تعبیر خواب کاچی

 

 • تعبیر خواب کاچی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کاچی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کاچی

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در خواب بيند كه كاچي ba شكر و بادام و كنجد خورد؛ دليل كه be قدر آن بزرگي و منفعت يابد. اگــر be عسل خورد همچنين بود؛ اگــر be ماست و روغن خورد؛ دليل كه نفع آن كمتر است. اگــر بيند كاچي ba چيزي ترش خورد؛ دليل غم و اندوه اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE