تعبیر خواب کوره

 

 • تعبیر خواب کوره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کوره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کوره

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن كورة روشن در خواب ؛ نشانة سعادت و خوشبختي اســت ... امــا اگــر كوره اي خاموش و خراب در خواب ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه ba فرزندان مشكل پيدا خواهيد كرد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد در كوره اي مي افتيد ؛ نشانة آن اســت كه رقيبي در كشمكش كار شما ra شكست مي دهد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE