تعبیر خواب کاهو

 

 • تعبیر خواب کاهو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کاهو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کاهو

   

  اگر بيند كاهوي شيرين خورد؛ دليل اندوه است. اگــر كاهو تلخ بود؛ دليل بر زيان بود.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن کاهو در خواب نشان فرح و خرمي اســت و خوردن آن کاميابي و تمتع be شرطي ke شيرين باشد. کاهويي ke be دهان تلخ بيايد يا مزه نامطبوع داشته باشد کسالت و رنج است. چـنـانـچه در خواب ببينيد کاهو ra ba سکنجبين شيرين مي خوريد نيکو اســت ولي سکنجبين اگــر be ترشي بزند يا خوردن کاهو ba سرکه نشان ادبا و بدبختي و غم و رنج است. اگــر ببيننده خواب ببيند مزرعه اي کاهو دارد خواب او مي گويد نيکي مي کــنــد و مردم از رادمردي و سخاي او بهره مند مي شوند. درو و جمع آوري کاهو خوب اســت ولي اگــر نفروشيد بهتر از اين اســت ke بفروشيد. چـنـانـچه جمع آوري کاهو be نيت دادن be ديگري باشد انعمام و دستگيري است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن كاهوهاي پربرگ و سبز در خواب ؛ علامت آن اســت كه پــس از سردر گمي و پريشاني be ثروت و منفعت دست خواهيد يافت .

  2ـ خوردن كاهو در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در اثر ابتلا be بيماري از دوست خود جدا خواهيد شــد .

  3ـ اگــر زني خواب ببيند كاهو مي كارد ؛ علامت آن اســت كه be زودي بيمار خواهد شــد .

  4ـ جمع آوري كاهو در خواب ؛ علامت آن اســت كه حساسيت و حسادت فطري موجب درد و اندوه شما مي گردد .

  5ـ خريد كاهو در خواب ؛ علامت آن اســت كه be طرف انحطاط اخلاقي خود گام خواهيد گذاشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE