تعبیر خواب گنده رود

 

 • تعبیر خواب گنده رود
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گنده رود » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گنده رود

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن گنده رود در خواب ؛ دليل اســت كه داروي كار خورد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد گنده رود داشت؛ دليل كه غمگين شود؛ زيرا كه طعم آن تلخ اســت و خائيدن گنده رود در خواب خصومت اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE