تعبیر خواب کاشی

تعبیر خواب کاشی

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب کاشی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کاشی » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کاشی

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ديديد کــه مقداري کاشي منقش داريد مالي گران صاحب خواهيد شد. چـنـانـچه ببينيد تعدادي کاشي در بغل داريد کــه نمي توانيد روي دست هاي خويش آن را حفظ کنيد مالي اســت کــه قادر بــه نگهداري آن نيستيد و موجب زحمت شما مي شود. اگــر در خواب ببينيد کــه تعدادي کاشي بــه شما مي دهند ميراثي بــه شما خواهد رسيد مخصوصا اگــر در عالم خواب ببينيد کــه کاشي ها کهنه و مصرف شده و از ديوار و زمين کنده هستند. اگــر کاشي ها نو و مصرف ناشده باشند سودي اســت کــه عايدتان مي گردد. اگــر ببينيد ديواري کاشي کاري بوده و کاشي هاي آن کنده شده و آن ديوار و آن محل بــه شما تعلق دارد بــه مال شما دست درازي مي شــود و بــه آبرويتان لطمه وارد مي آورند. اگــر ببينيد تعدادي کاشي داريد و مي خواهيد زمين يا ديواري را کاشي کنيد زياني را جبران مي کنيد و چـنـانـچه آن محل بــه شما تعلق داشته باشد جبران مافات مي کنيد. اگــر در خواب ببينيد جائي يک کاشي کنده شده و شما ديگري جاي آن مي نهيد تاوان خواهيد داد. اگــر در خواب ببينيد جائي يک کاشي کنده شده و يک کاشي نا هم رنگ بــه جاي آن نصب کرده اند بــه شما دروغ مي گويند يا اتهام مي زنند يا زيان مالي وارد مي آورند کــه اثر آن مثل کاشي ناهم رنگ باقي مي ماند و مشخص است.کاشي چــون شيئي ارزنده اســت مال گران تعبير مي شــود و چــون اثري اســت هنري و دير پا کــه عمري طولاني دارد و مالي اســت کــه اگــر بــه دست آيد براي بــه دست آورنده خود باقي مي ماند. در اين حالت هم فقدانش دشوار اســت و هم نقصانش را بــه گراني و زحمت بايد جبران کرد. از طرف ديگر کهنگي آن بــه ميراث تعبير مي شود. روي هم رفته ديدن کاشي در خواب نيک اســت و اين نوع روياها را هــر چــه خود بــه فال نيک بگيريم اثر رواني بهتري دارد کــه بــه مقاومت ما مي افزايد .

   

  برچسب‌ها

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب کاشی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.