تعبیر خواب گرده

 

 • تعبیر خواب گرده
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گرده » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گرده

   

  حضرت دانيال گويد :

  گرده در خواب ؛ دليل بر مالِ نهاني بود كه بيابد و هزينه كند. اگــر گرده پخته است؛ دليل كه مال نهان كرده بازجويد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد گرده حيواني مي خورد كه گوشت او حلال بود؛ دليل بر مال حلال است. اگــر گوشت او حرام بود؛ دليل بر مال حرام است. بعضي از معبران گويند: ديدن گرده be خواب؛ دليل فرزند اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE