تعبیر خواب گردن زدن

 

 • تعبیر خواب گردن زدن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گردن زدن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گردن زدن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر ديد او ra گردن زدند و سرش از تن جدا شد؛ اگــر بيننده بنده بود آزاد شود؛ اگــر بيمار اســت شفا يابد. اگــر وام دار اســت وامش داده شــود و حج اسلام كند. اگــر كافري بيند مسلمان شــود .اگر بيند در وقتِ گردن زدن سرش از تن جدا نشد؛ دليل كه آن چيزها كه گفتيم از گردن زننده be وي رسد في الجمله ديدن گردن زدن be خواب درويشان ra نيكو و توانگران ra بد بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE