تعبیر خواب کنشت

 

 • تعبیر خواب کنشت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کنشت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کنشت

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر بيند كه در كنشت شده بود ؛ اگــر بيننده مصلح اســت تعبيرش نيك بود ؛ اگــر مفسد بود تعبيرش بد باشد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE