تعبیر خواب گوجه

 

 • تعبیر خواب گوجه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گوجه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گوجه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  گوجه دو نوع است. گوجه فرنگي و گوجه درختي ke هــر دو نوع آن be خاطرطعم ترشي ke دارند و از جمله چاشني ها محسوب مي شــونــد خوب نيستند و از غم و اندوه خبر مي دهند. خوردن گوجه درختي اگــر سبز و شيرين ba شــد خوب اســت ولي اگــر زرد و ترش باشد نشان بيماري اســت و غم ... گوجه فرنگي نيز be خاطر ترشي ke دارد غصه و ناراحتي اســت و هيجان و اضطراب

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ خوردن گوجه فرنگي در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be سلامتي كامل دست خواهيد يافت .

  2ـ ديدن گوجه فرنگي هاي درشت در خواب ؛ نشانة آن اســت كه محيط خانوادگي شما لبريز از شادماني و نشاط خواهد شــد .

  3ـ اگــر دختري در خواب گوجه فرنگي هاي رسيده ببيند ؛ نشانة آن اســت كه هنگام ازدواج ؛ شادماني بزرگي او ra فرا خواهد گرفت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE