تعبیر خواب کرکره

 

 • تعبیر خواب کرکره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کرکره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کرکره

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  نوعي کرکره چوبي هست ke بيرون پنجره اتاق ها نصب مي کـنـنـد و ثابت و بي حرکت مي ماند. فرانسويان be اين نوع کرکره مي گويند – ژالوزي – ke be معني حسادت است. کرکره در خواب هم حسادت اســت و هم تجسس و هم ميل be اختفا؛ انزوا و گوشه گيري ke البته بايد معبر ba وضع بيننده خواب بسنجد. اگــر ببينيد ke be پنجره اتاق خويش کرکره آويخته و از وراي آن be خارج نگاه مي کنيد گرفتار حسد مي شويد يا در امور غير مربوط be خودتان تجسس و فضولي و کنجکاوي مي کنيد. اگــر ببينيد اتاقي هست ke تمام پنجره هاي آن ra ba کرکره پوشانده اند و شما درون آن اتاق هستيد و بيرون ra نمي بينيد در امري شما ra کنار مي گذارند يا خودتان کنار مي گيريد و be تکروي تمايل پيدا مي کنيد. اين در صورتي اســت ke از حضور در آن اتاق ba کرکره هاي بسته خوشحال و راضي باشيد اگــر خشنود نباشيد تعريف اول درست اســت ke شما ra کنار مي گذارند. اگــر ببينيد خودتان داريد be پنجره اتاق خودتان کرکره نصب مي کنيد چيزي هست ke نمي خواهيد ديگران از آن آگاه شــونــد و در واقع از روشن شدن يک واقعيت بيمناک خواهيد شد. اگــر ببينيد پنجره هاي اتاق کرکره کهنه و پاره دارد نزد مردم شرمنده مي شويد و موردي پيش مي آيد ke شما ra ملامت مي کنند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE