تعبیر خواب گورستان

 

 • تعبیر خواب گورستان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گورستان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گورستان

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن گورستان در خواب ؛ دليل صحبت اســت ba جاهلان كه دين و دنياي ايشان be فساد بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد گورستان ra زيارت مي كرد؛ دليل كه اهل زندان ra دلداري كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر در گورستان مي رفت؛ دليل كه درويش شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE