تعبیر خواب کشتن

تعبیر خواب کشتن

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب کشتن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کشتن » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کشتن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر درخواب بيند كه او را بكشتند؛ دليل كه عمرش دراز شود. اگــر ديد كسي را بكشت بي آن كه سرش را از تن ببريد؛ دليل كه منفعتي بدان كس رساند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر ديد او را گروهي بكشتند؛ دليل منفعت است. اگــر ديد شخصي او را بكشت بــه ظلم؛ دليل كه بيننده مظلوم اســت و حق تعالي كسي را بــه او بگمارد تــا مكافات ان باز كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر ديد فرزند خود را بكشت؛ دليل كه روزي حلال يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر ديد ستوري(چهارپا) يا جانوري يا چيزي ديگر را بكشت؛ دليلكه برخصم (دشمن)غالب شود.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  کشتن

  کشتن کسي : خود را عصباني نکنيد

  کشته شدن: شما يک قرباني يا يک فداکاري خواهيد کرد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد فردي ؛ ديگري را مي كشد ؛ علامت آن اســت كه بــه اشتباهاتي كه ديگران در زندگي انــجـام مي دهند تأسف خواهيد خورد و كشتارهاي خشونت آميز شما را تحت تأثير قرار خواهد داد .

  2ـ اگــر در خواب مرتكب قتل شويد ؛ نشانة آن اســت كه درگير ماجرايي نادرست خواهيد شــد و كارتان بــه رسوايي خواهد كشيد .

  3ـ اگــر در خواب كسي شما را بــه قتل برساند ؛ نشانة آن اســت كه دشمنانِ پنهاني براي پيروزي و غلبه بر شما تلاش مي كنند .

  4ـ اگــر خواب ببينيد براي دفاع از خود جانوري درنده را مي كشيد ؛ علامت آن اســت كه بــه مقامي بالاتر دست خواهيد يافت .

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب کشتن”

  دیدگاه ها بسته شده اند.