تعبیر خواب کرکس

 

 • تعبیر خواب کرکس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کرکس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کرکس

   

  مهتر مرغان اســت و قوي تر و درازتر از هــمــه مرغان باشد.

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي be خواب ديد كركسي داشت؛ دليل كه از پادشاه نيكي بيند و استخوان و گوشت او همين دليل است.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن کرکس در خواب be هيچ وجه خوب نيست. کرکس دشمني اســت بدخواه و صبور ke سال ها انتظار مي کشد تا شاهد بدبختي و مرگ و نابودي ما باشد. اگــر در خواب ببينيد کرکسي بر فراز خانه شما نشسته يا بالاي خانه پرواز مي کــنــد بايد هوشيار باشيد زيرا نشان آن اســت ke خطري جان شما ra تهديد مي کند. مي گويند کرکس خادم ملک الموت اســت ke be اين شکل درآمده ... کرکس بدنبال ارباب خويش يعني ملک الموت هــمــه جا مي رود و هــر جا اربابش بگذرد پــس از او مي رسد و راه خويش ra جارو مي کــنــد و اثري از آن چــه ملک جان ستان کرده باقي نمي گذارد. معبران کهن خودمان برخلاف معبران غربي درباره کرکس چيزي ننوشته اند ولي کلا آن ra خوب ندانسته و شوم معرفي کرده اند. اگــر در خواب ببينيد کرکس هاي زيادي در هوا پرواز مي کـنـنـد در آن منطقه شخص مهمي مي ميرد. اگــر صداي کرکس ra بشنويد خبر مرگ کسي ra be شما خواهند داد ke از شنيدن آن خبر اندوهگين مي شويد. اگــر در خواب ببينيد کرکسي بر بام خانه شما نشست در خانواده منتظر حوادث ناميموني باشيد. اگــر ديديد در خواب کرکسي ra ba پرتاب سنگ زديد دشمني ra مي رانيد و اگــر کشتيد دشمني ra از ميان برمي داريد.

   

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن کرکس مرد کم آزاربود يا be وي ميراث برسد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE