تعبیر خواب گلاب

تعبیر خواب گلاب

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب گلاب
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گلاب » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گلاب

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن گلاب درخواب؛ دليل تندرستي بود آن كه مردم او را ثنا گويند. اگــر بيند كه گلاب بر كسي ريخت؛ دليل تندرستي ان كس بود. اگــر بيند كه گلاب خورد؛ دليل كه غمگين گردد.

   

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه گلاب بــه هــمــه مي داد؛ بــه نيكوئي مشهور گردد. اگــر بيننده عالم بود؛ دليل كه مردم از علم او بهره يابند.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  گلاب اشک اســت و مي دانيم کــه گلاب را تقطير مي کـنـنـد و از گل مي گيرند و اشک را نيز زيرا در شادي مي ريزيم و هم در غم و اندوه و ماتم. بــه هــر حال گلاب در خواب اشک اســت ولي بايد ديد گلاب را کجا و در چــه شرايطي در خواب مي بينيم. اگــر در خواب بوي گلاب استشمام کرديد خوب اســت و خبري خوش بــه شما مي رسد. مي گويند ملائک و کروبيان از هــر کجا کــه بگذرند يا هــر جا حضور يابند فضاي آن جا عطر آگين و معطر مي شــود زيرا آن ها يکي از بوهاي بهشتي را بــا خود مي آورند.معبران کهن بر مبناي اين اعتقاد نوشته اند کــه اگــر در خواب بوي گلاب استشمام کنيد خبري خوش بــه شما مي رسد يا اميدي در دلتان پديد مي آيد کــه باعث تقويت روحيه شما مي شود. ولي اگــر ديديد کــه خودتان گلاب داريد و مصرف مي کنيد گريه خواهيد کرد. گاهي پيش مي آيد کــه شخصي در يکي از اماکن مقدس زيارتي از فرط هيجان بــه گريه مي افتد و گاه پيش مي آيد کــه در غم و رنج خود اشک مي ريزيم بــه هــر حال گلاب اشک است. اگــر ديديد کسي گلاب مي پاشد؛ آن طور کــه در روزه خواني ها و اماکن زيارتي گلاب پاشي مي کنند؛ کسي شما را مي گرياند و اشکتان را در مي آورد.

   

  برچسب‌ها, , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب گلاب”

  دیدگاه ها بسته شده اند.