تعبیر خواب گنج

 

 • تعبیر خواب گنج
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گنج » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گنج

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب بيند گنج يافت؛ دليل اســت بيمار شود. اگــر بيند گنج ناپديد شد؛ تاويلش be خلاف اين است.

   

  جابر مغربي گويد :

  يافتن گنج درخواب درجائي خراب صعب تر بود تا جائي آبادان be سبب آن كه جاي آبادان بيمار زود شفا يابد و درجاي خراب بيمار هلاك شود.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ يافتن گنج در خواب ؛ علامت آن اســت كه ناگهان be ثروتي دست خواهيد يافت .

  2ـ گم كردن گنج در خواب ؛ علامت آن اســت كه دوستان شما ra ترك خواهند كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE