مردمان توانمند در خواب نیز ، رهسپار جاده پیشرفتند - حکیم ارد بزرگ

ایران کلوب

تعبیر خواب گرسنگی

 • تعبیر خواب
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب گرسنگی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گرسنگی

   

  محمدبن سیرین گوید :

  اگر دید گرسنه است و چیزی نداشت که بخورد، دلیل حرص است.

  جابر مغربی گوید :

  اگردید گرسنه بود مصیبت است. اگر دید گرسنه بود و چیزی خورد چنانکه سیر شد، دلیل که از معصیت توبه کند.

  حضرت امام جعفر صادق فرماید :

  دیدن گرسنگی بر چهار وجه است.

  اول: عسرت و تنگی (بیچارگی و تنگدستی).

  دوم: حرص و آز.

  سوم: گناه.

  چهارم: طمع داشتن به مردم.

   

  این مطلب را به اشتراک بگذارید :
  تعبیر خواب گرسنگی تعبیر خواب گرسنگی تعبیر خواب گرسنگی تعبیر خواب گرسنگی تعبیر خواب گرسنگی تعبیر خواب گرسنگی تعبیر خواب گرسنگی تعبیر خواب گرسنگی تعبیر خواب گرسنگی تعبیر خواب گرسنگی تعبیر خواب گرسنگی تعبیر خواب گرسنگی تعبیر خواب گرسنگی
  مطالب تصادفی
  مطالب مرتبط
  امروز : جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳
  تعداد مطالب امروز : 69

  خانواده

  پربازدیدترین ها

  مروری بر مطالب گذشته