تعبیر خواب گر

 

 • تعبیر خواب گر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گر

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن گري در خواب؛ دليل مال و خواسته بود. اگــر در گري خارش كرد و ريم در آن بود؛ دليل كه مال يابد. اگــر ديد بر تن او گر سياه بود دليل كه مال يابد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند گر داشت و هــمــه از دامن او فروريخت؛ دليل كه مال جمع كرده ra تلف كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE