تعبیر خواب کاميون

 

 • تعبیر خواب کاميون
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کاميون » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کاميون

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  کاميون در خواب هاي ما تعبير واحد و خاصي ندارد و اشاره be چيزهاي مختلفي مي تواند باشد. اين تغيير در تعبير و اختلاف در تشخيص اين طور منظور مي شــود ke کاميون be شما تعلق داشته باشد يا be ديگري يا کاميوني ke ندانيد be چــه کسي تعلق دارد. تمام اين اختلاف در تعبير موقعي بايد مورد اعتنا واقع شــود ke کاميون محور خواب بيننده خواب باشد در غير اين صورت کاميون نيز يکي از اجزا تشکيل دهنده خواب اســت ke اثر کلي و تعيين کننده ندارد. اگــر در خواب کاميوني باشد و شما احساس کنيد ke آن کاميون be شما تعلق دارد کاميون دوست و شريک و انبازي اســت ke be او اتکا زياد داريد و اثرش در زندگي روزانه شما است. اگــر در عالم خواب درک شما چنين باشد ke آن کاميون ra قبلا نداشتيد و تازه be شما تعلق يافته چنين دوست و شريک موثري در زندگي شما پيدا مي شــود ولي اگــر حس کنيد ke قبلا هم آن ra داشتيد دوستي اســت از ميان کساني ke مي شناسيد و لي be تاثير او وقوف نداشته ايد. اگــر در بيداري کاميوني نداشته باشيد و در خواب ببينيد ke کاميوني داريد ke آن کاميون چرخ ندارد يا چرخ آن پنچر شده يا be هرعلتي باز مانده در استفاده از امکانات مشکلي براي شما پيش مي آيد يا خوتان غفلت مي کنيد ke از کار باز مي مانيد. اگــر کاميوني داشته باشيد ke در خواب آن ra بفروشيد دوستي ra از دست مي دهيد ke تعيين کننده مي تواند باشد. اگــر در خواب ببينيد کاميوني داشته ايد ke آن ra دزديده اند و شما براي يافتن آن جستجو مي کنيد be شما خيانت مي شــود و بين شما و دوستتان جدائي مي افکند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE