تعبیر خواب کانگورو

 

 • تعبیر خواب کانگورو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کانگورو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کانگورو

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن كانگورو در خواب ؛ نشانة آن اســت كه دشمني مي كوشد شما ra در موقعيت خطرناكي قرار دهد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد كانگورو be شما حمله مي كند ؛ علامت آن اســت كه آبرويتان در خطر قرار خواهد گرفت .

  3ـ اگــر در خواب كانگورويي ra بكشيد ؛ علامت آن اســت كه بر دشمنان و موانعي كه بر سر راه شما ايجاد مي شــود پيروز خواهيد شــد .

  4ـ ديدن مخفيگاه كانگورو در خواب ؛ علامت آن اســت كه در راه صحيحِ كسب موفقيت قرار مي گيريد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE