تعبیر خواب کوچه

 

 • تعبیر خواب کوچه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کوچه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کوچه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيم ke در کوچه اي ناشناس و مجهول هستيم ba سئوالي رو be رو مي شويم ke فکر ما ra be خود مشغول مي دارد. اگــر در خواب خود ra در کوچه اي دراز و تنگ ببينيم در راه رسيدن be هدف باز مي مانيم ... اگــر ببينيم کوچه اي اســت ke خانه هاي خوب در اطراف آن هست يا مردمي خوب آن جا زندگي مي کـنـنـد خوب اســت زيرا خواب ما مي گويد ba مردي نيکنام برخورد مي کنيم و اگــر خانه ها خراب و ويرانه بود يا مردمي بد در آن جا بودند تعبير خلاف آن است. اگــر کوچه ناهموار بود راه آينده ما دشوار خواهد بود و اگــر هموار بود be سرعت پيشرفت مي کنيم.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ خواب كوچه نشان مي دهد كه اقبال گذشته همراه شما نخواهد بود و گرفتار پريشاني و اضطراب خواهيد شــد .

  2ـ اگــر زن جواني خواب ببيند در كوچه اي تاريك سرگردان شده اســت ؛ هشداري اســت براي او تا از برخي رفاقتها چشم بپوشد ؛ زيرا اين دوستي ها تبديل be بي آبرويي او خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE