تعبیر خواب کوز (گیاه)

 

 • تعبیر خواب کوز (گیاه)
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کوز (گیاه) » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کوز (گیاه)

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كوز؛ دليل مال اســت كه be رنج حاصل شود. اگــر ديد ba كوز بازي مي كرد؛ دليل كه ba كسي خصومت كند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد كوز مي كشت؛ دليل كه از مردي حربي مال حاصل كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد كوز داشت؛ دليل كه از مردي بخيل منفعت يايد. اگــر ديد كوز بسيار داشت؛ دليل خصومت است. اگــر ديد از مغز كوز روغن داشت مي آورد؛ دليل كه از بخيلي مال حاصل كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE