد و چــه خالي آن کيسه دريده اســت راز شما فاش مي شــود و چيزي يا موضوعي ra ke مي کوشيد از ديگران پنهان نگه داريد آشکار مي شود. اگــر اين کيسه گوني سوخته و سوراخ باشد زيان مي کنيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE