تعبیر خواب کباده

 

 • تعبیر خواب کباده
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کباده » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کباده

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چنانچه در خواب ببينيد ba کباده ورزش مي کنيد متعهد و موظف مي شويد؛ يا وظيفه و تکليفي ra مي پذيريد ke اهميت و صعوبت آن be اندازه بزرگي و سنگيني کباده اي اســت ke در خواب ديده ايد. اگــر بيننده خواب ببيند ke کباده اي سنگين و بزرگ در دست دارد تکليفي مهم و وظيفه اي سنگين قبول مي کــنــد و بر دوش مي گيرد و چـنـانـچه کباده کوچک و سبک باشد کاري اســت کوچک و کم اهميت تر ke be هــر حال پذيرفته است. خيلي چيزها هستند ke در خواب هاي ما تکليف و تعهد تعبير مي شــونــد ke کباده يکي از آن هاست. کباده ra be زمين گذاشتن يا رها کردن نشانه رد مسئوليت و تعهد است. احساس خستگي نيز تقريبا be همين معني اســت ke نمي توانيد be انــجـام تعهد خويش ادامه دهيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE