تعبیر خواب گاو چشم (نوعی گياه)

 

 • تعبیر خواب گاو چشم (نوعی گياه)
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گاو چشم (نوعی گياه) » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گاو چشم (نوعی گياه)

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن آن be خواب ؛ دليل بر كنيزك است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر در خواب گاو چشم be وقت خود بيند؛ دليل كه او ra فرزندي آيد اگــر بي وقت بيند تاويلش بد است. اگــر در خواب گاو چشم ra پژمرده ديد؛ دليل كه غمگين شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE