تعبیر خواب گاراژ

 

 • تعبیر خواب گاراژ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب گاراژ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب گاراژ

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر بيننده خواب ببيند ke در گاراژ اســت و نداند براي چــه کاري be آن جا آمده اســت تحولي در زندگي او پيدا مي شــود ... – اين جا منظور از گاراژ ترمينال اســت – اگــر بيننده خواب ببيند ke در گاراژ انتظار مسافري ra دارد؛ ميهماني براي او ميرسد يا خبري be او مي دهند و اهميت اين خبر و ميهمان بستگي be حالت بيننده خواب دارد. اگــر خوشحال باشد خبري خوش دريافت مي کــنــد يا ميهماني برايش مي رسد ke دوستش دارد و چنان چــه غمين و گرفته باشد خبري بد be او مي دهند يا ميهماني مزاحم براي او مي رسد. اگــر بيننده خواب در گاراژ عازم سفر باشد ولي نداند be کجا مي خواهد برود خوب نيست. اگــر جواني در خواب ببيند در گاراژ اســت و خود او بايد رانندگي کــنــد و عده اي مسافر ra جا be جا نمايد خوب اســت زيرا خواب او مي گويد جوان زندگي خانوادگي تشکيل مي دهد يا کاري be او محول مي کـنـنـد ke چند نفر ra زير فرمان دارد. اگــر زن جواني ببيند در گاراژ اســت و ba شادي انتظار کسي ra دارد ke نداند کيست صاحب فرزند مي شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE