تعبیر خواب کک (حشره)

 

 • تعبیر خواب کک (حشره)
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کک (حشره) » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کک (حشره)

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كك be خواب؛ دليل بر دشمني ضعيف است. اگــر بيند ككي او ra بگزيد؛ دليل اســت از دشمني سخني سخت شنود. اگــر بيندككي ra بكشت؛ دليل اســت بر دشمن قهر نمايد. اگــر بيند ككان بسيار بر تن او جمع شدند؛ دليل اســت بر زبان مردم عام افتد و مضرت بيند.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن كك در خواب ؛ نشانة آن اســت كه از دسيسه هاي نزديكان خود برافروخته مي شويد و در صدد تلافي برمي آيد .

  2ـ اگــر زني خواب ببيند كك او ra مي گزد ؛ علامت آن اســت كه افرادي be ظاهر دوست be او تهمت مي زنند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE