تعبیر خواب کنار (سدر)

 

 • تعبیر خواب کنار (سدر)
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کنار (سدر) » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کنار (سدر)

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن كنار (سدر) درخواب؛ دليل مالي بود كه بي غش بود. گويند كه ميوه آدم در بهشت كُنار بود. اگــر بيند كنار خورد؛ دليل كه مال حلال يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن كنار (سدر) در خواب ؛ دليل بر مال حلال اســت و روزي فراخ.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE