تعبیر خواب گز

 

 • تعبیر خواب گز
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گز » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گز

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن گز در خواب خوب اســت و مالي تعبير مي شــود ke ba رنج و زحمت و تلاش be دست مي آيد. اگــر بيننده خواب ببيند ke در خواب گز مي خورد be شرطي ke آن گز مغز پسته و بادام نداشته باشد نشان آن اســت ke معيشت او تامين مي گردد و کامش شيرين مي شــود و شادي و خوشحالي براي او پيش مي آيد.اگر در خواب ببينيد کسي گز be شما تعارف کــرد از جانب او هم سود مي بريد و هم خوشحال و مسرور مي شويد. خريدن گز در خواب همان اســت ke گفتم يعني مالي اســت حلال ke ba زحمت be دست مي آيد امــا اگــر در خواب ديديد گز ba مغز پسته يا مغز بادام be شما تعارف کــردنــد براي خوشايند شما کاري مي کنيد ke صداقت در آن نيست. وجود مغز بادام و پسته در گز نشان فريب و خيانت و حيله و نيرنگ اســت و گرفتن چنين گزي خدمتي اســت خائنانه. هــر چــه مقدار مغز بادام و پسته در گز بيشتر باشد فريب و نيرنگ بيشتر اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE