تعبیر خواب کوال

 

 • تعبیر خواب کوال
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کوال » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کوال

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كوال در خواب ؛ دليل بر مرد عالم اســت و بدين قول دليل آورند. علي (ع) فرمود: اگــر كسي در خواب بيند كوال نو و فراخ داشت؛ دليل منفعت است. اگــر كوال كوچك بيند منفعت كمتر اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE